Othila

Výklad z runových karet online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli tuto runu, kterou by někdo nazval žolík mezi runami. Je to runa blízkých rodinných pout, bezpečného útočiště, vlastního koutu na této zemi. Ve formě amuletu chrání dům i jeho obyvatele. Pomáhá udržovat to, co již bylo započaté a v neposlední řadě talisman s Othilou napomáhá při koupi domu. Její úděl spočívá také v pomoci nalézt sebe i své místo.

Runa Othila, Othala, Ethel… podle toho, jestli ve staronorštině, staroangličtině a podobně, znamená domov, vlast, kořeny, dědictví. Projevuje se v zemském živlu. Jejím stromem je hrušeň, z bylin jalovec. Astrologicky lze Othilu přiřadit ke znamení Býka, nebo Kozoroha. V tarotu odpovídá kartě Ďábel.

Tato runa říká, jak důležité je dědictví a naši předci, pocit sounáležitosti i vazba na kořeny a minulost. Přináší bezpečný azyl. Místo, kde se už nic zlého nestane a není nutné nasazovat jakoukoliv masku. Mezi negativní aspekty této runy patří nechuť k cizím lidem mimo kruh lidí blízkých a rodiny, či jiného vyznání.

Ve věštbě znamená:

Otočená k vám: nápravu, dědictví, péči o starší členy rodiny.

Pokud si doma metáte runy,  opačně od vás: konflikt, separaci, ztrátu vlastního zázemí.

Pro Dobrou kartářku Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.