Zásady Dobré kartářky

Zásady Dobré kartářky

Dobrá kartářka je tu od toho, aby vnesla světlo v daných záležitostech, které řešíte a nasměrovala vás k tomu, abyste mohli lecos ujasnit, rozřešit a nalézt odpovědi.

Dobrá kartářka nikdy nezjišťuje vaše údaje ohledně adresy, bydliště a citlivých údajů. Zajímá ji pouze vaše křestní jméno a datum narození pro doplňující numerologicko – astrologický rozbor.

Je si vědoma, že probíráte velmi citlivé otázky a její diskrétnost se rovná zpovědnímu tajemství. Dobrá kartářka může klientovi během výkladu sdělit i informace známé pouze tazateli. Tazatel si tak může udělat úsudek, nakolik je fundovaná. Nikdy nehovoří o klientových starostech a otázkách se třetími osobami a nepodává o klientech nikomu dalšímu informace – důsledně zachovává zásadu mlčenlivosti.

Dobrá kartářka není lékař a pokud se jí ptáte na své zdraví, může vám dle výkladu z karet poskytnout pouze předpověď obecného rázu spojenou s cestou vašeho osudu, nikoliv diagnózu. Neléčí.

Dobrá kartářka vám nesdělí délku vašeho života, ani datum vašeho úmrtí, ani nikoho z vašich blízkých. Ctí etický kodex. Váží si svého klienta a respektuje jeho právo na požadovanou informaci. Zároveň si je vědoma toho, co může taková, byť vyžadovaná informace způsobit. Někdy jsou věci osudem dány a jindy má člověk prostor k manipulaci se svým osudem a v tu chvíli jej měnit, rovná se vymezit mu jeho čas a tady už jsme blízko k manipulativní magii. Jde potom o cosi, jako prokletí. Když už na někoho chodí vysloveńě špatné karty, může alespoň doporučit tazateli, na co se může připravit. Vždy je však naděje v podobě Boha a jeho milosti a proto by se Dobrá kartářka k těmto věcem, byť je vidí, měla vyjadřovat velmi opatrně a to v jistých aspektech, kde to je eticky přípustné.

Dobrá kartářka nikdy nevytváří závislost mezi sebou a klientem typu „když mě neposlechnete, (nepřijdete za mnou, nenecháte si udělat ochranný rituál) přivoláváte si na sebe neštěstí“. Ochranné či očistné rituály jsou u Dobré kartářky možné, nikdy však nepracujeme s tzv. černou magií, jejíž cílem je škodit druhým lidem. Dobrá kartářka obecně ukazuje pomocí vykládacích karet či jiných věšteckých metod možnou cestu, která má klientovi pomoci z jeho starostí či potíží.

Dobrá kartářka nikdy nesleduje při vykládání budoucnosti zákazníkovi svůj vlastní zájem. Tendenční věštby, které mají za cíl přitáhnout klienta k sobě nebo mít ze zákazníka osobní prospěch, jsou za hranicí našeho etického kodexu. Stejně tak neměnné věštby, definitivní tvrzení nejsou u nás zvykem, protože by se mohlo jednat o „programování“ klienta.

Dobrá kartářka nepodsouvá tazatelům svá přání. Je na klientovi, aby si sám vybral, kterým směrem vykročí. Nepřebíráme a neneseme odpovědnost za rozhodnutí svých klientů. Doporučení Dobré Kartářky by měl klient příjmat především jako alternativní  možnost.

Dobrá kartářka neposuzuje jiné lidi ze svého oboru. Vychází z toho, že každý má odlišně nastavené vnímání. Dobrá kartářka neposuzuje jiné kolegyně-kolegy, ze svého oboru. Řiďte se svojí spokojeností, zejména pokud naleznete poradce, který vám, jak se lidově říká, sedne.

Dobrá kartářka je tady od toho, aby vaši duši poskytla cosi, jako dobrý lék na dotěrné otázky. Pomohla přetřídit, co se ve vašem životě odehrává a kam to vede. Odhaluje co přijde a poukazuje na to, co vám může unikat. Na co se připravit. Je váš spojenec. Štěstí přeje připraveným.

Redakce

Poučení pro klienty naší telefonické věštecké linky

Hlavní cíle servisu kartarkysvetla.cz dobrakartarka.cz

Mezi naše hlavní cíle patří zejména to, abychom našim klientům dodali opěrné body potřebné při zamýšlení se nad svým životem, ale také pokud možno optimistický pohled na život. V neposlední řadě bychom jim pak chtěly také dodat víru v to, že svět je stále plný šancí a příležitostí. Čerpáním věštby našeho servisu může klient získat popis nejrůznějších událostí a situací, stejně jako se může dozvědět o velmi  pravděpodobných událostech, které mohou v jeho životě nastat. Naše rady a věštby ovšem klienti nejsou povinni pouze nekriticky přijmout a vykonat, neboť základním právem člověka je svobodná vůle a možnost volby. Naše služby je nutné vnímat, jako volnočasovou uměleckou činnost sloužící pro zábavu. Každá naše kartářka se dle toho prezentuje a není omezována její kreativita potřebná pro její ladění a napojení na energie se kterými pracuje. Klient se rozhoduje sám o své svobodné vůli rozhoduje, jestli je využije a případnou vštbou se bude řídit. Tohoto jsme si absolutně vědomy a respektujeme to.

I přes naši veškerou snahu je však vždy třeba, aby si klienti uvědomili, že jim nikdo nemůže dát stoprocentní záruku, že určitá událost přijde nebo proběhne přesně tak, jak ji věštec popíše. Naše věštkyně prošly pečlivým výběrem,  patří mezi ty nejlepší a jejich věštby se až na vyjímky zcela, nebo s drobnými odchylkami plní.

