Jak kartářky a věštkyně dokážou předpovídat budoucnost?

Jak vlastně kartářky a věštkyně dokážou předpovídat budoucnost?

Zeptali jsme se kartářky Helen Stanku, která nám poodhalí tajemný svět věštění.

Dobrá kartářka: Při věštění budoucnosti se převážně používá výklad z karet. Může být výklad karet nebezpečný?

Helen-Stanku-kartarka-bilaKartářka Helen Stanku: Někdo se na to dívá tak, že nechápe, čím by mohly být obrázky na papíru nebezpečné. Jiný zase varuje před věštěním budoucnosti a výkladem z karet. Jsou náboženství, která to zakazují a vyhrožují zatracením a peklem. Někde vychovávají rodiče své děti už od útlého věku v dogmatu, že věštírna a věštění budoucnosti je velký hřích.

A zrno zůstává zaseto. A tak vyrůstají i lidé, kteří považují věštění a výklad karet za zlo a karet i kartářek se panicky bojí.

Dobrá kartářka: Jsou to tedy jen pověry a předsudky? Vždyť výklad karet a předvídání budoucnosti kartářky spíše berou jako snahu pomoci druhým.

Kartářka Helen Stanku: Napřed bych si ještě dovolila citovat Markidese: „Šamani, mystici a proroci tu vedle nás existují a vždy existovali. Jejich přítomnost na této planetě se neomezuje výhradně na palestinské pouště v době před dvěma tisíciletími… Pokud se však vrátím k tématu reálného strachu z jedné z nejčastěji používaných věšteckých metod, výkladu z karet musím říct, že si leckdo neuvědomuje, co se vlastně při takovémto věštění děje.

Dobrá kartářka: Můžete nám to tedy přiblížit?

Kartářka Helen Stanku: Při výkladu karet se napojujeme na různé energie. Karty si je vlastně přitahují. Věštkyně při svých vizích čerpají z energetické podpory různých entit. Úroveň těchto entit je dána v převážné míře úrovní energetického vyzařování věštkyně. Věštkyně či kartářka může být jak pod vlivem nízkých entit – jsou zlostné a chtějí škodit, tak pod vlivem vysokých energií, řídících se nejvyšším dobrem. Výklad karet je tedy takovým kontaktem se světem neviditelných energií.

Dobrá kartářka: A jak kartářky rozliší, o jaké napojení se jedná?

Kartářka Helen Stanku: Zkušená kartářka by měla vnímat a umět rozlišit, jaké entity během výkladu karet promlouvají. Pozná to podle úrovně toho, co k ní přichází, co slyší, vnímá a co skrz ni promlouvá. Veškeré přikazující negativní, urážlivé a zlostné vjemy znamenají, že ke slovu přicházejí nízké entity. Pokud jste klient a něco takového zaznamenáte, doporučuji takový výklad z karet okamžitě přerušit.

Dobrá kartářka: Mohou se věštkyně napojit na podvědomí klienta?

Kartářka Helen Stanku: Výklad karet druhým znamená, že s nimi kartářka naváže energetický kontakt. Probíhající výklad karet způsobuje, že věštkyně je v té době otevřena astrálním vlivům. Prociťuje emoce, odkrývá cizí tajemství a mnoho věcí, o nichž neměla ponětí. Může vnímat city a touhy a emoce tazatele. Takzvaně se napojí.

Pomoc od kartářek vyhledávají lidé, kteří ji potřebují. Kdo si na kartářku vzpomene, pokud je u něho vše v pohodě? Kartářka se často zabývá záležitostmi druhých lidí, které bývají i velmi těžké a emočně vyčerpávající. Vykládací karty pro mne nejsou jenom obrázky. Nesou lidské energie. Často energie bolesti a možná i tragédií. Výklad karet se, ať už vědomě, či ne, pojí se světem energií! Odtud se tedy bere varování před výkladem karet jen tak pro zábavu a krácení dlouhé chvíle. Kartářka má provádět výklad karet, pokud je to důležité.

Dobrá kartářka: Kdo by tedy měl či neměl vykládat karty?

Kartářka Helen Stanku: Lidé, kteří mají psychické problémy, rozhodně ne. Pro výklad karet je důležitá psychická rovnováha. Člověk, který má psychické problémy, by měl ustoupit od výkladu karet i pro svoji vlastní potřebu, natož od výkladu pro druhé. Často se odkrývají zatěžující, smutné věci. Proto je důležitá emocionální rovnováha. Její zvládnutí je základ. Pokud není věštec v souladu se sebou, může se stát, že mohou začít vykládací karty řídit jeho život. Karty bychom měli mít pod kontrolou my a ne ony nás.

