Třetí oko: intuice, nebo brána pro démony?

Dobrý den, jeden z mých přátel tvrdí, že aktivace třetího oka může otevřít bránu pro démony. Je to pravda? Může být aktivace třetího oka nebezpečná například pro nervově labilní lidi?

Žaneta

 

Dobrý den, Žaneto.

Tak jako můžete zvýšit svoji imunitu vůči nemocem správnou stravou a životosprávou, tak můžete imunitu špatnou životosprávou a nevyváženou stravou zhoršit. Tím „otevíráte bránu“ nemocem do svého těla i do své psychiky. Úplně stejně to funguje se všemi psychickými, duševními i fyzickými cvičeními a metodami. Ze své dlouholeté praxe cvičitele jógy jsem viděl lidi, které tělesná a duševní cvičení vrátily do zdravého života a potkal jsem lidi, kteří si nesprávným používáním meditačních technik přivodili krátkodobé i déletrvající problémy. V 80. letech minulého století jezdil do Československa indický učitel Paramhansa Swami Mahešvaránanda. Slyšel jsem, že na jednom z jeho kurzů se jakýsi zahraniční kurzista domníval, že počet předepsaných cvičení je málo a proto je údajně zdvojnásobil. Do večera prý běhal nahý mezi slunečnicemi, hulákal nadšením, snad i viděl jinak barevně svět a měl zvýšenou teplotu. Chyba nebyla v provedených cvičeních, ale v jeho nedodržení v dávkování. Tehdejší účastníci mi pak říkali, že Mahešvaránanda ho nechal necelé tři dny pracovat s hlínou, aby z něj stáhla přebujelé energie a pomohlo to.

Totéž platí pro použití podobných nástrojů. Aktivace šesté čakry, „Třetího oka“, posílení intuice je jeden z dokonalých nástrojů pro aktivaci schopností, které v běžné populaci „spí“.

Co je Třetí oko?

Podle indické tradice je třetí oko energie umístěná uprostřed čelní kosti v dutině mezi čelem a mozkem. Jeho hlavními vlastnostmi je „vnímat“, „vědět“ a také „ovládat“. Náš tělesný zrak je nástroj, jímž vnímáme hmatatelné věci, zatímco třetí oko umístěné nad obočím a mezi oblouky nám poskytuje schopnosti intuitivně poznat věci, které nemůžeme doložit ničím konkrétním. Pojmem třetí oko označujeme bod mezi obočím v oblasti šesté čakry. Nalezneme ho i tak, že nad obočím spojíme ukazováčky obou rukou. Vnímavější lidé v tom místě mohou cítit někdy i lehounké šimrání zevnitř. Třetí oko je sídlem intuice, a některé prameny uvádějí, že bez jeho aktivace není možný náhled do budoucnosti. Jedná se o fenomén, který je zmiňován v historii napříč různými kulturami. Podle vědeckého výkladu se jedná o žlázu s vnitřní sekrecí, zvanou šišinka mozková neboli epifýza. Tento orgán je umístěný uprostřed mozku. Je to endokrinní žláza, která mimo jiné své funkce produkuje spánkový hormon melatonin.  Schopnost mimosmyslového vnímání spojují staré civilizace i novodobí mystikové s činností a takzvanou aktivací třetího oka, jehož sídlem je právě stejné místo, kde se nachází zmiňovaná epifýza.

Příliš silná funkce třetího oka se může projevovat vysoce logickým uvažováním, dogmatismem, autoritářstvím a arogancí. Sníženou funkce třetího oka můžeme detekovat podle nedisciplinovanosti, obav z úspěchu, sklonu ke schizofrenii nebo podle nízko postavených cílů. Vyrovnaná funkce třetího oka se projevuje silou charisma, vysoce intuitivním přístupem, zdravou nezávislostí na hmotných věcech, schopností prožívat nezvyklé fenomény.

 

Hrozí nějaké nebezpečí?

Pokud si necháte aktivovat třetí oko odborníkem, pak nebezpečí nehrozí. Pokud ale budete experimentovat sami s touto mocnou silou, pak se může stát, že prožitky při aktivaci budou dost nepříjemné. Mohou se po několik dní zdát nepříjemné sny, můžete vyvolat až děsivé pocity. To platí pro neodbornou aktivaci pomocí vodní hladiny nebo pomocí zrcadla. Tyto metody jsou velmi silné, vždy zaberou, ale je nutná energetická příprava a duševní vyčištění, než k nim přistoupíte. Na druhou stranu je nutné upozornit na to, že tyto změny nejsou trvalé. Pokud se rozhodnete, že budete se svým třetím okem experimentovat sami, pak vás při nesprávném aktivování čeká jen několikadenní či několikanoční problém, který postupem času odezní. Regenerační schopnost našeho organismu je opravdu veliká a opravdu silné metody, kdy dochází ke kombinaci několika aktivačních systémů, se běžně nezveřejňují.

