Posílená intuice?

Je mocný nástroj i úžasná výhoda

Co je vlastně intuice? A existuje to vůbec? K čemu je to dobré? Od doby francouzských encyklopedistů se v Evropě klade důraz především na rozum a nějaká intuice je po staletí bohorovně přehlížena. Tak proč se tím zabývat, může něco takového brát rozumně uvažující člověk vážně?

Nuže nechme přísně rozumně uvažující kritiky a racionalisty jejich úvahám a my ostatní se zkusme podívat  na to, k čemu vlastně posílená intuice, vyšší vedení, prozřetelnost či aktivované třetí oko může být.

C. G. Jung a Sigmund Freud, zakladatelé moderní psychologie by vám zajisté vysvětlili, že emoce, city, jsou hlavním motivačním nástrojem v lidském chování i prožívání. Reagujeme mnohem více na naše prožitky, než na logické argumenty. A přesto mnoho z nás naprosto ignoruje jemné náznaky libých či nelibých pocitů před některými našimi rozhodnutími. Prvotní pocity, dojmy i „tušení“ někdy bývají správné. Úkolem aktivování třetího oka či intuice je lepší a přesnější využívání těchto tušení.

Náš „šestý smysl“ umožňuje přístup k informacím, které přicházejí odkudsi z neznáma, ale často jsou podivně přesné. Parapsycholog by mohl intuici považovat za schopnost, která přesahuje zkušenost jednotlivce a čerpá z mnohem rozsáhlejších zdrojů, z vesmíru, z planety, z kolektivního či genetického vědomí, podobně jako když se napojíte na internet. Jako většina lidí máte jistou intuitivní schopnost. My se zde budeme zabývat způsoby, jak ji dále rozvinout. Řada cvičení je navržena tak, aby vám pomohla dospět k soustředěnému zaměření do vlastního nitra, které by umožnilo postřehnout vaše vlastní vnitřní poselství.

Z dlouhodobé praxe vím, že zde uvedená cvičení také mohou dodat větší sebedůvěru, abyste své intuici nejen důvěřovali, ale také podle ní jednali. Pomůže vám to zejména tehdy, když o svých vjemech budete zpočátku pochybovat a svá intuitivní vnuknutí můžete popírat svými „racionálními“ vysvětleními. Nejjednodušším způsobem překonání této brzdy je myšlenkový „přeskok“ do neznáma. Znamená to odhodit všechny domněnky, předpojatosti, předsudky analýzy a syntézy svého rozumu a naučit se otevřít náznakům vlastní duchovní vnímavosti. Potom se vám otevře úplně nový úhel pohledu, díky němuž budete jistější ve svém úsudku, budete schopni vidět pod povrch věcí i událostí a budete se v každé situaci rychle a správně orientovat a následně i rozhodovat.

Intuice funguje za předpokladu že:

 • 1) jsme ochotni připustit, že poznání lze získávat i jinak než vědomým logickým rozborem;
 • 2) jsme připraveni alespoň na chvíli překonat vypěstovaný strach ze ztráty vědomé kontroly nad vývojem událostí. Právě potřeba mít co nejvíce věcí, situací a vývoje pod vlastní kontrolou nás nutí setrvávat v racionální rovině a je absolutním zastavením schopnosti přijmout intuitivní rozhodnutí;
 • 3) s tím přímo souvisí třetí podmínka. Intuice funguje tehdy, když jsme ochotni nelpět na vlastních předpokladech, zkušenostech a zaběhlých mentálních postupech a jsme-li ochotni připustit, že leccos je možná jinak, než jsme si doposud mysleli.

Carl Gustav Jung byl přesvědčen, že intuice disponuje zkušenostmi, které jsou v našem podvědomí uloženy ve formě archetypů jako dědictví po předcích – viděl intuici jako genetickou paměť.

Je rozdíl mezi „Třetím okem“ a intuicí?

Vlastně ani moc není. Třetí oko je podle indické tradice energie umístěná uprostřed čelní kosti v dutině mezi čelem a mozkem. Jeho hlavními vlastnostmi je „vnímat“, „vědět“ a také „ovládat“. Náš tělesný zrak je nástroj, jímž vnímáme hmatatelné věci, zatímco třetí oko umístěné nad obočím a mezi oblouky nám poskytuje schopnosti intuitivně poznat věci, které nemůžeme doložit ničím konkrétním. V běžném životě mluvíme o „předtuchách“, kdy „víme“ něco, co nedokážeme rozumově vysvětlit. Často se k potenciálu, který třetí oko osvětluje, stavíme slepě. Díky své souvislosti s vyššími funkcemi vědomí je čakra třetího oka psychickým nástrojem, který nám připomíná, že vše, co vidíme, slyšíme, čicháme, hmatáme nebo chutnáme, započalo jako vnitřní vize či „vhled“.

    V ezoterické oblasti se intuice podobá světlu, přicházejícímu do mozku, které může doprovázet vnitřní obraz. To jsou ony chvíle, kdy voláme „no jasněěéé!“

Jak vylepším a posílím svoji intuici?