Výklad karet by měli provádět dospělí lidé. Pro děti to není zrovna nejvhodnější druh zábavy. Sice se chytím sama za nos, ale třinácti až šestnáctileté dítě ještě není dostatečně vyzrálé. Samozřejmě takováto mladá kartářka (či kartář), může být šikovná a výstižná, pokud ale výklad karet provádí pro druhé, jak může ve svém věku dokázat pochopit i poradit a pomoci, či neranit? A za druhé – dítě či dospívající teprve prochází procesem poznávání sama sebe a vlastním dozráváním. Psychika se teprve formuje. Při výkladu karet se pracuje s různými typy energií, které mohou zbytečně zatěžovat převážně nevyzrálou psychiku.

Dobrá kartářka: Jak moc může být pro kartářku věštění zatěžující a vyčerpávající?

Kartářka Helen Stanku: Při věštění pro sebe i pro druhé bychom měli znát míru. Intenzivní věštění vyžaduje silnou energetickou ochranu, nebo ideálně zvládnutou techniku očištění se od cizích energií. Odpoutat se od cizí energie ihned po výkladu vyžaduje nejenom sílu, ale i cvik a zkušenosti. Pro toho, kdo to neumí, mohou vykládací karty, tedy jejich energie, příliš silně působit a přinést tak přehlcení a nevyrovnanost.

Jsou také lidé, kteří vyhledávají výklad karet, protože se sami nedovedou rozhodnout, třeba s tím jestli si mají koupit lodičky, či sandálky. Karty by nás neměly řídit. A už vůbec ne v rukou člověka, který s výkladem nemá mnoho zkušeností, nebo si tím jenom krátí dlouhou chvíli. Karty tu nejsou pro zábavu. Dobrá kartářka na sobě neustále pracuje, protože výklad karet vyžaduje emoční zralost a taky spousty času.

Dobrá kartářka: Jsou lidé, kteří odsuzují výklad z karet i lidi zabývající se jím.

Kartářka Helen Stanku: Pro ně bývají kartářky i jejich pohled na svět přinejmenším něco zavrženíhodného. Je to jejich přesvědčení a názor, na který mají právo. Chtěla bych říct, že každý máme svobodu žít po svém. Buďme tolerantní. Nelze hned odsuzovat, nebo zesměšňovat něco, co neznám a nebo znám jenom z doslechu. Nechť si každý nejdřív vytvoří vlastní názor i na to má právo a teprve potom, ať už je jakýkoliv, s ním žije.

Dobrá kartářka: Věříte osudu?

Kartářka Helen Stanku: Jsou věci, kterými si každý musíme projít. To, jak se toho zhostíme, záleží na nás. Denně tvoříme mnohá rozhodnutí a ta mají vliv na další události. Každý na tento svět přicházíme s určitou karmou a osudem i dispozicemi, které si táhneme z minula. A úkoly, či posláním, které jsme si dali. Také máme možnost se vyvíjet a podle toho potom přichází to další, co prožíváme. Je dobré si uvědomit sílu svých myšlenek. Mnoho věcí si utváříme sami. Vše na tomto světě se mění. Nejsme jenom loutkami v antickém spektáklu, i když připouštím velký vliv archetypických sil na náš život. Každý se vyvíjíme a každý po svém. Leckdy, co je svatá pravda dnes, zítra odložíme jako zastaralé. Každý bychom měli žít, jak nejlépe umíme. Hlídejme si, aby to, co děláme, bylo v souladu s naším vyšším já. V tomto smyslu věřím osudu.

Dobrá kartářka: Co doporučujete návštěvníkům věštírny Dobrá kartářka?

Kartářka Helen Stanku: Svěřte se se svými dotazy na budoucnost, na vztah, partnerský život, lásku, práci, peníze, vše, co právě řešíte, renomované věštírně či vybrané kartářce, o které se můžete dozvědět nějaké další informace, udělat si představu či dejte na doporučení. My kartářky tu vždy budeme pro vás, neostýchejte se na nás obrátit. Těším se na vás na telefonní lince.

Vaše kartářka Helen Stanku.

Komentáře jsou vypnuty.