V dnešní době je nezpochybnitelné, že každý člověk je odpovědný za svůj život sám. Sám je také odpovědný za rozhodnutí, která v tomto životě učiní. Každý náš klient samostatně žije svůj život, je svéprávný, sám se rozhoduje, má vlastní zážitky, radosti, smutky, touhy a také zná své hranice. Je zkrátka individuální. Z toho plyne, že každý jedinec se rozhoduje samostatně a pouze na vlastní zodpovědnost, a to i o předání našich instrukcí k případným rituálům či o čerpání z doporučení, která z našeho servisu obdrží.

Je však nutno zdůraznit, že i přes veškerou snahu po nás žádný klient, ani třetí osoba nemůže požadovat zodpovědnost za to, když jeho život nevypadá tak, jak si ho představoval, nebo naplánoval. Za svá rozhodnutí si totiž nese každý zodpovědnost sám a my mu můžeme pouze ukázat kam která cesta a rozhodnutí vedou. Jestli se po ní klient vydá je jeho rozhodnutí.

Každý klient našeho servisu má právo svobodné vůle a rozhodování. Musí proto vždy v konečném důsledku sám, kriticky, s vlastním rozumem a na vlastní uvážení přijímat vše a rozhodovat o všem, co jej v životě potká. Veškerá námi předaná sdělení, rady, rituály, věštby a výklady z karet – čili naše služby, je nutno chápat pouze jako možnou alternativu, resp. jednu z možností řešení každé situace.

“Veškerá rozhodnutí, která klient může přijmout po využití našich služeb, které jsou určené pro zábavu, jsou výlučně jeho rozhodnutími a za tyto také přijímá plnou zodpovědnost. Naše služby jsou určeny pouze pro osoby starší 18ti let.

Stejně tak veškeré texty a články je nutné vnímat pro zábavu. Některé naše věštkyně ze soukromých důvodů nemohou vystupovat pod svojí skutečnou identitou. Vaše spokojenost je ale vždy náš hlavní cíl.

Cena za službu

Služba výklad karet po telefonu je poskytována prostřednictvím zpoplatněné telefonní linky na čísle 906506050. Cena hovoru činí 50 Kč, a to za jeho každou započatou minutu.

Každý náš klient může také použít telefonní linku na čísle 515534909, a to v případě, kdy si v e-shopu na internetových stránkách www.nakupnikartarka.cz zakoupí tzv. kreditový balíček. Cena, obchodní podmínky a pravidla jsou uvedeny na webu www.nakupnikartarka.cz.

Jak volat?

  1. Zvolte si dostupnou kartářku, která je označena zeleným puntíkem.
  2. Vytočte telefonní číslo, které jste si zvolili (906 50 60 50, anebo předplacené 515 534 909), a po vyzvání automatu zadejte klapku požadované věštkyně.
  3. Za okamžik budete spojeni.

Naše ústředna pracuje vždy tak, že se klient má možnost prostřednictvím zvolené klapky dovolat konkrétní kartářce, pokud je tato kartářka on-line. Pokud kartářka není přihlášená, nebo právě hovoří, není možné se s ní spojit. V takovém případě Vás vždy ústředna pravděpodobně automaticky přepne na nejbližší dostupnou kartářku. Je dobré s touto možností počítat a dostupnost jednotlivých kartářek raději vždy sledovat pomocí puntíků na obrázcích jednotlivých operátorů Kartářek světla, případně u oranžového puntíku u konkrétní kartářky pak chvíli vyčkat.

 

Zelený puntík ukazuje, že je kartářka on-line, a je tedy dostupná. Takovéto se lze dovolat. Pokud je však označena oranžovým puntíkem s nápisem „obsazeno“, této kartářce se v tuto chvíli nedovoláte, a s největší pravděpodobností vás automat přepojí na jinou, neobsazenou kartářku.

Případné dotazy ohledně dostupnosti jednotlivých kartářek můžete vyřešit i na naší infolince na tel. čísle 777 493 129, případně na naší emailové adrese kartarkysvetla@gmail.com.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Dovolujeme si Vás upozornit, že vytočením telefonního čísla 906506050 z Vašeho zařízení udělujete souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení provozovatele webu www.kartarkysvetla.cz, a to ve formě sms zpráv adresovaných následně právě vždy na Vaše telefonní číslo.

I dnes je však možné udržet si anonymitu, a to za předpokladu, kdy před volbu 906 zadáte předvolbu „křížek 31 křížek“, dané číslo na svém telefonním přístroji a následně znovu „křížek“. Toto si prosím vždy ověřte u svého operátora. Je dobré si uvědomit, kdo se k výpisům dostane. Operátor téměř vždy…

U naší „předplacenky“ si pak anonymitu udržíte zřízením anonymní emailové schránky a účtu pro tyto účely. Anonymní účty u nás nejsou možné. Přezdívky však ano. Známe jenom číslo účtu, a telefonní číslo a eventuálně ještě jméno na složence.  Kromě informací nutných k vyřízení Vaší objednávky Vás však na Vámi uvedený e-mail nebudeme v tomto případě ničím obesílat.

Dovolujeme si Vás však upozornit, že i na základě pouhé Vaší návštěvy našich internetových stránek jste byli automaticky zařazeni do naší databáze (prostě o Vás víme). Nicméně emaily s našimi nabídkami za těchto podmínek nerozesíláme, ani se na to nepřipravujeme a nikomu Vás nedáme.

S přáním těch nejlepších věšteb Dobrá kartářka a Kartářky Světla

Komentáře jsou vypnuty.