Muž, který tvoří magická zrcadla

Mágové a hermetika

Jistě jste už slyšeli o magických zrcadlech. Zmiňuje se o nich i magik – hermetik a astrolog Michal Stránský. Zná věci a tajemství, které mnohým z nás mohou obohatit život.

Co je vlastně hermetismus? Jde o soubor tajného poznání, mezi jehož tři hlavní kořeny patří astrologie, alchymie a magie. Pokud vás zajímá víc, přečtěte si s Michalem rozhovor, který vás možná posune dál…

Pojďme začít magickými zrcadly. Vy sám je tvoříte, jaký význam pro vás mají?

Magické zrcadlo může dokonce pomoci změnit stav vašeho vědomí. Dokáže aktivovat vrozené schopnosti, včetně jasnovidnosti.  Probudí v člověku schopnost pochopit se a pracovat sám se sebou. A možná i na jiných úrovních bytí. Pokud je zrcadlo dobře vyrobené za jistých magických podmínek může tomu, kdo do něj pohlédne probudit „nadpřirozené“ schopnosti. Stejně tak dokáže očistit a vymýtit z vše zlé a negativní z těla (nemoci) a duše (kletby a prokletí, psychické bloky). Pomáhá při svěcení a dorovnávání deficitu dané energie-vibrace, provozování věšteckých (zvědných) a jiných magických technik. Takové zrcadlo se tedy nedá prakticky srovnat s magickou praxí pravé „křišťálové koule“, zaměňované dnes navíc často z neznalosti a finanční dostupnosti s koulí  z „křišťálového“ olovnatého skla, které je na rozdíl od horského křišťálu prvotřídním izolantem astrálních sil. Pokud by si tedy člověk nalil vodu do obyčejné misky nebo sklenice, mělo by to úspěšnější i lacinější praktický efekt. Duchovní praxe s magickými zrcadly a silami „ukrytými“ v člověku není kvůli své náročnosti a magické síle určena úplným začátečníkům.

Jak jste se k výrobě magických zrcadel dostal?

Měl jsem počáteční silnou touhu a motivaci hledat tajemno, poznávat ho a tak jsem se seznámil se svými praktikujícími kolegy a hlavně učiteli hermetismu, což byli často o dvě generace zkušenější a starší adepti hermetických a jiných tradičních přírodních věd. Ať už to byla alchymie nebo astrologie, tarot, posvátná geometrie či hermetického lékařství. Samozřejmě jsem si také musel načíst mnoho literatury, protože každý, kdo má zájem o magii, esoterismus a hermetické vědy, musí nejprve získat potřebné informace k tomu, aby se dozvěděl, co a jak má dělat, aby dosáhnul cíleného výsledku a nakonec se nezbláznil nebo si vážně nepoškodil zdraví. To je celkem důležité. Zůstat nohama na zemi a zároveň nacházet funkční způsoby, jak mít bohatší a šťastnější život. Víte, stejně jako naše hmotné tělo potřebuje přijímat potravu, aby bylo funkční, tak by se i citová výživa naší duše měla skládat z prožívané radosti a rozvíjení harmonických vztahů a vjemů sami se sebou a okolím. Proto existuje umění, hudba, obrazy – jsou to od toho, aby naše duše získávala radostné a vůbec pozitivní vjemy. Magii, alchymii a další esoterní tradiční obory naši předci také nazývali královským uměním, protože hledajícímu a toužícímu člověku přinášejí kultivaci duše a její správnou výživu, radost a harmonické naplnění, pokud ovšem člověk dokáže aplikovat jejich praktickou moudrost skrytou do symbolů sám na sebe. Tím, že pro něj symbol ožije a on se jím stane.

Co je tedy onen hermetický svět?

Svět není jen to, co vidíme okolo sebe. Je plný magie. A cílem magické praxe je, abychom byli schopni vnímat i jiné úrovně bytí a reality, které našemu zraku i dalším smyslům a vnímání běžně unikají. Tyto „skryté“ světy a jejich obyvatelé vždy existovali a budou existovat. Naši předci si toho byli dobře vědomi.

Je magická praxe vhodná pro každého?

