K čemu slouží tachyonová energie?

 Jak spolu souvisí Tachyonová energie a aura?

Energie rychlejší než světlo, jež vše prostupuje, zaujala už v šedesátých letech minulého století i vědce. Ti objevili a vědecky potvrdili existenci vše prostupující energetické částice, které jsou údajně rychlejší než světlo a nesou informace o všech ostatních druzích energií. Tedy laicky řečeno „univerzální“ energii, tvořící podstatu všeho bytí. Nazvali ji TACHYONOVOU energií. Tato energie nemá námi dostupnými nástroji měřitelnou frekvenci. Všechno v tomto nám známém vesmíru, vše na této planetě se skládá z částic s různou strukturou.

Staří Řekové tehdy známé nejmenší částice nazvali ATOM (tedy „nedělitelný), větší jsou molekuly, části atomů jsou elektrony a tak dále. Tyto částice kmitají v určitých drahách a vytvářejí různá energetická pole, jež nesou specifické informace. Jednoduše řečeno, jedná se o auru, jemnohmotné tělo, energetické vibrace.

Víme, že aura se dá fotografovat a měřit její intenzita i hustota. To dokázal už ve 30. letech minulého století Kirlian, který fotografoval auru. Tu vyzařuje veškerá hmota na této planetě – živá i neživá. Auru má třeba i  klíč, nebo šroubek. Klidný člověk má jinou auru, než člověk rozlobený.

Vyfoťte si auru sami

U malých předmětů si můžeme Kirlianovu fotografii vytvořit i doma. Stačí nám k tomu skleněná deska se slanou vodou, zdroj vysokofrekvenčního napětí – například trafo ze staré televize a kovová deska, kterou  umístíte pod nádobou s vodou. Kovová deska a slaná voda budou zastupovat  elektrody pro připojení zdroje napětí. Potom stačí do vody jen položit ony předměty, u kterých chcete jejich energetický obal zobrazit. V literatuře je popsán zajímavý poznatek, kdy například listu ze stromu ustřihnete část, vyfotíte jeho auru touto metodou, ale jeho aura bude zobrazovat kompaktní list, tedy jako by byl celý. Z toho se dá usoudit, že aura je energetické informační pole, které nese energetickou podstatu předmětu či živého tvora.

Změníme-li naše myšlenky, naše emoce, pak se mění i naše aura. Stejně tak se mění i tachyonová energie. Negativní pocity vytvářejí problematické, škodlivé energie a tím nás oslabují, mohou být zodpovědné za to, že naše tělo i mysl jsou mnohem méně odolné nemocem. Negativní myšlenky a pocity (dlouhodobá závist, zlost, pocit křivdy atd) narušují proudění našich jemnohmotných těl. To způsobuje disharmonickou činnost našich orgánů a následně nemoci.

Změníme-li naše myšlenky a pocity na pozitivní, dojde ke změně energetických vibrací a můžeme se takto sami léčit. Tachyonová energie dokáže uzdravovat naše jemnohmotná těla a v důsledku toho může spustit samoléčivý proces na hrubohmotné úrovni.

Elektromagnetický smog

Všechno kolem nás má svoji vlastní přirozenou elektromagnetickou rovnováhu. Narušení této rovnováhy způsobuje nemoci, rozpad nebo dokonce zánik. Tachyonizované výrobky jsou nosiče tachyonové energie, které mohou z vnějšku harmonizovat naše jemnohmotná těla, mohou uzdravovat. Když si dáte do své blízkosti předmět, který je nabitý tachyonovou energií, pak vás takový předmět obvykle přirozeně detoxikuje, vaše tělo lépe přijímá stopové prvky a minerály ze stravy, zlepšují se mozkové funkce, krevní oběh, regenerace svalů i orgánů po únavě. Například sportovci si pochvalují použití tachyonové energie, protože dosahují lepších výsledků a po sportovním výkonu bývají mnohem méně unaveni. Dosahují lepších výsledků.

K čemu je to dobré?

Jednoduše řečeno, zdroje tachyonové energie pomáhají kolem sebe obnovovat elektromagnetickou rovnováhu, kterou tvoří sluneční aktivity, bouřky, prostě elektromagnetické pole Země. Tuto rovnováhu narušujeme od poloviny XX. století umělými elektromagnetickými poli (televizní a rozhlasové vysílání, později mobilní telefony, wifi, digitalizace úplně všeho atd.). Zdroje tachyonové energie dokáží toto nepřirozené záření přetvářet do frekvencí, které jsou přirozené a tudíž pro nás prospěšné.

 

S přáním všeho dobrého váš Mirek Musil

Komentáře jsou vypnuty.