Karta: Císařovna

Výklad karet online zdarma: Když už jste si na základě synchronicity přitáhli tuto kartu vězte, že si budete ujasňovat, co je pro vás ve vaší citové sféře důležité. Nemusíte druhé příliš rozmazlovat. Uvědomte si, že lásku si nemusíte zasloužit. Přestaňte…

Karta: Hvězda

Výklad karet online zdarma. Když už jste si na základě synchronicity přitáhli tuto magickou kartu vězte, že je o jednu z nejšťastnějších karet v celém tarotu. Je o zaslouženě zvýšené sebedůvěře a sebeúctě. O plánování jak v materiální, tak i…

Karta: Mág

Výklad karet online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli tuto magickou kartu. Vězte tedy, že pro vás nyní nastává období, kdy je potřeba začít využívat svá nadání, realizovat touhy a zejména se nebát mluvit. Komunikovat. Karta Mága bývá spojována…

Karta: Měsíc

Výklad karet online zdarma: Když už jste si na základě synchronicity přitáhli tuto kartu vězte, že není radno dráždit hada bosou nohou. Ten jež sám nemá vše zajištěné a pokouší neznámá vrata sám sobě chystá potíže. Nepodléhejte proto lžím, iluzím…

Karta: Poustevník

Výklad karet online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli magickou tarotovou kartu. Poustevník vám naznačuje, že čas nyní pracuje pro vás. Abyste mohli započít nové, je potřeba dokončit to staré. Vnímejte to jako varování před zbrklým rozhodováním. Je čas…

Karta: Spravedlnost

SPRAVEDLNOST VIII Výklad karet online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli tuto magickou tarotovou kartu, která se astrologicky pojí se znamením Vah. Vězte tedy, že je nyní vhodné období nastavit ve svém životě řád, rovnováhu a harmonii. Nastává doba…

Karta: Velekněz

Výklad karet online zdarma: Když už jste si na základě synchronicity přitáhli tuto magickou tarotovou kartu vězte, že to znamená duchovní podporu vyšších sil, řešení rodinných situací, ale také touhu po duchovním postupu. Také se vám podaří odhalit skryté tajemství.…

Karta: Vůz

Výklad karet online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli tuto magickou kartu. Vůz vám nyní ukazuje, že nyní nastal čas pohybu vpřed. Spolehněte se na své vědění, znalosti, intuici a jednejte. Vyhráváte. Ne darem z nebe, ale díky své…

Karta: Síla

Výklad karet online zdarma:Když už jste si přitáhli tuto kartu znamená to, že vám nebude chybět síla a chuť postavit se svým výzvám. Budete sami sebou a budete projevovat svoji vůli a tvůrčí energií víc, než kdy jindy. Aby měl…

Karta: Slunce

Výklad karet online zdarma: Na základě synchronicity si vás přitáhla magická tarotová karta Slunce. Říká, že budete motivovat a inspirovat druhé. Oprostěte se od všeho a všech věcí jež vás vyčerpávají a budete zářit. Slunce vrhaje své paprsky směrem k…

Karta: Soud

Když už si vás přitáhla tato magická tarotová karta vězte, že pro vás přichází období znovuzrození vaší síly. Příjde překvapení v podobě nových podmínek a změn. Duchovní rozvoj člověka kráčí cestou nových zkoušek. Lidská duše však nikdy nesmí ztrácet naději.…

Karta: Velekněžka

Výklad karet online zdarma: Když už si vás přitáhla magická karta tarotové Velekněžky vězte, že je to pro vás dobré znamení. Vaše cesta vede je vedena vaši pravdou. I řekl Bůh:,,Budiž světlo“ a bylo světlo. I viděl Bůh, že světlo…