Ano, i ne. Je hodně povolaných, ale málo vyvolených. Pokud se chcete zabývat magií, musíte nejprve znát určitá pravidla, pochopit je, poznat a žít podle nich. Není to lehká cesta, a proto je nutné mít už na počátku obrovskou motivaci, která vám dá vůli dosáhnout „svých“ cílů, i když to může bolet a často přinášet zklamání. Jak už jsem řekl, magie je královské umění, a tak je k ní třeba přistupovat. Když totiž dokážeme uvést její teorii do praxe a zkultivujeme svou duši, vytvoříme jedinečně umělecké dílo. Skvostný obraz sama sebe a staneme se tak „králi a královnami živého umění“, skutečnými vládci našeho vlastního života.

Kde tedy začít?

Lidem, kteří mají zájem o magii, doporučuji, aby hodně přemýšleli a nevěřili všemu, co se kde povídá a píše. Je třeba získané informace ověřovat a třídit, prověřovat zdroje a důvěryhodnost autora. Jinak skončíme dříve, než začneme. Špatný autor člověka opravdu zavede snadno z cesty. Začít se zajímat o učení tradiční filosofie, přečíst si něco z děl Platóna, Senecy, Cicera nebo Arthura Schopenhauera genia, na kterého se zapomnělo. Například jeho knihy Životní moudrost, Svět jako vůle a představa určitě stojí za opakované přečtení. Na počátku každé duchovní praxe je také důležité plně si uvědomit svůj záměr. Čeho chci jejím prostřednictvím dosáhnout? Jsou lidé, kteří mají o magii hodně zkreslených představ, a zajímají se o ni jen pro to, že chtějí být zajímaví pro své okolí a doufají, že jednou budou umět ovládat lidi, zvířata, nebo přírodu. Samozřejmě to není nemožné přání, ale otázkou je – co proč by to moudrý a poučený magik dělal? O Františku Bardonovi (1909- 1958), který bezesporu výjimečné magické schopnosti měl, se v dobovém tisku psalo, že dokázal způsobit blesk z čistého nebe na Karlově mostě.

O tom jsem slyšela. Je to pravda?

Jeden z mých učitelů, který byl velmi blízkým přítelem Františka Bardona, mi vyprávěl, že se nejedná o novinářskou kachnu, ale že toho byl skutečně na mostě svědkem. Mohlo se to stát, proč ne, můj praktikující kolega už viděl levitovat i koště, když byl na návštěvě u jednoho maďarského magika a léčitele. Ale takové fakírské kousky pro občasné pobavení určitě nebyly prvotním záměrem skutečných magiků, kteří něco podobného svou vůlí a uměním dokážou. Ovládání počasí a podobné atmosférické a fakírské kousky s mraky jsou základní magická „odpadní“ dovednost vznikající při ovládnutí živlů v našem těle, duchu a duši.  Smyslem magie je především poznat sám sebe, ovládnout vnitřní vesmír a jeho živly v nás a tím získat kvalitnější život. Prostřednictvím magického zrcadla je získání těchto schopnosti mnohem snadnější, ale jak už jsem zmínil, neměl by to být začátek cesty.

Zajímala vás magická praxe už od dětství?

Asi ano. Miloval jsem pohádky o čarodějích. S astrologií jsem začal asi v patnácti letech, poznal jsem ty správné lidi a vše do sebe začalo dokonale zapadat. Když se poohlédnu zpátky, s vědomím, že se magii a hermetismu v jeho pestrosti věnuji už dvacet let, jasně vidím, jak se jednotlivé nitky mého osudu sbíhaly a jak byla každá z nich důležitá a dokonale načasovaná. Měl jsem to štěstí, že jsem potkal lidi, kteří se magií a tradičními vědami zabývají více než čtyřicet let a nemohl jsem si při pohledu na ně nevšimnout, jak obrovský smysl tahle praxe má. Ať to je velký znalec a učitel „doyen“ českého hermetismu, magie, martinismu, tajných společností a zároveň profesor psychologie, Milan Nakonečný (1932), nebo to byl už zmíněný bytostný hermetik, vševědoucí a usměvavý Vladislav Zadrobílek (1932-2010), alchymista, nakladatel, výtvarník, spisovatel, básník, umělecký knihař v jedné osobě. A v neposlední řadě učitelé„královské astrologie“ a hvězdopravci tedy vykladači nebeského a pozemského bytí, Petr Rastokin a nakladatel okultní literatury a mantický astrolog Vladimír Kvasnička. Ti všichni mi pomáhají a pomohli se přiblížit mému počátečnímu záměru a já jsem za jejich vedení a cenné rady a vzory do života velmi vděčný. Dostalo se mi poznání, jaký svět může být, pokud si to člověk dovolí, a hlavně, pokud mu to Bůh dopřeje. Možnosti magie a hermeticky pojatého života jsou obrovské, pro mnohé až neskutečné. Záleží jen na člověku samotném, zda je ochoten si ověřit, že skrze vlastní nitro může změnit celý svět.

