Magie a síla kamenů

Kámen byl vždy médiem mezi lidmi a Zemí. Kámen je jeden z atributů bohyně Země, byl a je symbolem plodnosti. Hlavně však lidi naváděl k energii zemského živlu. Někteří věřili, že kámen nošený v náprsní kapse přináší bohatství. Velmi radikální rituály využívali zvířecí krev, kterou obětující polévali kameny a potom vedle nich pokládali porce jídla, které obětovali bohům. Tak se uctívala božstva, hlavně ta temnější, spojená s Uranem. Naši předci pak rozlišovali ještě dva druhy kamenů. Jedny padaly z nebe, tedy je posílal bůh, a měly jeho moc a druhé byly zemského původu, stejně potřebné, aby byla udržená rovnováha. V dnešních zahradách se lidé také pídí po energiích, které nerost vyzařuje a jak vám tyto energie mohou magicky pomoci.  Každopádně ne vždy si uvědomujeme jejich velkou sílu a jejich vliv na půdu, rostliny, plody a konečně na nás samotné. Měli bychom znát hodnotu zahradních kamenů, brát v úvahu jejich sílu a paměť. Dobrou, prastarou magickou paměť. Kameny jsou nesmrtelnou duší živé zahrady.

Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.