Posílená intuice vám dává obrovskou výhodu před běžnými lidmi.

Spontánní intuice může do našeho vědomí pronikat dynamicky, bez vůle a kontroly, kdykoli nepřemýšlíme a jsme soustředěni na to, co probíhá v přítomném okamžiku. Indičtí rišiové tomu říkali „být tady a teď“. Existuje ale i řada způsobů, jak můžeme proces intuice záměrně vyvolat a také zaměřit na určitý problém nebo téma.

K tradičním způsobům patří různé meditativní postupy, představivost, šamanské či astrální cestování, a podobně. Jestliže chcete provádět nějakou formu parapsychologie, tak je vhodné zdokonalit svou nejdůležitější schopnost, musíte se umět spojit se svým niterným klidem. Ačkoliv meditace vede k vnitřní vyrovnanosti a klidu, rozhodně to není pouhé rozplynutí se v blaženosti. Spíš je to mocný nástroj, který vám pomáhá soustředit se pouze na své fyzické tělo. Důležité je i to, že vás napojí přímo na vesmírnou energii (pránu, čchi, ki), na životní sílu, pronikající všemi věcmi. Tuto hladinu vědomí potřebujete k naplnění svých parapsychických ambicí, ale i jinak vylepšíte svůj život. Meditace zvýrazní a soustředí vaši mentální aktivitu a udržuje v pohotovosti vaši vnímavost v práci, doma i ve vztazích. Také posiluje kreativitu a sebepoznání. Většina cvičení na rozvoj psychiky začíná požadavkem, abyste se dostali do naprosto uvolněného stavu, a níže uvedená technika meditace patří k účinným způsobům, jak tohoto stavu dosáhnout. Jakmile se s ní dobře obeznámíte, budete mít klíč, kterým si otevřete docela nový svět zážitků. Meditace tak dramaticky může změnit váš život.

DÝCHEJTE SE SVĚTLEM

Toto cvičení je klíčem k celkovému uvolnění, může trvat dlouho nebo krátce, tak jak vám to bude vyhovovat.

Najděte si tiché místo, kde máte pocit uvolněnosti. Můžete si pustit nějakou tichou uklidňující hudbu, aby vám pomohla se uvolnit. Vypněte mobilní telefony, odložte starosti, pracovní myšlenky, buďte pro chvíli jen sami se sebou. Jako když vklouznete do vany s teplou vodou, nebo se rozložíte v sauně.

Zaměřte svoji uvolněnou, spokojenou pozornost na svůj dech. Sledujte, jak se vám plíce jemně rozšiřují s nádechem a s výdechem se zmenšují. Po chvíli se zaměřte na rytmus nádechu a výdechu. Celá vaše bytost se pozvolna sjednocuje s vaším dýcháním. Jste jen svým dechem. Nespěchejte.

Toto prožívané dýchání vás přivede k vnitřnímu klidu. Tento klid při každém výdechu rozšiřujte ve svém těle i mysli.

Představte si své dýchání jako vlnky na rybníce nebo na jezeře. Vlny se rozbíhají v čím dál větších kruzích. Jste uprostřed těchto vln. Můžete si také místo toho představit světelné vlny plné klidu a míru, které se s každým vaším výdechem rozšiřují do prostoru.

Udržujte své soustředění a nedovolte své mysli, aby odlétla k fantazijním představám. Ještě chvíli dýchejte a pak se soustřeďte na myšlenku, že všechno živé dýchá. Řekněte si: Všichni dýcháme. A nyní se zcela otevřete vesmírným silám světla. Vychutnávejte si tento pocit, koupejte se v něm, nechte ho, aby zaplavil celé vaše tělo i mysl, aby vás prosvítil a zahřál. Prociťujte čerstvost a svěžest v celé své bytosti. Nechte znít harmonické tóny vesmírného světla uvnitř sebe. Jste součástí vesmírného dechu, světla.

Až prožijete tento stav, začněte se pozvolna vracet do svrtěla a do svého vědomí. Pozvolna otevřete oči a vraťte se do přítomnosti.

JAK MOHU POSÍLIT SVOJI INTUICI?

Pokud máte hlavu plnou překotných myšlenek, záměrů, plánů, cílů a dalších nezbytností, pak vaše vědomí nemůže mít prostor pro uvědomování si jemných signálů vaší intuice. Abyste byli schopni zachytit jemné signály vaší intuice, musíte se naučit zastavit ten neutuchající vnitřní monolog nebo dialog a setrvat na chvíli v přítomnosti. Tady a teď. Učte se vnímat podněty přicházející z jednotlivých smyslů, tělesné pocity, stavy mysli i obsahy, které se v mysli vynoří, když se na čas vzdáte své vědomé kontroly a stanete se pouhým pozorovatelem sebe sama.

