Zbystřete své smysly – posílíte svoji magii 2

Zírání na měsíc

Spatřit novou vizi ve světle úplňku

Najděte si tiché místo k relaxaci a vzhlížejte k měsíci v úplňku, nechte svůj upřený pohled zcela pohltit měsíčním světlem

Pak zavřete oči a všimněte si intenzivně modrého obrazce vtištěného do sítnice oka. Přitáhněte si tu modrou barvu a použijte k vizualizaci sebe sama.

Co to tady páchne?

Může to být velmi objevné cvičení.

Požádejte blízkého přítele, aby vám připravil podnos se vzorky. Mohl by obsahovat citron, polituru na nábytek, škrob, psací potřeby, koření, kuličky proti molům, vložku z boty a kousek hodně zralého sýra.

Mějte zavřené nebo zavázané oči a postupně přičichněte ke každé položce. Každý pach chvilku podržte – identifikovat pachem vyvolané pocity je stejně důležité jako identifikovat jeho zdroj.

Poslouchání zpěvu ptactva

Návod k vysledování jednotlivých partů ptačího zpěvu

Najděte si někde venku místo, kde je hodně ptactva – mohly by to být veřejné sady nebo vaše zahrada.

Klidně a uvolněně seďte, poslouchejte směsici ptačího zpěvu kolem sebe. V určitém okamžiku odlišíte jeden nápěv od těch ostatních. Soustřeďte se na něj a nějakou dobu ho poslouchejte

Nechte se přivést ke zpěvu jiného ptáčka a zase ho chvíli poslouchejte. Shledáte, že vás to táhne k dalšímu ptáčkovi. Intuitivně naslouchejte každé písni a vnímejte jejich podstatu.

Cesta s průvodcem

Tato cesta začíná prostým dotykem

Požádejte svého dobrého známého, aby vám vybral předmět s výraznou texturou (s výrazným povrchem)

Zavřete oči a požádejte přítele, aby vám ten předmět vložil do ruku. Když ho zkoumáte, tak hovořte o místech, která vám to připomíná. Možná vás to zavede do zahrady z dětství, na pláž, nebo dokonce tam, kde jste ještě nikdy nebyli.

Představte si, že jste na tom místě. Důkladně prozkoumejte své okolí a věnujte pozornost všemu, co vidíte. Jestliže tam jsou lidé nebo zvířata, jak je vnímáte? Když jste plně absorbovali své pocity z toho místa, tak otevřete oči.

Diskriminující chuť

Tuto rafinovanou metodu použijte k naladění svých smyslů a ochutnejte vzduch kolem sebe.

Sedněte si na tiché a vzdušné místo, použijte techniku „Dýchání při světle“, abyste dospěli k naprosté uvolněnosti

Dýchejte zvolna a pravidelně, pak lehce pootevřete ústa. Ať vám okolní vzduch proudí do úst

Soustřeďte se na chuť vzduchu a cele se otevřete svým vjemům. Překvapí vás, kolik informací tak získáte.

  • Prozkoumat hranice svých smyslů, na to potřebujete čas, prostor a představivost. Také to vyžaduje schopnost soustředění: jednoduše to provedete tak, že si na prozkoumání každého ze smyslů vyhradíte celý jeden den. Večer si pak své zážitky zapište do svého duchovního deníku.
  • Poznamenejte si své reakce na každou situaci, cvičení nebo pokus, který vám poskytl pozitivní zpětnou vazbu a způsobil zřejmý rozdíl ve vašem smyslovém vnímání.
  • Věnujte pozornost přesné kvalitě své reakce, všimněte si, jestli jste pocítili vzrušení, klid, povzbuzení, pobavení, inspiraci nebo zděšení, nepokoj, zvědavost nebo odpor
  • Události jednotlivých dnů mohou ve vaší mysli spustit zvláštní řetěz asociací: například prchavá vůně, vybledlá barva, struktura dřeva – cokoli může uvolnit záplavu vzpomínek.
  • Možná si vzpomenete na dávno zapomenuté lidi a místa. Zase si to všechno zapište, všechny toto techniky vás dovedou ke zvýšené bdělosti psychiky.

S přáním všeho dobrého Váš Mirek Musil

m

 

Komentáře jsou vypnuty.