Jedno z tajemství magie – porozumění živlům

ŽIVLY JSOU Z HLEDISKA MAGICKÉ SYMBOLIKY PODSTATOU VŠEHO CO EXISTUJE

Cílem mystika je být zasvěcen do živlů, látky jež tvoří vesmíry.  Tajemstvím mágů je živlům porozumět, ovládat je.

Práce se živly je velmi lákavá, ale je nutné  se umět vymanit z okouzlení těmito živly. Pravým uměním je udržení harmonie mezi nimi. Své o tom věděli i lidé a zasvěcenci v dávných kulturách v průběhu časů. Učení o systému živlů máme dochováno i z dob renezance, kdy se zdokonalovalo. Jeho kořeny ale sahají mnohem dále. Kříž symbolizuje čtyři živly, rovnováhu jejich spojení. Byl symbolem mnoha starých civilizací, třeba Egypťanů, Aztéků, či Inků. Známe symbol pohybu – svastiku, zkorumpovanou nacisty, což znamenalo rozklad, ale také otočenou opačným směrem – což je posvátný symbol stvoření. Znamená správný pohyb, na základě rovnováhy živlů.

Není náhodou, že v hebrejštině byl Bůh nazýván Jahve, neboli Jehova. Ve staré hebrejštině je slovo Jahve odvozeno z prvních písmen čtyř živlů. Staří hebrejští mystici pokládali Boha Jahveho, za pána čtyř živlů.  Na hrubohmotné úrovni vidíme, že existují čtyři živly. Země, oheň, voda a vzduch. Pátým živlem je akáša – božská jiskra a princip v člověku, jenž udržuje vše při sobě. Oheň má vlastnost vůle a vášně. Vzduch je elementem rozumu a intelektu. Voda je živlem lásky a emocí. Zemský živel je podstatou živlů a živlem vědomí.

Ještě trochu z důležité teorie.

Člověk má ducha, duši a tělo. Lidský duch obsahuje ve svém základu vlastnosti živlů, bez toho si není možné lidského ducha představit.

Lidská duše určuje formu ducha. Duše má své tělo v astrální rovině. Je utvořeno z hustější astrální živlové látky. Hrubohmotné tělo má nejhustější živlový obal.

Jak vypadá klíč k zasvěcení mystika?

Nejenom duch, ale i tělo má svoji potravu. Mentální tělo je živeno vjemy smyslů – cítíme, poznáváme i hmatem, dotekem.  Vidíme poznáváme zrakem. Chutná nám, poznáváme smyslem chutě. Slyšíme – poznáváme sluchem… a také má svoji vnitřní potravu v podobě myšlenek, nápadů, tužeb. Astrální tělo je určitým fluidickým kondenzátorem v kvalitativní formě. Živí se dechem. S dechem se zároveň vdechuje a vstřebává eletromagnetické fluidum sloužící k udržení osvěžení a výživě astrálního těla. Může potom akumulovat všechny nápady, myšlenky a ty se časem stávají charakterem, či charakterovými vlastnostmi jedince. Hrubohmotné  tělo  se živí potravou jakoukoliv ve hmotné formě a oživuje i udržuje se skutečným dechem. Kvalitní hrubohmotné  fluidum se projevuje dokonalým zdravím a překypující životní silou. Pravá část těla má elektrické fludum. Levá část těla obsahuje magnetické fluidum.

A jak to souvisí s živly?

Podle starých učení:

Oheň – je elektrickým fluidem.

Země – je magnetickým fluidem

Vzduch – je vyrovnaný a elektromagneticky neutrální.

Země – má elektromagnetické fluidum.

Základem všeho  a vyšší výkonnosti i dokonalosti je vyrovnání živlů ve všech sférách

Mentální – vyrovnání v duchu

Astrální v duši

Hrubohmotné v těle

Intenzita charakteru člověka má vliv na auru astrálního těla. Astrální tělo je někde uprostřed mezi tělem a duchem, je nutné pracovat na harmonizaci svého astrálního těla, tedy  nápravou a formováním charakteru, vyrovnávat mentální živly v těle ducha a hrubohmotné živly v hrubohmotném těle člověka.

Vyrovnanost nám přináší úžasné výsledky. Pomoci může i pravidelná introspekce.

Vyrovnanost astrálních živlů znamená dobrý charakter. Vyrovnanost hrubohmotných živlů nese zdravé tělo (své o tom ví i čínská medicína).  A vyrovnání mentálních živlů nese zdravého ducha.

Když u někoho například převažuje živel Ohně a není vyrovnaný rovnoměrně s ostatními živly, bude se tento člověk projevovat velmi vznětlivě, výbušně, agresivně…má-li málo ohně, bude jako leklá ryba… Když má někdo nevyrovnaný Vodní živel a bude převládat, může být velmi citlivý a vláha se může projevovat častou melancholií a slzičkami atd.

