Idun, bohyně mládí

Raven Argoni a Monica Star poslali svůj příspěvěk i pro naše čtenáře:

Pro naše kurzy Nesmrtelnosti, mládí a Magie života je důležitý příběh bohyně mladosti Idun, což je samozřejmě mýtus, ale jako každý mýtus v sobě skrývá hluboké životní pravdy.

Idun byla a pravděpodobně ještě je (u bohů člověk nikdy neví) severská bohyně, manželka boha básníků Bragiho a jejím životním úkolem bylo hlídal kouzelná jablka, uložená v jasanové trulici. Tato jablka dokázala kteréhokoliv boha, ale i člověka, na určitý čas ochránit před zestárnutím. Proto také byla Idun často chápána jako ochránkyně zdraví a síly a byla tou, která omlazuje. Jak již možná začínáte správně tušit, byly to právě mýty o Idun a o jablkách nesmrtelnosti, z nichž vznikla pověra, že jedno jablko denně drží doktora za dveřmi a že to bylo zrovna jablko, do kterého si Adam s Evou nesměli ani hryznout, aby se díky nesmrtelnosti nedostali na úroveň pánaboha. Kdyby ale skutečně platilo „An apple a day keeps the doctor away!“ žili bychom už dávno ve zdravé a veselé společnosti a možná bychom ani nevěděli, co obnáší být nemocným. Samozřejmě jde a kráčí o poměrně jasnou symboliku, kde jablko představuje… co vlastně představuje ono všeobecně známé, mýtické jablko? Ten, kdo to ví, se nemusí obávat zbytečného stárnutí díky plynoucím létům. A kdo to neví, bude stárnout podle biologických hodin jak podle předem daného plánu, ale tak už to bylo, je a bude, dokud svět světem a člověk člověkem zůstane.

Takže zpátky k naší báji o bohyni Idun a zázračných jablíčkách. Kouzelná jablka mohli svého času jíst jenom bohové, kteří díky nim byli věčně mladí a krásní. Pokud by jablko ochutnal člověk, stal by se též nesmrtelným, ale jak jsem již mnohokrát citoval a dokonce i podle svých vlastních slov naznačil, smrtelný bůh se stává člověkem, zatímco nesmrtelný člověk se stává bohem. Jablíčka tedy měla přímo strategickou důležitost a Idun je musela pečlivě střežit a navíc s nimi byla natolik propojená, že bez ní jablíčka začínala vadnout. Pokud je Idun kdekoliv zobrazená­­­­, tak jako mladá štíhlá dívka s dlouhými hustými zlatými vlasy, které nosí spletené do dvou dlouhých tlustých copů. Je zobrazovaná se zlatými jablky a jejími dalšími atributy jsou něžná jarní kvítka, většinou spletená do věnečku, takže je svým vzhledem podobná bohyni jara. Toto roční období souvisí s mladostí a symbolizuje ho křehká dívka s malými prsy a růžovými líčky. Na rozdíl od jarních bohyní ale Idun není panna, neboť je manželkou boha poezie Bragiho. V tom se skrývá další analogie, neboť poezie byla dlouhá staletí, až tisíciletí spojována se začátkem vztahu mladých milenců. V dnešní rychlé době není ale poezie už natolik inspirativní, jako kdysi. Dnes frčí spíše sociální sítě, kde ale nevládnou žádní bohové. I když stále platí, že ten, kdo ještě nemá svého vlastního boha, nemá ani žádnou osobní perzonifikaci.

Jablíčka od Idun požívali hlavně Ásové, což byla skupina bohů, praktikujících magii veršů a zaříkávání. I když díky jablkům bohyně Iduny prakticky nestárli, nebyli nesmrtelní. Většinu z nich čekal konec při Ragnaröku, neboli závěrečné bitvě mezi dobrem a zlem. Podle prastaré předpovědi mělo přežít jen osm dobrých bohů a jeden lidský pár.

Pověst o Idun začíná stejně jako příběhy jiných mladých dívek, setkáním se svůdcem, v tomto případě se lstivým bohem Lokim­­, který byl v pozdější době zobrazován jako šašek nebo moudrý blázen, v tarotech mu odpovídá karta Mága. Je to chytrý muž, který umí dobře manipulovat nejenom s lidmi, ale i s bohy a rád si tropí srandu a různě škodí ostatním tak, aby z toho měl svůj vlastní prospěch a vzestup, ale i pro legraci. Je to takový Jago, našeptávač, psychopat, co pracuje za vašimi zády a neustále vymýšlí, jak by vyhrál, i když s ním nikdo nesoutěží a sem tam i pomocí lsti zabije nějakého tupějšího boha a má radost z toho, že jeho léčky vítězí nad silou, vytrvalostí i rychlostí. Někdy se to však otočí a on musí bohům nějakou dobu pomáhat a získávat pro ně ještě větší výhody, aby si zachránil krk. Říká se, že v každé větší skupině lidí je minimálně jeden psychopat a zde je to Loki. Pěkný, černovlasý mladík se šibalským výrazem. Ve filmu Thor byl ledový a chladný, ale dříve byl považován hlavně za charismatického šprýmaře, i když závistivého a prospěchářského. V tomto příběhu byl Loki chycen mrazivým obrem Tjassim. Z hollywoodských filmů víme, že mraziví obři chtěli zničit Ásgard, kde bydleli bohové a tak Loki slíbil obrovi, že mu přivede Idun i s jejími zlatými jablíčky. Loki ji vylákal z Ásgardu do lesa lstí, že jí ukáže mnohem krásnější jablíčka, než jsou ta její. Ta její jsou nic oproti těm, která Loki našel! Tato sváděcí metoda se jmenuje negging, je to emocionální manipulace člověka, spočívající v tom, že se snažíme podkopat jeho sebevědomí, urazíme ho a zesměšníme, nejlépe tak, že se budeme trefovat do jeho citlivého místa. V případě Idun to byla její zlatá jablíčka. Důvěřivá Idun šla s Lokim a vzala svá jablíčka na porovnání. V lese ale čekal mrazivý obr, přeměněný do podoby obrovského orla, popadl krásnou Idun do pařátů a odnesl ji do Jötunheimu.

Když se nachýlil fyziologický čas a bohové se chtěli zakousnout do svých kouzelných jablek, Idun ani zlatá jablíčka nebyly k nalezení. Bohové začali stárnout, pleť jim povolovala a měnila barvu, svaly ochabovaly, zrak se kalil, sil ubývalo a rozum slábl. Z posledních sil Ódin našel Lokiho a přinutil ho, aby vrátil Idun nebo ho svými mocnými kouzly začaruje tak, že na to do smrti nezapomene. Loki si půjčil od Freyi sokolí roucho, proměnil se a letěl pro Idun. Jako sokol by ji však neunesl, proměnil ji tedy v ořech, který uchopil a letěl pryč. Obr ho však zpozoroval a pustil se za ním v podobě velkého orla. Loki, proměněný v bystrého sokola unikal, až doletěl do Ásgardu a jen co přeletěl jeho hradby, zapálili na nich Ásgarďané ohně, orel nestihnul proletět a shořel na popel. Loki vrátil Idun její podobu, aby mohla rozdat bohům pár svých originálních jablíček a za chvíli se božímu sdružení vrátilo ztracené mládí a nesmrtelnost. Zase měli zuby jak tesáky a svaly jak hroudy proteinu a všechno bylo, jak být mělo.

Raven Argoni a Monica Star

 

 

http://www.argoni.com/

Komentáře jsou vypnuty.