Karta: Velekněžka

Výklad karet online zdarma: Když už si vás přitáhla magická karta tarotové Velekněžky vězte, že je to pro vás dobré znamení. Vaše cesta vede je vedena vaši pravdou. I řekl Bůh:,,Budiž světlo“ a bylo světlo. I viděl Bůh, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. (Genesis) Člověk může říct:,, nechť pravda a láska provázejí mě.“  Protože láska a pravda jsou Boží světlo v každém z nás. Na cestě evoluce bude otevřeno vše, kdož klepou. Předtím je nutné prostudovat mapu cesty, aby se neztratili v labyrintu života. Projde cestou světla, mlčíc, aby nebyl sveden z cesty kritikou farizeů. Tato karta vyjadřuje symbolickou Boží nevěstu. V egyptské mytologii se pojívá s Isis, bohyní intuice, v řecké mytologii s Artemis a v mytologii orientu s Kuan Yin. Je o intuici, obrazotvornosti, plodnosti a duchovním růstu. Také o principu lásky k rodině, dětem a rodinnému krbu a přizpůsobení se.

Tato karta přináší šťastný obrat osudu, odkrývání tajemství, a věci, které se dějí nezávisle na vůli tazatele. Je radostnou pro děti a hlavně pro děvčátka. Také ohlašuje cestování i kdyby pouze to ve vlastní fantazii. Můžete očekávat nějaký dar, nebo alespoň slušnou šanci. Ukazuje pevné pozice. Umělcům nese inspiraci.

Ptáte- li se na zdraví- příčiny nemoci nebude lehké objasnit. Mohou být i psychického charakteru. Pozor na sklony k hypochondrii.

Pro Dobrou kartářku Helen Stanku

 

Komentáře jsou vypnuty.