Barvy a jejich význam

ilona-grimovaBarvy jsou vibrace kmitající na velmi vysokých frekvencích, které nejsme schopni postřehnout. Každá
barva má svoji energii, kterou působí na svoje okolí, na lidi, zvířata, rostliny, apod. Např. Slunce,
z něhož sálá teplo, optimismus, klid a pohoda. Každá barva ať už si to uvědomujeme, či nikoliv má na
nás větší dopad a význam, jak si připouštíme. Přesto si jistě uvědomujeme, že jsou některé pro nás
přínosem energie, klidu a momentálního rozpoložení. Proto si malujeme naše stěny na různé odstíny,
abychom se cítili dobře a vibrovali zrovna s tou či onou barvou.

Každá barva, je součástí vesmíru, stejně jako my, a všechno kolem nás, každá má svoji energetickou
vibraci, kterou na nás působí na úrovni fyzické, mentální, emocionální a astrální úrovni. Každá barva je
propojena a úzce souvisí s našimi čakrami, které mají také svou určitou barvu. Všechny barvy mají vliv
na naši psychiku, která je promítána do našeho podvědomí, pomocí emocí, nálad a momentálního
stavu a rozpoložení. Právě pomocí barev se můžeme uklidňovat, nabíjet si energii, zlepšovat svoje
soustředění, komunikaci, či chceme-li podvědomě vyjádřit své pocity. Pomocí barev můžeme tělu
energii dodávat, nebo ji naopak blokovat, můžeme se při pohledu na červenou rozdivočit, pomocí
zelené se pro změnu uklidníme a fialová nás navede do meditace a jiných světů. Také svíce, látky,
oblečení, prostěradla, spodní prádlo, koberec, kabelky, kameny, doplňky, to vše má bezesporu vliv na
naši psychiku i zdraví. Pomocí barev můžeme také léčit, či podpořit chybějící energie, k různým rituálům
se používají různé barvy svícnů, apod.

Barvy jsou všude kolem nás, jsou pro nás opravdu velmi důležité. Byly také zkoumány vlivy a působení
barev na člověka, kdy nic netušícího slepce přivedli do místnosti vymalované na modro, kde mu změřili
tělesnou teplotu a zaznamenali. Posléze ho převedli do jiné místnosti, která byla pero změnu vybarvená
na červeno, a opět zaznamenali teplotu. A co se nestalo, světe div se, porovnané údaje se lišili!
Konkrétně to, že v modře vymalovaném prostoru onen člověk měl teplotu nižší, jak v červené. Což je
důkazem toho, že aniž by člověk barvy vnímal zrakem, či jinými vjemy, tělo na něj reaguje i bez naší
pomoci a bez našeho vnímání. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč někteří lidé chodí stále v černém
oblečení? Jsou tito lidé veselí nebo naopak mají sklony ke smutku a depresím? Černá je barva
smuteční, která nepropouští energie, ani dovnitř, ani ven. Tato černá barva je spojována s podsvětím,
s černou magií, s něčím zákeřným. Oproti černé barvě, např. bílá je barva čistoty, nevinnosti a
neposkvrněnosti, proto je barvou svatebních šatů. Přitom žádná barva není ani špatná, ani dobrá, každá
má tak jako všechno na světě také „dvě mince“, tj. pozitivní i negativní vliv a charakter. A co Vy, jaká je
Vaše oblíbená barva, kterým odstínem se nejraději obklopujete, do jaké barvy se nejraději a nejčastěji
oblékáte? To, že ráno podvědomě šáhnete do šatníku, aniž byste si uvědomovali na úrovni vědomé, tím
taktéž ovlivňujete průběh svého dne. V každém momentě a okamžiku našeho života s něčím
rezonujeme, jsme pod určitými vibracemi, působeními a vlivy, čím si obohacujeme svůj život, nejen tím,
že se obklopujeme barvami, které jsou s námi v harmonii.

Buďme všímaví a pozorní k tomu, jaké barvy volíme, pozorujeme a zamýšlejme se nad tím, co nám
chtějí sdělit. Buďte vnímaví k maličkostem, všímejme si více detailů a na první pohled nepodstatných a
nevýrazných věcí, momentů či událostí. Naučme se být ve větším souladu s přírodou, s matkou Zemí,
naučme se řeč vesmíru.

 

autor: https://www.dobrakartarka.cz/katalog-kartarek-cr/836/ilona-grimova-2/

 

Komentáře jsou vypnuty.