Jak probíhá výuka vašich učitelů? Doporučují vám knihy, které je třeba přečíst, dávají úkoly nutné pro praktické samostudium, anebo je to ještě jinak?

Nevodí mne za ruku. Velký přínos pro mě je a byl, že jsem s nimi mohl a mohu mluvit a určité oblasti vlastního poznání konzultovat. Samozřejmě, že mi doporučují určité knihy, a pak čekají, zda budu mít otázky. Dokud totiž člověk nemá otázky, nemá smysl mu cokoliv vysvětlovat. Každý, kdo se zajímá o magii, toho musí hodně načíst, leccos pochopit a pak se začít dobře ptát. Dnes, zpětně vzato, si uvědomuji, jak velkou trpělivost se mnou moji učitelé měli, protože jsem se jich tázal i na úplné hlouposti, ale žádný učenec z nebe nespadl a i to mělo svůj smysl, abych se mohl posunout dál.

Myslíte si, že v dnešní době je možné sehnat kvalitní knihy o magii?

Určitě ano, díky mým přátelům a učitelům, kteří je píšou, redigují a vydávají. Výborná je magicky pojatá edice nakladatelství Vodnář, Bibliotheca Horev, vyšlo už neuvěřitelných 12 svazků. Můj učitel astrologie říká, že zájem společnosti o určité esoterní věci chodí ve vlnách (planetárních periodách) – ať už o astrologii, magii, alchymii, nebo jiné oblasti tajných věd. K tomu se poutá zajímavý historický kontext, jisté je, že lidé mívají větší zájem o duchovno před válkou, nebo po válce. Je to způsobené krizí fyzického světa a hledání naděje „potravy duše“. Nyní se pozornost většiny české společnosti ubírá od roku 1998 spíše do osidel a pout materiálna (konzumu), než aby lidé toužili po vyšším životě a naplnění, které je zároveň jejich svobodou. Špatné myšlenkové vzory rodí špatný život. Projevuje se to tak, že mnoho lidí není šťastných a nedokážou se radovat ze života. K čemu ale takový život je? Změníme-li díky umění pohled na sebe a svět kolem sebe, máme stále šanci.

Takže bez kvalitního učitele nemá podle vás smysl s magií vůbec začínat?