Obavy z aktivování posílené intuice vznikají většinou proto, že po posílení činnosti energií šesté čakry mohou někteří lidé zažívat pocity, které jsou pro ně nové. Ony ve skutečnosti nové nejsou, měli jsme je jako malé děti, jen jsme na ně zapomněli.  Jde o schopnost překonávat hranice racionálního rozhodování a poznávání okolního světa. Myšlení se postupně stává komplexnější, informace přebíráme spontánně, lidé s aktivovanou šestou čakrou vidí cesty, které jsou v mnoha případech výraznou zkratkou k cíli. Mimosmyslové vnímání se stává mnohem silnější, než je běžné. Posílená intuice a vnitřní zrak jsou schopné vnímat síly, které působí pod povrchem vnějších forem, otevírají cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Tyto pro běžné lidi nezvyklé projevy mohou být mylně považovány za otevřenou bránu „nečistým silám“. Z dlouholeté praxe vím, že po aktivaci třetího oka nikoho čert neodnesl, ani nikdo neskončil ve vypolstrované cele. Rituál aktivace třetího oka či posílení intuice nemá nic společného s černou magií, okultismem nebo démonologií, nevyvolává žádné nečisté síly, ani se nikomu nebudete upisovat vlastní krví.

Výhody aktivace

V šesté čakře vyšší úrovně sídlí vyšší duchovní síly, intelekt, inspirace, ale také intuice a možnosti vyšších duchovních schopností, jako je například telepatie.

Pokud se naučíte stimulovat a otevřít své třetí oko, získáte a zesílíte schopnosti správně se rozhodovat, vzít svůj život pevně do vlastních rukou a rozvíjet své podvědomí a intuici. Právě schopnost pochopit své podvědomí je klíčem k tomu, abyste byli v životě úspěšnější a šťastnější. Budete lépe reagovat na situace kolem sebe, zlepší se vaše mezilidské i partnerské vztahy a vaše psychika na tom bude celkově mnohem lépe. Navíc pokud zlepšíte energetickou průchodnost šesté čakry, velmi pravděpodobně zmizí i vaše problémy s bolestmi hlavy, ucpanými dutinami a záněty horních cest dýchacích. Metod, jak si otevřít třetí oko, je velmi mnoho, záleží jen na vás, jakou cestu si vyberete.  To, co nabízíme my, je bezpečné, bezbolestné a má to dlouhodobý účinek.

Test máte intuici?

Zaškrtněte každou kladnou odpověď na příslušnou otázku. Sečtěte označené otázky a poznamenejte si svůj výsledek:

Pocítili jste okamžitě, že budova je šťastné nebo hrozivé místo?

Víte, že někomu můžete nebo nemůžete věřit?

Když zazvoní telefon, často tušíte, kdo volá?

Umíte „slyšet“ něčí myšlenky a vyjádřit je slovně?

Měli jste někdy fyzický pocit, jako by někdo procházel skrze vás?

Už jste se někdy při hledání parkovacího místa řídili instinktem, zabočili do neznámé ulice a našli tam místo k zaparkování?

Když se probudíte, máte pocit, že se vám během noci něco vyjevilo?

Hovoříte-li s člověkem, kterého jste nikdy předtím nepotkali, máte někdy nepřekonatelný pocit, že se mu stane něco nepříjemného? A dověděli jste se později, že ten člověk měl nehodu, nebo že onemocněl?

Když zavřete oči, vidíte někdy oči nebo lidské tváře?

Zježí se vám někdy vlasy na šíji, takže zpozorníte?

Udělali jste někdy rozhodnutí v rozporu s radami přátel a rodiny jen proto, že jste cítili, že jednáte správně?

Jste člověk, který zažívá neobvyklý počet náhodných shod okolností?

 Kolik otázek jste zaškrtli?

 1 až 2

I když jste zaškrtli jen jednu nebo dvě otázky, máte přístup ke svým zdrojům intuice – a ty se mohou dále rozvíjet.

3 až 5

Vaše intuice je docela aktivní, ale máte prostor na zlepšení. Naučte se sebedůvěře a nechte se vést svým instinktem.

7 až 9

Už jste dobře naladění na svůj vnitřní zdroj moudrosti – a potřebujete jen praxi, abyste svou intuici uměli správněji využívat.

10 a více

Vaše intuitivní schopnosti jsou silně rozvinuty a s důvěrou se spoléháte na svůj vrozený úsudek.

S přáním všeho dobrého váš Mirek Musil

https://www.dobrakartarka.cz/kontakt/mirek-musil/

Komentáře jsou vypnuty.