Místo, abyste svá vnuknutí o lidech nebo událostech, která zdánlivě odporují logice, nebrali v úvahu, začněte jim věnovat pozornost a zaznamenávejte je třeba do svého duchovního deníku.

Jestliže vás někdy náhle popadne pocit nebezpečí nebo ohrožení, nikdy ho neignorujte – věřte své intuici. Naučte se identifikovat svůj pronikavý, přesvědčující „hlas“. Když se slyšíte, jak říkáte „nesmysl“ o něčem, co vás trápí a co si neumíte vysvětlit, právě tehdy byste měli poslechnout svůj tichý, vytrvalý, intuitivní „hlas“.

Pokud se ukáže, že jeden z vašich skrytých pocitů, předtuch nebo předpovědí byl správný, vychutnejte pocit ze „správného“ úsudku a vždycky si tu příhodu poznamenejte.

Pohrajte si se svou intuicí: vymýšlejte neškodné hry – například si dopředu představujte, co někdo řekne nebo co si zítra oblékne.

Posílení intuice však neznamená, že úplně eliminujete rozumovou složku svého rozhodování a začnete se řídit pouze intuicí. Úspěch přináší vyrovnané používání obou složek našeho myšlení. Slepá důvěra vůči signálům intuice je stejně tak pochybná jako jejich apriorní odmítání. Intuice není sama o sobě ani dobrá ani špatná. Co rozhoduje o úspěchu při využívání intuice, je naše schopnost signály intuice zaznamenávat a následně také dešifrovat – to znamená vědomě jim porozumět. Obojí je možné se učit.

TEST: MÁTE ŠESTÝ SMYSL?

 • Pocítili jste okamžitě, že budova je šťastné nebo hrozivé místo?
 • „Víte“, že někomu můžete nebo nemůžete věřit?
 • Když zazvoní telefon, často tušíte, kdo volá?
 • Umíte „slyšet“ něčí myšlenky a vyjádřit je slovně?
 • Měli jste někdy fyzický pocit, že se vám během noci něco vyjevilo?
 • Hovoříte-li s člověkem, kterého jste nikdy předtím nepotkali, máte někdy nepřekonatelný pocit, že se mu stane něco nepříjemného? A dověděli jste se později, že ten člověk měl nehodu nebo že onemocněl?
 • Když zavřete oči, vidíte někdy oči nebo lidské tváře?
 • Zježí se vám někdy vlasy na šíji, takže zpozorníte?
 • Udělali jste někdy rozhodnutí v rozporu s radami přátel a rodiny jen proto, že jste cítili, že jednáte správně?
 • Jste člověk, který zažívá neobvyklý počet náhodných shod okolností?

Na kolik otázek jste odpověděli kladně?

1 až 2

I když jste zaškrtli jen jednu nebo dvě otázky, máte přístup ke svým zdrojům intuice – a ty se mohou dále rozvinout.

3 až 5

Vaše intuice je docela aktivní, ale máte prostor na zlepšení. Naučte se sebedůvěře a nechte se vést svým instinktem.

7 až 9

Už jste dobře naladěni na svůj vnitřní zdroj moudrosti – a potřebujete jen praxi, abyste svou intuici uměli správněji využívat.

10 a více

Vaše intuitivní schopnosti jsou silně rozvinuty a s důvěrou se spoléháte na svůj vrozený úsudek.

Zaostřete své třetí oko, sídlo intuice, i vy.

    Starověké egyptské hieroglyfy často zobrazují znak oka, znak boha Ra, boha slunce, neviditelné centrum psychického vnímání, umístěné v hlavě za epifýzou. Vidění třetím okem, to je magické umění, které ovládali kněží, kněžky a proroci. Je to nesmírně mocný nástroj – podává kompletní obraz života, jako byste se z letadla dívali na dění na zemi.

    Umění zaměřit svou psychiku na pozorovatelné fenomény vám umožní spatřit to, co ostatní vidět nemohou.

Uveďte se do naprosto uvolněného stavu a držte ruce před sebou, Vztyčte oba ukazováky asi 15 cm od sebe.

Soustřeďte se na prostor mezi prsty a několik okamžiků se tam upřeně dívejte

Pak prsty pomalu přibližujte k sobě, až se spojí v jeden. Přitom si uvědomujte, jak váš pohled sleduje pozici tohoto obrazu. Asi bude posunut trochu doleva nebo doprava, podle toho, kterému prstu věnujete větší pozornost.

Několikrát to opakujte, dokud si třetí prst nepředstavíte bez pomoci druhých dvou

Pozice třetího prstu je to místo, kam byste se měli dívat, když čtete auru nebo provádíte psychický „sken“. Dívejte se uvolněným, napolo soustředěným pohledem.

Další možností, jak probudit a posílit svoji intuici, je podstoupit některý z rituálů aktivace třetího oka ať už v kurzu nebo na některém ze silových míst. Jedná se o okamžitý účinek s mimořádně pozitivními dopady.

                 S přáním všeho dobrého váš Mirek Musil. :-)

 

 

Komentáře jsou vypnuty.