Karta: Soud

Když už si vás přitáhla tato magická tarotová karta vězte, že pro vás přichází období znovuzrození vaší síly. Příjde překvapení v podobě nových podmínek a změn. Duchovní rozvoj člověka kráčí cestou nových zkoušek. Lidská duše však nikdy nesmí ztrácet naději. Ti, kteří to ještě nepochopili mohou upadat do víru zoufalství. Stačí si však uvědomit, že doposud vždy vše zvládli. Co jim tedy brání ustát i tuto novou situaci? Lehkomyslní propadávájí Kolem Štěstí Sfingám vstříc. Vyzbrojte se vším, co jste se doposud naučili v duchovní sféře. Karta Soud není o světské spravedlnosti. Hovoří o umění sebepřijetí a vlastní celistvosti. O víře v sebe sama a o důvěře ve vlastní schopnosti. Tato karta je oprobuzení se ze snu materie, skrze božské Já. Nabádá k vnitrozpytu.

Karta Soud říká, že jste moudří a nabádá k tomu toho využít. Říká také, že nemáte otálet se svými plány. Ptáte-li se na zdraví, je kartou dobrých zpráv.

Pro Dobrou kartářku Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.