Cesta probouzení a cesta sebepoznání

CESTA PROBOUZENÍ – Již samotný název této energie mnohé prozrazuje. Vydáváme se na cestu probouzení sami sebe, kde si pomalu začneme rozpomínat na to, kdo opravdu jsme. Začneme v sobě znovu objevovat své schopnosti, které jsme již dlouhou dobu používali jen ve velmi omezené míře a to ještě spíše náhodně a většinou nevědomky ve chvílích, kdy jsme se dostali do situací, které nás nějakým způsobem převyšovaly. V těchto chvílích se člověk zastaví, jelikož jeho pozemské dovednosti, kterým se naučil, již na danou situaci nestačí a poté většinou následuje ono známe Bože pomoc. Pod pojmem Bůh si každý z nás představuje něco jiného. Jedni starého pána, co všechno ví a zná, jiní zázračnou bytost, v kterou sice moc nevěří, ale když ji zavolá tak mu pomůže a podobně. Já si slovo Bůh vykládám jako prvotní energii či nápad, ze kterého vzniklo vše. Tedy i my! Každý z nás je dokonalá bytost, plná jedinečného potenciálu, která se učí – rozvíjí. Naše dovednosti a schopnosti jsou bez jakéhokoliv omezení. Jediný, kdo nás může v čemkoli omezovat, jsme my sami. Jsou to naše strachy, obavy, chybná přesvědčení, která jsme přijali či nám byla vnucována jako jakési principy slušného chování. Většinou se však za tím skrýval strach, abych náhodou nevybočil z řady a tudíž nebyl ničím odlišný. To je hned nápadné a mohlo by se to trestat a co ještě hůř „co by tomu řekli lidi“.

I díky této energii se nám nabízí možnost vystoupit z této uniformity a začít projevovat svou jedinečnost. Postupně začneme chápat sami sebe a naučíme se, jak od svých problémů neutíkat, ale naopak jak je zdárně řešit pro naše dobro. Většinou jde jen o to přiznat si pravdu a chtít daný problém řešit. Pro mnohé je to zcela nový přístup k životu jako celku a doslova překopání starých zaběhnutých vzorců chování. Strachy z tohoto jsou však zbytečné. Je to cesta, na které se budeme učit Lásce a porozumění ke všemu a všem, tedy i k sobě. Naučíme se hledět na situace novými pohledy a na místo posuzování přijde pochopení, proč se to či ono děje. Začneme vidět svět okolo nás ve zcela nových skutečnostech a zároveň začneme vidět i věci, které nám do této doby byly skryty. Postupem času si budeme stále více uvědomovat, jak je všechno se vším propojené a jak náš zdánlivě zcela nepatrný skutek ovlivňuje vše, co se kdy stalo i co se stane. Je to cesta, na které se naučíme naslouchat sami sobě, svému okolí i našemu vedení, o kterém zatím možná ani nevíte. Časem pochopíme, že to, jak se k nám lidé chovají, či co se okolo nás odehrává, zde není pro to, abychom „zkolabovali“, ale právě naopak. Jsou to neustálé náznaky na věci, které je třeba změnit. Naučíme se těmto náznakům porozumět a aktivně si tvořit svoji přítomnost i budoucnost. Cesta probouzení je do jisté míry nástupcem či pokračováním energií, kterým se dříve říkalo Reiki. Na rozdíl od nich však nemá pevné rituály a je založena pouze a jen na Bezpodmínečné Lásce. Z toho pramení i její čistota a možnosti. Tato energie slouží jak k léčení, tak i osobnímu růstu. Je to energie vysoce transformační. To znamená, že při jejím používání dochází nejen k léčení, ale zároveň ve vás otevírá a probouzí vaše opravdové Já. Jestliže se vydáte na tuto cestu, budete mít možnost velmi efektivní práce sama na sobě. V každém stupni vás seznámím s novými pohledy na fungování našeho těla, na jeho stavbu a další zákonitosti z pohledu, který vám byl většině doposud skrytý. Naučíme se zbavovat dogmat, která nás dříve velmi omezovala. Cesta Probouzení se skládá ze 4 základních stupňů, na které  poté navazují další.

CESTA SEBEPOZNÁNÍ
Nabízím Vám zde cestu poznání sebe sama. Cestu poznávání sebe sama a měnit se ze stavů, kde dnes žijete do stavů Lásky, kterou si často není možné ani vysnít. Postupnými kroky se naučíte zbavovat se zbytečných zátěží, čímž dochází k celkovému zkvalitnění života. Prvním krokem bývá často vyléčení akutního problému, který máte. Poté následuje celkové zkvalitnění života, které je logickým pokračováním. Vše toto vám nabízím. Pro ty, kteří chtějí ještě o krůček dále nabízím cestu, která je, pakliže budete poctiví sami k sobě korunována vysokými stavy poznání. Ráda samozřejmě přijmu všechny, kteří mají jakékoliv potíže a skutečně chtějí změnu. Léčení které nabízím je součást učení, které mě bylo dáno, abych Vám sdělila-předala dál. Není rozhodující zda máte fyzické či psychické problémy, jelikož vše souvisí se vším a ráda Vám pomohu tyto nepříjemnosti vyřešit pomocí metody SRT, energetických systémů a vyšších bytostí . Metoda SRT(Spiritual Response Therapi)-práce s kyvadlem a tabulkami je duchovní očista prostřednictvím Vyššího Já. Čištění probíhá na duchovní úrovni, při které dochází k duchovnímu, mentálnímu, emocionálnímu a následně i fyzickému uzdravení. Vyhledávají a odstraňují se škodlivé bloky/programy duše z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního universa a budoucích životů. Po odstranění negativit jsou škodlivé energie rozpuštěny a zůstává pouze moudrost a poučení na vědomé úrovni získané z této zkušenosti. Staré programy se už nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další nové negativní energie spojené s dalšími negativními emocemi, nebo se vrátili zpět ke starým návykům.

 

autor: https://www.dobrakartarka.cz/katalog-kartarek-cr/845/mr-ucitel-energetickych-systemu-ucitel-prace-s-kyvadlem-a-tabulkamiduchovni-poradceterapeutlecitelucitel-prace-s-kartami-a-jine-2/

 

 

Komentáře jsou vypnuty.