Tři runy na týden od 3. června

V oblasti lásky padla na tento týden runa Laguz, která vás nabádá k tomu, abyste jednali intuitivně a rozrazily stojaté vody. Tato runa vás vede k pohroužení do sebe a naslouchání své intuici. Je o cestě k vašemu nitru a podvědomí.

 

Láska: Runa Laguz nabádá k tomu, abyste jednali intuitivně a rozrazrazily stojaté vody. Runa s názvem Voda vás vede k pohroužení do sebe a naslouchání své intuici. Je o cestě k vašemu nitru a podvědomí. Laguz je symbolem vody, měsíce, změn a toho, co je nevědomé. Vyzrcadlí a zvědomí to, co je na vědomé úrovni zatím skryto. Laguz je o řece života a řízení se stříbrným hlasem své intuice. Můžete přestat ukrývat své skutečné city. Díky tomu změníte svoji realitu. Laguz pomáhá, když je zahrazeno něco, co má volně plynout. Runa Laguz dává pozitivní odpověď na otázky různého charakteru. Odpověď zní ano. Runa Laguz je zasvěcovací runou do vyššího života. Každé zasvěcení ale nese zkoušky, čili je i runou zkušeností a různých zkoušek. Sudička Kale s níž bývá spojována někdy věci zahalí a překroutí. Vedeni očima srdce a duše víme co je správné.

 

Finance: Runa Raido je runa cest, změn, pohybu. Symbolizuje pohyb, přesun na jiné místo, na jinou úroveň, změnu partnera, tah vpřed. V zaměstnání se nemáte bát zariskovat, vše se slibně rozjíždí. Za prací můžete cestovat i poněkud dále. V lásce nezadaným věští brzkou známost a ti, kteří již partnera mají, vše urychlí. Projevuje se v živlech Ohně a Vzduchu.  Ze stromů jí náleží dub. Z Tarotových karet – Vůz. Talisman ve tvaru Raido přináší životní změny, bezpečí na cestách, urychluje realizaci snů. Amulet z  runy Raido chrání lidi, kteří jsou v pohybu, přináší změnu k lepšímu a brání před nespravedlností. Raido zaručuje změnu dosavadního života. Je potřeba mít na mysli,  že v tomto světě není nic neměnné  a vše plyne. Je to podmínka života. Vše, co stojí a stagnuje, odchází do propadliště dějin. Raido přináší oživení v podobě změn, jež nesou úrodnou sklizeň do vašeho života.

 

Zdraví: Padla runa Jera a tak vězte, že tento týden bude magicky výjimečný a vy máte možnost získat něco nazpět. Taktéž vám může přicházet období pozvolných změn, jež vedou v dlouhodobějším horizontu k citelnému zlepšení vaší situace. V otázkách na čas ukazuje období jednoho roku, dvanácti týdnů, dnů, nebo hodin. Začnete sklízet plody své práce a úrodu toho, co jste zaseli. Přichází šťastné plodné období. Můžete také konečně pocítit úspěch v úředních záležitostech, nebo vám někdo splatí svůj dluh. Runa Jera se projevuje v živlu Země, ze znamení zvěrokruhu jí přináleží Váhy, z tarotů Poustevník. Stromem Jery je cesmína a dub, rostliny obilí a tráva. Božstva jsou Scyld, Freya, Sif. Amulet s Jerou pomáhá znovunalézat sílu. Fyzickou i duševní. Pomáhá v těžkých zkouškách a neutralizuje vlivy vedoucí k neúspěchu. Talisman pomáhá ve vztazích i nových projektech. Minimalizuje neúspěch.

 

Pro Dobrou kartářku Bridget

Linka 36

Foto: Shutterstock

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.