Advent – kouzelný čas

Advent by měl být dobou příprav na svátky klidu a míru. Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme přeplněné obchody, chvátající a nervózní lidi, únavu, prostě shon a chaos místo pohody a lásky.

Blesková adventní meditace

Nuže, zkusme se každý den adventu na chvíli zastavit, třeba na ulici, na pár vteřin a vytvořme v sobě vánoční náladu, usmějme se na sebe i na druhé, zpomalme chůzi, vypněme pocit, že jsme ještě něco nestihli a jen buďme ve své vnitřní radosti. Představme si, že máme uvnitř své duše vánoční stromeček, slyšíme koledy, cítíme vůni svíček a vánočního cukroví. Vychutnejme si ten pocit svátečnosti a uvědomme si, PROŽIJME radost, že jsme sami se sebou.

A pokud máte chuť a náladu, podívejme se společně, co je vlastně období, kterému říkáme advent.

ADVENT    

Pravá vánoční nálada se začíná projevovat již na počátku adventního období, které začíná první ze čtyř adventních nedělí před Štědrým dnem. Letos připadá první adventní neděle na 3. 12. Říká se jí železná, další je bronzová, třetí je stříbrná a nakonec je zlatá.

Advent je období radostného očekávání a těšení – věřící se těší na příchod Spasitele, ostatní na nejpříjemnější svátky v roce. Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších. Roráty se jim říká proto, že latinské slovo rorate znamená rosu. Mše začínala za tmy kolem páté hodiny ranní a měla vítat denní světlo. Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří rozjímání. Původně v době, kdy v české kotlině byla domovem ještě slovanská mytologie to byly svátky návratu světla, nového roku, vítězství světla nad tmou (po nejdelší noci se začíná prodlužovat den). Byly to svátky boha Svaroga a jeho syna Svarodžiče. Stejně tak zdobení stromku, které je v křesťanské tradici výrazně mladou záležitostí (asi 150 let), je původně pohanským zvykem, kdy Slované stejně jako Germáni zdobili v tento čas spící stromy, aby uctili jejich životní sílu a aby se stromy na jaře zase probudily.

Adventní doba  trvá čtyři neděle před slavností  Narození Páně  (25.12.). Děti dostávají adventní kalendáře a otevírají každý den jedno čokoládové okénko. Tématem adventní doby je příchod Krista. Advent je rozčleněn na dvě části. Od první neděle adventní do 16. prosince je pozornost upřena na příchod Krista. Druhou částí je poslední adventní týden – 17. – 24. prosince – a je zaměřena ke slavnosti Narození Páně

Adventní věnec

K nejznámějším symbolům předvánočního času patří adventní věnec. Svíčky na něm si zapalují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. Postupné rozžíhání svící na adventním věnci symbolizuje, že příchod Krista do života znamená přemožení temnoty a nárůst světla, pokoje a radosti. Věnec je víc, než pouhou okrasou. Zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.

Původní barvou adventu je fialová – podle barvy kněžského roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vzácností, a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená. Křesťanská tradice na jedné straně sice velí fialovou, lidová tradice na straně druhé však zapovídá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě prakticky neseženete. Chcete-li mít tedy hezký adventní věnec, bez červené se patrně neobejdete.

Základem věnce je jakákoli zelená dřevina – jedle, smrk, borovice, ale i některá zahradní dřevina (je ohebnější a nepíchá). Adventní věnce nepatří nikam jinam, než na vstupní dveře.

PRANOSTIKY

advent:
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

prosinec:
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.

Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.

Studený prosinec – brzké jaro.

Mírný prosinec – mírná celá zima.

Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.

Na suchý prosinec následuje suché jaro.

Jaké zimy v prosinci – taková tepla v červnu.

Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.

Jaký prosinec, takový celý rok.

 1. 12.
  Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (4.12. – musí se hodně topit).
  Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
  Na svatou Barboru saně do dvoru.
  Po svaté Baruši střez nosu i uší!
  Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
 2. 12.
  Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
  O sv. Mikuláši snížek často práší.
  Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
  Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
 3. 12.
  Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
  Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní – 12 měsíců)
  Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

Čarování v době vánoční

Vánoce jsou svátky míru, lásky, zastavení se, vytvoření pohody. Milé dámy (a případně i mílí pánové), podívejme se spolu na kouzlo, jak můžeme najít tu pravou lásku.

Připravte si dvě svíčky růžové barvy a svůj oblíbený parfém. Než se vydáte mezi lidi, postavte svůj parfém na stůl a po stranách dejte obě svíčky tak, aby tyto tři body tvořily trojúhelník. Parfém stojí uprostřed vpředu, mírně za ním po stranách svíčky. Zapalte napřed levou svíčku a při tom vyslovte zaříkání: „Já, (vaše křestní jméno), volám svou pravou lásku, aby mě brzy našla.“  Totéž udělejte s pravou svíčkou. Potom vezměte do ruky parfém a obkružte napřed levou hořící svíčku třikrát ve směru hodinových ručiček, třikrát v protisměru a nakonec znovu třikrát ve směru. Přitom třikrát odříkejte: „Volám svou lásku teplem a světlem živého ohně a touto vůní, aby mě brzy našla.“  Stejný rituál devítinásobného kroužení udělejte kolem pravé hořící svíčky.

Potom si kápněte svoji vůni na čelo, do jungulární jamky (na krku, kde klíční kosti tvoří malé V) a na vnitřní stranu svých zápěstí. Přitom znovu odříkejte „Volám svou lásku teplem a světlem živého ohně a touto vůní, aby mě brzy našla.“ Postavte parfém na jeho místo mezi hořícími svíčkami, jemně foukněte do plamenů obou svíček (nezhasněte je) a řekněte si: „Přijď ke mně, má lásko a najdi mě.“ Pak zhasněte jednu svíčku a zopakujte „Přijď ke mně, má lásko a najdi mě.“ Totéž udělejte s pravou svíčkou.

Posílení kouzla

Kouzlu přivolání lásky pomůže, když mezi svíčky a parfém nakreslíte na papír pentagram v kruhu. Pokud máte na mysli konkrétní osobu, můžete na pentagram dát její fotografii. Výrazně silnějšího účinku dosáhnete, pokud použijete přírodní parfém z bylinek, než když použijete průmyslově vyráběné vůně.

 

S přáním všeho dobrého nejen v čase adventu váš Mirek Musil

                  

Komentáře jsou vypnuty.