Romana Sejk-Černická: Intuitivní vidění dětí.

Terapeutka Romana Sejk-Černická nám zaslala povídání o své práci:  Intuitivní, též nazýváno informační, vidění dětí je součást metody přímého vnímaní informací z okolí.

Intuitivní vidění dětí.

Intuitivní, též nazýváno informační viděni dětí, je součást metody přímého vnímání informací z okolí.
Jedná se o aktivování mozkového centra, které umožňuje přijímat informace bez použití smyslových orgánů. Tento fenomén je popisován již od nepaměti všemi starými kulturami, ale vždy byl výsadou jen několika málo jedinců.
Osvojení si této schopnosti pomůže dětem nejen posílit a upevnit mimosmyslové vnímání, pochopit kým opravdu jsou, lépe nahlížet do souvislostí, pocítit jistotu v rozhodování, prohloubit jejich nadáni a sebevědomí, zlepšit schopnost učení a koncentrace, ale i zkvalitnit vztahy s rodiči a sourozenci, zmírnit různé mozkové dysfunkce (ADHD) či upravit poruchy chováni. To, co probíhá zpravidla nejrychleji a nejvýrazněji, je zlepšeni vidění a to dokonce i u očních vad, které jsou popsány v odborné literatuře jako nenapravitelné. S tímto fenoménem mám vlastní zkušenost. V dnešní době máme již nemálo příkladů „rozkoukání“ a to i u od narození nevidomých dětí.

Díky rozšířenému stavu vědomí se děti někdy zharmonizují natolik, že se i spontánně uzdravují a to dokonce z nemoci, jen těžko léčitelných (neurologických, autoimunitních).
Je známo, že tento mechanismus vyladění duše a těla v rozšířeném stavu vědomí používají šamani již staletí…

 Rodičům, kteří ještě váhají, nabízím pohled na metodu, vycházející z mých osobních zkušeností.
Schopnost  přímého vnímání, intuitivního vidění, či vidění bez použití fyzických očí je v podstatě jen vedlejším výsledkem velké změny, vycházející z rozšířeného stavu vědomí dítěte.
Mnoho lidí tuto skutečnost v podstatě nechápe. Podle mne je to jedna z nejsmysluplnějších věcí, které můžeme našim dětem věnovat do života. Ony jsou schopné toto vidění-vnímání otevřít, propojit a uvést do života velmi rychle neboť jsou ještě nezatíženy množstvím programů, jako my dospělí.
To, co děti mohou získat během tří dnů tréninku, toho většinou dospělí nedosáhnou za celý svůj život, přestože jdou cestou osobního rozvoje.

Jste-li rozhodnuti svým dětem takovou  příležitost dopřát, neváhejte, neboť osvojení si této schopnosti je limitováno věkem.
Ze své zkušenosti mohu říci, že čím mladší dítě je, tím rychleji a přirozeněji u něj proces aktivace probíhá a prakticky se okamžitě integruje. Mladšími dětmi je tato schopnost rovněž přijímána s absolutní jistotou a přirozeností neboť ji nemají potřebu nikterak hodnotit či logicky chápat. První projevy změn u děti obvykle nastávají již po úvodní hodině výuky. Poslední dobou nezřídka referuji změny ve vnímání, či viděni i rodiče samotní.

Univerzální charakter této metody lze vnímat jako možnost dosáhnout výrazných výsledků poměrně jednoduchým způsobem.

Informace o průběhu kurzů a postřehy rodičů jsou popsány v článku časopisu Sféra.
www.autopathie.ch/presse-zurnalistika
https://www.autopathie.ch/cesky
https://www.youtube.com/channel/UCFus1ZBvpujm3Qlv0_eqmWw
https://www.facebook.com/Sehen-ohne-Augen-Intuitives-Sehen-f%C3%BCr-Kinder-768044479929843/

Děkuji  za Vaši pozornost.
S úctou

Romana Sejk-Černická

Komentáře jsou vypnuty.