Jméno a co nám předurčuje

jmeno-psaci-strojCo o Vás prozradí Vaše jméno? Jaké jméno vybrat svému dítěti?

Numerologie jména

Spočítejte si, jaké číslo si nese Vaše jméno a co Vám toto číslo přináší.

Každému písmenu ve jménu odpovídá určité číslo, jednotlivá čísla sečtěte, pokud Vám vyjde dvojciferné číslo, pokračujte ve sčítání číslic, abyste dostali číslo jednociferné.

Příklad: ALENA

A = 1, L = 3, E = 5, N = 5, A = 1

1 + 3 + 5 + 5 + 1 = 15 = 1 + 5 = 6

Alena má tedy číslo 6

Tabulka čísel pro písmena:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Informace berte s rezervou, Vaše jméno ovlivňuje i Vaše příjmení, pokud chcete odborný výklad, obraťte se na numerologa.

Výsledné číslo 1

Jednička předurčuje nositele jména být vůdcem, má schopnosti inovátora, je perfekcionista, také pedant, nevadí mu ale nedokonalost. Jednička vyjadřuje svobodu myšlení, individualitu a nezávislost.

Výsledné číslo 2

Dvojka v sobě nese silného diplomata, který se dokáže přizpůsobit cizím potřebám, nositel dvojky je proto dobrým partnerem, přítelem, pomocníkem a rádcem.

Výsledné číslo 3

Trojka má v sobě energii umělce, nositel trojky nám chce předávat a učit nás radosti ze života. Je poctivý, má osobní kouzlo, potřebuje však uznání. Trojka podporuje velký umělecký talent, zvláště hudební, scénický a literární. Lidé s trojkou jsou sólisté a dobyvatelé.

Výsledné číslo 4

Čtyřka má v sobě svědomitost a důslednost, nositelé čtyřky jsou schopni se povznést nad emoce, jsou proto praktičtí a věcní, mají svůj vnitřní klid. Uznávají hodnotu práce.

Výsledné číslo 5

Pětka je vynikajícím psychologem, nositelé pětky jsou také dobrými pozorovateli a objeviteli, mají přitažlivé osobní kouzlo. Lidé s pětkou mají potřebu samostatného rozhodování a svobody.

Výsledné číslo 6

Šestka je opatrovníkem lásky, nositel jména s šestkou uznává základní pravdu, je jakýmsi vychovatelem, dokáže pravdu odhalit, stává se i díky své odvaze oporou. Je odpovědným člověkem a má smysl pro empatii. Může být manuálně zručný, především umělecky.

Výsledné číslo 7

Sedmička je duchovně založená, nositelé jména se sedmičkou jsou myslitelé, učitelé, také fantasti, jsou i osamělí, ale dokáží vnímat a rozvíjet více duchovní poznání.

Výsledné číslo 8

Osmička nese silnou vůli a psychofyzickou odolnost, nositelé osmičky jsou organizátoři, bojovníci, jsou soucitní se smyslem pro dobročinnost. Měli by však trochu sportovat, potřebují pohyb.

Výsledné číslo 9

Devítka přináší slávu a úspěch, nositelé devítky jsou schopni vykonávat činnost, která jim zároveň přináší potěšení a je v souladu s jejich ideou. Mají talent pro rytmické cítění a taneční schopnosti.

Komentáře jsou vypnuty.