Duchové

Šamanka Renata Šťastná nám posílá něco ze svých zápisků

Na naší planetě Zemi se zvyšují vibrace a to co bylo dříve, už neplatí.  Záleží na tom, na jaké vibrační úrovni člověk je, když zemře.  Po smrti se jeho duch dostává do takové vibrační úrovně, ve které se nacházel za svého života. Duchům nyní není dovoleno, aby zde setrvávali, ať v objektech, u silnice nebo přisátí na nějakém člověku či zvířeti.  Ti co odešli do Světla, dostali Boží milost a můžeme je žádat o pomoc.  Ale ti kteří umírají nyní, mohou setrvávat ve své vibrační úrovni a není to pro ně vždy snadné.  Ovšem i jim lze pomoci.

Příklad:  Mladý muž zemřel náhle. Žádala mne o pomoc jeho sestra. Nechápali, proč se mu to stalo. Vždy jsem se na duchy napojovala celkem rychle.  Někdy klienti netušili, že mají na sobě ducha a já to vnímala už při telefonickém hovoru. Nyní se tak nestalo.  Ani sestra zemřelého ho nevnímala.  Byla si jistá, že by za ní duch určitě přišel.  Měla jsem tu noc, co zemřel zvláštní zážitek, jakoby na mě někdo klepal, ale vnímala jsem to z dálky a slyšela jsem něco, jako pomoz mu.

V meditaci jsem ducha viděla za černými mřížemi s hroty, ale nepustilo mě to k němu. Ani jsem s ním nemohla mluvit. Prosila jsem o Boží milost pro něj a řekla to i jeho sestře a matce. Modlily se také a odříkávaly prosbu Ježíšovi, kterou mám ve své páté knížce.  Druhý den jsem ducha viděla zvláštně schouleného, už tam skrz ty mříže šlo malinko světla.

Jeho sestra za mnou přišla na meditaci. Prosily jsme společně za jeho milost, odříkaly prosbu Ježíšovi a fialovým plamenem jsme ho čistily, žádaly jsme i archanděla Michaela o odsekání všeho negativního. Pak jsem ducha vnímala, jak sedí na obláčku, kolem něj byla zelená tráva.  Na sobě měl bílou košilku. Bylo to velmi uklidňující. I jeho sestra se zklidnila, ale bylo jí líto, že musel tak mladý odejít.

Po skončení meditace jsem měla na rukách husí kůži. To se dělo vždy, když jsem duchy měla přímo u sebe. Jeho sestra ho také cítila a plakala. Objaly jsme se a prostřednictvím mé osoby, se s bratrem rozloučila. Měla ho propustit, on se k ní vrátí jako její dítě.

V horoskopu toho chlapce jsem viděla, že má velkou karmickou zátěž z nacismu, sice nikoho nezabíjel, ale provinění zde bylo, nedokázal se proti tomu postavit. I nyní měl strach za mnou přijít na meditaci. Jeho sestra mu o mně mnohokrát říkala, ale on nechtěl. Prosila za něj o Boží milost i jeho bývalá přítelkyně, která mne také kontaktovala.

Na meditaci přišla i jeho matka, ještě před pohřbem.  Byla to učební látka hlavně pro ni, byl na ní závislý emočně. V minulém životě byli partneři a měli spolu silné pouto. I jeho matka byla jako kuřačka v nízkých vibracích. On měl rád kromě cigaret i alkohol. V horoskopu v době úmrtí jsem viděla aspekty smrti a problémy se srdcem a cévy. Pitva potvrdila prasknutí srdce.

Matka se za syna stále modlila a v meditaci jsem zjistila, že on také učinil karmický slib, že matku v dalším životě zachrání. Což se podařilo. Ona vše pochopila, začala věřit, na sobě pracovat na fyzické i duchovní úrovni. I jeho sestra ho měla propustit. Důvěřovat ve Vyšší řád a veškeré křivdy spojené se ztrátou brášky odevzdat.  S čímž jsem jí v další meditaci také pomohla.

S duchem jsem nakonec mohla komunikovat v astrálu a pomohla jsem mu, aby v klidu odešel do Světla. Děkoval za vysvobození. Nebyl to v tomto životě zlý člověk, proto celkem rychle dostal Boží milost.  A to hlavně díky jeho sestře a mamince. Bohu díky za to.

Renata Šťastná

https://www.samankarenata.cz/kdo-jsem/

 

Foto: Archiv Renaty Šťastné; Shutterstock

Komentáře jsou vypnuty.