Žijete s psychopatem?

Jak máme poznat, že žijeme s psychopatem? Na zdánlivě jednoduchou otázku nelze nalézt jednoduchou odpovědět. Obecně lze říci, že pouze neúspěšní psychopati končí ve věznicích. Úspěšné můžeme najít ve vedení firem, státních institucích, mezi lékaři, piloty, učiteli, vojáky atd. Přistání např. na měsíci a to na poslední možný pokus, nebylo rozhodně jednoduché. Tam, kde by běžný jedinec selhal, jedinec takto vybavený ….

Jaké rysy osobnosti můžeme u nich nacházet? Velmi zjednodušeně lze uvést, že se napři jedná o povrchní šarm, grandiozitu – zaměřenost na sebe, tj. prosazování vlastních zájmů na úkor ostatních, neschopnost se učit z předchozích zkušeností, neschopnost vytvářet smysluplné vztahy – promiskuitu, nedostatečnou kontrolu impulzů, mělké emoce, nedostatek empatie, neschopnost přijmout odpovědnost za své činy a prožívat pocit viny atd. Trest nemění jejich chování. „Psychopata“ nemůže běžný člověk pochopit. Pro příklad je možné uvést, že pokud by mu byl zadán např. úkol, že má sledovat nějaký podnět na jehož pozadí by byly promítány  záběry z autonehod, tento jedinec se na tento podnět dokáže velmi dobře soustředit.

            A co jsou varovné signály, které napovídají, že nám jde o život anebo o zdraví? Rozpoznat stav, že mi jde o život, ve smyslu přímé hrozby, by měl být schopen každý psychicky a tělesně zdravý jedinec. Jinak je tomu v případech, kdy nejsem s takovouto přímou hrozbou konfrontován, tj. když mi např. začne neznámý člověk lichotit, „manipulovat“ se mnou, měl bych se mít na pozoru. Nejlépe a nejvěrněji o těchto jedincích, co od nich mohu očekávat, vypovídá, jejich dosavadní způsob života. Je potěšilé si namlouvat, že se mnou to bude jiné. V případě konfliktu s psychopatem mám de facto pouze dvě možnosti „utéci, anebo pokud na to mám, se mu postavit“.

Magie, která vám pomůže vymanit se z moci člověka, jež vás ovládá:

1.      Napište jeho jméno na papírek a rozhodněte se mezi dvěma způsoby, jak s ním naložíte. Buď svinutý lístek ovažte černou nití a hoďte ho do plamenů, anebo ho dejte do nádobky s vodou a nechte zmrznout.

2.      Najděte si kamínek, který vás na první pohled zaujme. Namažte ho medem a položte na slunce. Energie slunce a kamene přitáhnou to, co vás trápí a med to v sobě uvězní.

3.      Špendlík, nebo jehlu nechce přes noc, kdy bude úplněk za oknem, aby vstřebaly měsíční světlo. Pak jím několikrát píchněte do polštáře, na kterém vás trýznitel spí.

4.      Pokud je to možné, zajeďte na místo, kde jste se poznali a vysypte tam trochu soli. Intenzivně si u toho přejte, aby se tato událost skončila bez bolesti pro všechny zúčastněné.

Redakce

Komentáře jsou vypnuty.