Vizualizace – mocný nástroj naší mysli k vytouženým přáním

vizualizaceVizualizace se Vám může stát velmi užitečnou pomůckou. Ve své podstatě se jedná o mentální cvičení. Díky vizualizaci budete schopni využít přirozenou sílu mysli, která Vám pomůže k úspěchu ve všech aspektech Vašeho života.

Naše myšlení vytváří naši realitu. Je vědecky prokázáno, že využíváme pouze 10% svého myšlenkového potenciálu. Můžeme se však naučit rozvinout naše skryté schopnosti a s myslí pracovat mnohem efektivněji.

Představivost nás neustále provází. Každý den naši mysl zaměstnávají představy o různých situacích, lidech, zvucích, emocích a naše tělo na ně reaguje. Pokud si například představíme nepříjemné jednání se svým nadřízeným, zvýší se nám tep a začneme také rychleji dýchat. Naopak pozitivní vizualizace procházky po rozkvetlé louce dovede navodit zklidnění a tělesnou relaxaci. Představivost není jen propojení mysli a těla, ale také propojení mysli a reality. Jestliže se naučíme správné vizualizaci, dostane se nám schopnosti získat vše, po čem v životě toužíme.

Technika vizualizace je mocným nástrojem naší mysli. Žádá si hlubokou relaxaci následovanou vyvoláním určité představy. Existuje nespočet technik, které nás dovedou k našemu osobnímu cíli. Například řízená imaginace, kdy si představujeme to, co si přejeme, a také celý proces, který vede k dosažení námi vytyčeného cíle.

Zkusme si uvést příklad, jak můžeme pracovat s naší představivostí. Pokud máte například strach z prezentace své práce před kolegy, představte si publikum, které Vás pozorně a se zájmem poslouchá. Po skončení projevu Vám všichni s úsměvem a nadšením zatleskají. V případě, že si budete tuto představu navozovat pravidelně, Vaše pravá mozková hemisféra (má na starosti city a emoce) začne vnímat projev na veřejnosti jako něco příjemného, ačkoliv dříve tato myšlenka u Vás vyvolala stres. Obraz, který vytváříme pro pravou mozkovou hemisféru, však musí být co nejpřesnější a nejzřetelnější, aby jej dovedla přetvořit na daný pocit. Je tedy třeba naši schopnost imaginace nejdříve trénovat.

Vizualizační cvičení

  1. Nejprve relaxujte tělo i mysl. Zaujměte pohodlnou pozici, můžete si i lehnout. Zavřete oči a klidně dýchejte.
  2. Představte si například rozkvetlou kopretinu. Uvědomte si její tvar a barvu. Poté se snažte vyvolat co nejpřesnější představu, uvědomte si i takové detaily, jako jsou pylová zrnka či kresba na listech. Dále zapojte také ostatní smysly, představte si jakou má vůni, její hebkost či šumění jejích lístků ve větru.
  3. Otevřete oči a na papír zaznamenejte vše, co jste cítili. Cvičení opakujte s jinými předměty.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.