Mannaz

Výklad z run online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli magickou runu. Manaz říká, že člověk, na něhož se ptáte dosáhnul vyššího stupně duchovního osvícení. Vidí věci s nadhledem a cítí přesah nad všednodenností. Ví, že v životě jde o něco víc, než se může na první pohled zdát. Symbol Mannaz je magicky zasvěcen člověčenství, mužskému principu a poznání. Pomáhá odkrýt vlastní sílu, vůli a potenciál. Podporuje žízeň po vědění. Chce vám říct, že se nyní máte rozvíjet spíše duchovně, otevřít své srdce a třeba věnovat čas pomoci opuštěným zvířátkům. Zachovat si nyní skromnost a rozvahu a věci si naplánovat a vizualizovat do detailu. Ten srávný čas k realizaci příjde.

Projevuje se ve všech živlech, z rostlin je jí zasvěcena vinná réva a cedr. V tarotech karta Hvězda a ze znamení zverokruhu Kozoroh a Vodnář.

Runový talisman ve tvaru Mannaz podporuje duchovní rozvoj, věrnost, čistou lásku. Posiluje smyslové vnímání a chrání před energetickými útoky. Malujte jej v době úplňku červenou barvou na vám milý kamínek a pak noste s sebou.

 

4.11. – 18.11. jsou narozeni lidé ve znamení runy Mannaz

 

Runa Mannaz bývá také vnímána, jako runa úcty a pokory k životu i vůči druhému člověku. Lidé, kteří ji mají ve vínku bývají bezezbytku často oddáni jiným lidem. Blízkým, ale někdy také zcela cizím. Jejich výrazným rysem je loajalita.  Jsou otevření druhým lidem. Cizí lidé budou přáteli a přátelé téměř rodinou. Jsou šlechetní a proto berou příchozí lidi bez vyjímek, jako své učitele pokory, trpělivosti, charakteru a lidskosti. Jako zkoušky z nebe. Někdy je tato povaha dar a jindy prokletí. Na setkání s těmito lidmi se vzpomíná s láskou. Jsou velmi inteligentní a znají číst v srdcích lidí. Bolístky druhých jim nebývají lhostejné. Ženy tohoto znamení vyzařují sílu a ohromující magnetizmus. Protože jsou zrozenci v Mannaz  sami v lidské kůži i oni si mohou bojovat se svými slabostmi a démony. Odvrácená runa Mannaz je o vnitřních krizích.

Pro Dobrou kartářku Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.