Smysl to má vždy, ale jak už jsem řekl, každý z nás je originál a potřebuje individuální vedení. Před několika lety jsem na toto téma mluvil i s žačkou mystika Květoslava Minaříka (1908-1974), paní dr. Zorou Šubrtovou; ona mi říkala, že za svůj život viděla už spoustu lidí, kteří se zbláznili kvůli tomu, že se pustili do věcí, na které neměli. Ale byli si jisti, že to bez problému zvládnou. Svět duše a ducha, abych to nějak nazval, svět prožívání a radosti, není pro každého. Je sice v každém, záleží však na tom, zda adept ustojí fakt, že nejen on pronikne do astrálního světa, ale že astrální svět pronikne do něho a bude jej pak neustále sledovat, bez přestání. Nebe na to má celou věčnost… A to je ono!  Možná máte magické zrcadlo, a chcete se podívat například do sféry bytostí Merkura, je to pěkné a egu se taková možnost moc líbí. Ale už vám nikdo neřekne, že v tu samou chvíli, kdy bránu vědomí a zrcadla otevřete, nebo se tam násilím probouráte, že se celá sféra Merkura také podívá na vás a do vás. A co uvidí? Většinou nic moc hezkého. Vy si to možná ani neuvědomíte, ale vaše vnitřní Já bude vědět, jistě. A ve vás samotných začnou nutné změny vyvolané „zásahem zhora“. Magik vždy nese zodpovědnost za své činy, a pokud poruší pravidla, například že praktikuje náročnější magická cvičení, než by měl. Pokud na úrovni, v níž se ocitl, nemá řádně zpracované své emoce a povahu, třeba je pyšný nebo příliš ambiciózní, dostane od astrálního světa pořádně přes prsty, nebo za uši, ledvinu nebo ono játro. Neznalost opravdu neomlouvá. Lidé, kteří začali praktikovat mystiku, ale neuměli pracovat se svými přirozenými pudy, dříve nebo později tvrdě narazili. Jak se říká v jednom českém vtipu: Všichni Češi jsou tantrici. A kdy se z tantrika stane jogín? Když mu sex zakáže manželka. Je to trefné. Duchovno opravdu není jen prázdné slovo.

Jak tedy adept pozná, že na danou techniku takzvaně má, nebo ne?

Za prvé musí být duševně i fyzicky způsobilý. A být v životní situaci, že si to může dovolit. Je to opravdu osudové zavolání. Pak jde vše.

Popíšete mi, jaké to bylo, když jste se poprvé díval do magického zrcadla?

Člověk v zrcadle nejprve vidí tmu, ale dříve nebo později se objeví „mlžné světlo“. Je to proto, že náš svět je polarizován. Lidé vidí v magických zrcadlech různé věci, především se však jedná ze začátku jen o vlastní introspekci. Dívají se do tmy, ale když je zrcadlo správně vyrobené, začnou jim z duše vycházet vlastní představy, jež vidí očima, ty se vám často ukloní jako herci na divadle, a poté mizí. Magické zrcadlo tímto způsobem z nitra člověka odstraňuje strachy, přeludy a disharmonie, které v sobě nastřádal během svého života. Zrcadlo pracuje na základě magického elementu ohně, zrcadlo je„magickým zosobněním absolutna“ jeho vyslancem na zemi, aspektem nejvyššího činitele, pokud se správně vytvoří. Je sice černé, ale v sobě obsahuje bílé. Pan Vladislav Zadrobílek, přední český znalec alchymie, magie a mystiky, napsal ve svých verších, že „den je požár noci.“

Jak vnímáte černou a bílou magii? Z mého pohledu se jedná pouze o osobní škatulkování, to, co je černé a bílé, vnímá každý člověk úplně jinak.

Rozlišování na černou a bílou magii je jistá tradice, dokonce se mluví o „hnědé magii“, barveným symbolem nacistického hnutí v Německu byla hnědá barva. Úderné oddíly SA, nosily košile barvy okru.  Ve skutečnosti je to jen jedna síla. Stejně jako prostřednictvím nože můžete ukrojit chléb, nebo někoho zabít, tak stejné je to i magií. Záleží jen na záměru člověka, který s ní zachází. Magii lze využít k činům tvořivým, i destruktivním. Je to stále jedna a tytéž přírodní síla, jež v sobě obsahuje obě polarity. Abychom mohli něco vytvořit, musíme mít sílu i to něco zničit. Například špatné návyky. Zbourat v přeneseném slova smyslu zeď, abychom ji mohli postavit znova a lépe. Rozlišení na černou a bílou magii existuje jen v mysli lidí. Kteří nemají praktickou zkušenost s magií nebo svým vlastním životem, neboť abych mohl něco posvětit (bílá magie) musím to napřed očistit, udělat exorcismus – destrukci negativních sil (černá magie). Jako v pohádce o „mrtvé a živé vodě“.

Michal Jan Stránský

Astromedicína  – Poradna přírodní bylinné pomoci

michaljanstransky@gmail.com

Rozhovor v upravené verzi vyšel v magazínu Záhady života.

 

Komentáře jsou vypnuty.