Pochopení způsobu jejich fungování výrazně napomáhá jak v magické, tak i v léčitelské praxi.

ZEMĚ je nejpevnější živel, teče po ní VODA, teplo ZEMĚ vytváří vítr (pohyb VZDUCHU), uvnitř ZEMĚ je žhavý OHEŇ.  Voda hasí Oheň. Oheň potřebuje být vyživován vzduchem, vypařuje vodu a dává vzduch svým teplem do pohybu.

Bezpočet civilizací považovalo zemi za velkou Bohyni – Matku. Stále plodnou stvořitelku přírody.

Země léčí a také vládne magií kamenů, magických panenek, obrazů a soch, také stromů a uzlů.

Země je transformační. Dokáže věci transformovat a přeměňovat. Zem je vyživující živel. Zem je živel na kterém jsou tři zbývající živly závislé. Bez země by život v té formě, jak jej známe nemohl existovat. Je naší matkou a hostitelkou všeho živého.  Barva  živlu země je zelená a jako živel vládne severu. Element živlu země  je elementem hojnosti, bohatství a prosperity.   Podstatou země je ženský princip. Pečující, vlhký a plodný. Magie a rituály země mohou být velmi prosté – svá přání zakopáváme do panenské půdy spolu s předmětem ztělesnujícím naše přání. Chodíme na procházky, chodidla se dotýkají země a v myšlenkách jsou obrazy našich přání, nebo si je kreslíme prstem do země.

Vzdušný živel je elementem rozumu. Je mocným nástrojem pro změny. Dá se přirovnat v určitém pohledu k vodě. Je to takový oceán vzduchu, který tak jako voda má svá proudění. Dýcháme ho, dodává nám životní sílu a podporuje vitalitu těla, mysli i ducha. Budu psát o tom, jak pomocí živlu vzduchu přichází síla která uvádí do pohybu  vizualizace, zaříkání a rituály. Tyto rituály spojuje jedno společné – pomáhají s volností, získáváním znalostí, nalézáním ztracených věcí a odhalováním lží.

Oheň dokáže být hřejivý a také ničivý. Je to element změny, vůle a vášně.  Nese sebou všechny typy magie, je to vcelku obsáhlé a Je to jeden ze živlů, který má očistnou moc. Ve své podstatě je z určitého pohledu nejsilnější. Pokud zemi schvátí oheň zůstane spálená poušť. Ale zároveň vytvoří prostor pro nový život. napíšu o tom více někdy v příštím článku.

Vodní živel je element lásky, čištění, podvědomí a emocí.  Má ohromný harmonizační účinek. Ačkoliv je proměnlivá je za všech okolností v rovnováze. Je léčivá a regenerační. Očištuje.  Nezůstává v klidu. Magie vody je o potěšení, manželství, či přátelství, plodnosti, o štěstí, uzdravování i spánku. Asi se při ní neobejdeme bez zrcadel, ale hlavně vody.

Jednoduché meditační cvičení na vyrovnání živlů

Najděte si tiché a klidné místo. Postavte se tak, aby vám bylo pohodlně. Představte si, že z vás steklo do hojivé země vše, co vám nenáleží. Popojděte o krok dál. Vytvořte si vizualizací kolem sebe magický ochranný kruh, z něhož se stává ohromná bezpečně pevná křišťálová bublina. Směrem z leva do prava. S každým nádechem si představte, jak vdechujete obláček v barvě příslušného živlu a vdechujete jej do míst první, s dalším nádechem druhé … až sedmé čakry.

Napřed si vizualizujte obláčky vzduchu, otočeni na východní stranu. Můžete při tom zaregistrovat přítomnost archanděla Rafaela, nebo krále bytostí vzdušného živlu Sylfů Paralda.

Otočka na jižní stranu a můžete v duchu pozdravit Archanděla Michaela, nebo krále bytostí ohně salamandrů Džina s ohnivým pohledem. A opět se vdechuje, tentokráte obláčky barvy žluté.

Archanděla Gabriela a krále bytostí vodního živlu undin Nixu na západě. Vděchujte do každé čakry postupně obláčky modré barvy.

Otočka na sever a můžete spatřit Archanděla Uriela, nebo Ghoba, krále gnómů, bytostí zemského živlu. Tady je na místě znovu od spodu, tedy první čakry, vdechovat zelené obáčky.

Toto meditační cvičení se dá posílit pokud si v dlaních sformujete, tak, jako sněhové koule pomocí vizualizace míčky v barvách jednotlivých živlů a s každým nádechem vkložíte do jednotlivých čaker.

Nakonec si vizualizujte zlaté obláčky a vylaďte se v myšlenkách na svého boha a stejným způsobem nabírejte pátý element, nebo-li akášu.

Cvičení se ukončete poděkováním. Kruh se otevře a můžete vykročit ke svým běžným povinnostem.

S láskou Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.