Totemové zvíře

Co to je totemové zvíře a jak ho nalézt.

Každý z nás má od tří do devíti totemových zvířat, která nás provází. Jsou to duchovní průvodci. Mají citelný i viditelný vliv na lidský život a ukazují cestu kudy se dál rozvíjet. Tato zvířata posilují vlastnosti, nad kterými je ještě potřeba zapracovat. Známe spoustu lidí, kteří si dávají přídomky a přezdívky zvířat nebo se podle zvířete jmenuje celý rod.

Víra v totemová zvířata pochází ještě z dob, kdy lidé měli blízko přírodě, vnímali symboly, dokázali v nich číst, dokázali čerpat zprávy, které jim přicházely pomocí symbolů a dokázali tomu dávat význam.

Šamany, kněze i zasvěcence i lidi přírody vždycky fascinovala fauna.  V živých stvořeních vnímali magické vlastnosti. Odtud například pramení uctívání koček ve starodávném Egyptě, špatná pověst havranů, kteří zvěstovali smrt, nebo třeba také popularita u zaječích tlapek.

Totemová zvířata k nám lidem mohou přicházet skrze sny, během hluboké meditace, nebo během astrálního cestování. Jsou šamani, kteří provázejí lidi během jejich cesty do takzvané podzemní říše. Hlídají meditující a zároveň jim vysvětluji význam jejich vizí a poznání.

Jednou z možností, jak se spojit se svým totemovým zvířetem, je meditace.

Když si představíte sami sebe poté co zklidníte svůj dech a postupně odpočítáte od deseti do jedné, s každým nádechem sestupujete po malých kamenných schodech ke dřevěné brance do tajemné zahrady. Cesta vede pěšinou, kolem jsou louky s květinami a vy scházíte vcházíte do lesa. Cestou můžete potkat nějaké zvíře nebo ptáka. Dříve nebo později se vám ukážou. Jdete dál po cestě a všímáte si i maličkých detailů, můžete přijít k velikému dubu, u jeho kořenů leží stříbrný klíč. Je to klíč k vaší intuici.  Vaše duchovní zvířata, průvodci, s vámi mohou navázat kontakt a předat vám nějaká poselství nebo také nebo nemusí říkat vůbec nic. Až cítíte že vám to stačilo, kráčíte zpátky po stejné cestě zpět.  Otevřete branku a vystoupejte od desátého k prvnímu schodu, zhluboka se nadechněte a otevřete oči.

Tady naleznete vám nejvíc blízké totemové zvíře a také energii, kterou vám přináší:

Krkavec – věštby, změnu vědomí, spojení mezi světy. Poznání smrti a znovuzrození, různá proroctví.

Skarabeus – přináší zlato z vesmíru, probouzí duchovní osvícení.

Kolibřík – umění léčit světlem, radost, štěstí, láska.

Fénix –strážce ohně, stvoření, znovuzrození.

Včela – komunikace se zesnulými, pomoc duchů uvízlých na zemi, dojít tam kam směřují a kam dojít mají.

Kos – umět se postavit výzvám čelem,

Pavouk – tkadlec osudu, nadšení pro božské záležitosti, pochopení zpráv od duchovních průvodců, kteří jsou patrony naděje.

Štír nebo Škorpion – transformuje jedovaté energie v léčivé, rozráží temnotu a negativní energie.

Vážka – rozumí snům, zbavuje iluzí.

Kudlanka nábožná – umění manipulace s časem.

Motýl – reinkarnace transformace, magie.

Mravenec – trpělivost, vitalita, spolupráce.

Žralok – stráží rodinu, spasitel, ochránce, umění bránit sám sebe.

Krokodýl – vazba s matkou zemí, ochrana před manipulací, chrání před okradením či ošizením.

Velryba – strážce paměti věků, umění dobrých psychologů a telepatů.

Orel – osvícení uzdravení stvoření pochopení magie napojení na průvodce.

Mlok – prostředník ve spojení země a vody. Váže duši na vzpomínky o prvním životě na zemi.

Želva – pojí střed země s energiemi vody, přináší poznání vlastních limitů a důvěru v sebe sama, učí poznat vlastní hranice.

Kůň – astrální cesta, komunikace mezi různými stupni rozvíjení schopností.

Beran – platnost, nový řád, možnosti.

Had – prvotní energie živlů, magická nit, díky které můžete vstoupit do světa duší.

Kojot – pochopení světa v každém jeho projevu, pochopení toho, co je posvátné ve všech věcech. Navázání spojení s Polárkou.

Gorila – umění komunikace s duchy, vyřešení problémů.

Jaguár – nalezení cesty uprostřed chaosu, vyzrálost.

Slon – vznešenost, eliminování překážek a bariér, důvěra, trpělivost.

Vlk– průvodce ve snech a meditacích, instinkty se pojí s rozumem a inteligencí.

Lev – hrdinství, rodinné vazby, síla, energie, úplněk.

Ovce – vnitřní pokoj, důvěra v budoucnost, oddanost.

Medvěd – introspekce, vyléčení, samota, spojení s duchem, vizionářství.

Puma – rovnováha síly, inteligence a síla, důvěra v sebe sama, osvobození se od pocitu viny. Černý panter – symbol ženskosti, energie dosahující cíl.

Liška – změna charakteru, neviditelnost, umění vidět to, co je nevědomé.

Pro Dobrou kartářku Helen Stanku

 

 

Komentáře jsou vypnuty.