Pozvánka na přednášku Harmonizace s pomocí archandělů, nanebevzatí mistři naši duchovní učitelé

Renata Šťastná nám poslala pozvánku

Astrovíkendu v Brně. Lužánky, Lidická 50, v neděli 27.ledna 2019 ve 12.30 hod

Od deseti hodin u stolečku možnost konzultace, prodej knížek, léčivých pentagramů a cd s meditacemi

www.samankarenata.cz

Renata Šťastná je autorkou někalika knih s  ezoterickou tématikou, astroložka a šamanka.

Archandělé a Nanebevzatí mistři

 Michael – vede síly dobra proti silám temnoty. Poskytuje podporu v boji s démony a temnými silami. Lze ho požádat o pomoc při překonání negativních tendencí. Jeho posláním je vést a ochraňovat .

Gabriel – pomocník pravdy, anděl radosti. Vede k intuici, ochránce dětí, pečuje o vnitřní dítě, podporuje duchovní růst,  ochraňuje vše, co je čisté a přirozené.

 

Rafael –  anděl léčení a vědění, duchovního poznání, průvodce na cestě životem, má smysl pro humor.

 

Uriel  – anděl odplaty, trestá hříšníky, pomáhá s alchymií, božskou magií, studiem, při řešení problémů, správném rozhodnutí. Učitel, který dohlíží na životní lekce.

 

Jofiel realizuje přání ve hmotném světě, pomáhá s hledáním krásy, moudrosti a tvořivosti.

 

Azrael  anděl smrti, odvádí duše na druhý břeh a pomáhá při vymýtání duchů, jeho aspekty jsou moudrost, změna, pohyb a mír.

 

Metatron spojuje lidi a Boha, duchovno a hmotu. Pomáhá lidem najít svoji cestu, jeho aspekty jsou transformace, odložení pýchy a práce s dětmi

 

Sandalphon je anděl, jehož jméno znamená bratr. Je totiž dvojčetem Metatrona, pomáhá ve spojování mužských a ženských protikladů, pomáhá s odpuštěním a je patronem hudby

 

Nanebevzatí  mistři

 

Ježíš – ochrana, bezpečí, odpuštění, naplnění srdce láskou, léčení fyzické i duševní.

Panenka Marie –  pomáhá dětem a jejich opatrovatelům, žádost o klid a naplnění svých potřeb  Svatý František –  patron zvířat a životního prostředí, víra v sebe sama

Svatý Josef  Kopertinský – patron studentů.

 

San Germain – zázračný Evropan, pomáhá poslům světla, kteří chtějí napomoci světovému míru. Vnáší do vztahu čestnost a spravedlnost. (já jsem bytost fialového plamene, já jsem čistota, kterou si Bůh přeje)

Hilarion – při léčení a pročištění energie, aby se připoutané duše vzdálily ze země.

Mahachohan Ragoczy –  o pomoc s esoterickým učením, duchovní výukou.

Merlin – pomáhá duchovním učitelům a léčitelům používat energie prospěšným způsobem.

Babaji – jogín, nesmrtelný avatar, naučit se překonat fyzické omezení

Serapis Bay – egyptský bůh, pojítko mezi nebem a zemí, prosba k dodání energie a motivaci

Isis a Osiris – egyptští bohové, ženská síla energie, a mužská síla a energie.

Horus – syn Isis a Osirise, pomocník s fyzickým i duchovním zrakem.

Toth – egyptský Bůh, žádost o pomoc s jakýmkoliv psaným projektem

Pallas Athena –  řecká bohyně moudrosti, pomoc s jakýmkoliv konfliktem.

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Renata Šťastná

Komentáře jsou vypnuty.