Jaká tajemství ukrývá vaše dlaň?

Už vám někdy někdo hádal z ruky? Čáry na dlaních prý ukazují, co jste prožila, prožíváte a prožijete. Linie, které vám křižují ruku ukazují zdravotní stav, předpoklady ke vzdělání, zájmům, koníčkům.

 

Celý život máte vepsaný do svých dlaní. Čáry na rukou ukazují, co jste prožili, prožíváte a ještě prožijete. Linie dlaní ukazují zdravotní stav, předpoklady ke vzdělání, zájmům, koníčkům, jsou v nich vepsané životní krize a karamboly, lásky, práce, vztahy k partnerům i osudové záležitosti, které váš život mohou převrátit naruby. Proto není od věci přečíst si příběh vašich dlaní. Můžete se tak vyhnout nemoci, vyhazovu z práce, ztrátě partnera, či dokonce osudovému životnímu karambolu!

 

Kožní lišty na dlaních mají totiž nervová zakončení spojená s mozkem. Lišty se tvarují a lámou podle toho, co prožíváme uvnitř duše, a zanechávají na dlaních obrazce, které jsou klíčem k luštění vaší osobnosti. Klasický pravák má vepsán svůj osud na levé ruce, na pravé ruce lze pak vyčíst, jak se podle svého osudu řídí. Osudová linie je vždycky dána, ale máme možnost ji v životě přijmout nebo odmítnout. Kromě linií mají specifický význam i jizvy, znaménka a pihy, ale třeba i barva či měkkost ruky.

 

Čára rozumu

 

Vede středem dlaně. Začíná nedaleko čáry života a směřuje k úderové straně dlaně. Ovlivňuje kvalitu myšlení, přístup k práci, duševní stav. Pokud máte čáru rozumu dlouhou a zároveň klesající směrem k dlani, můžete mít zvrácenou představivost.

 

Když je čára…

 

✔ Dlouhá – velké intelektuální schopnosti, dostatek odvahy a vůle

✔ Krátká – malé ambice, nicotné aktivity, naivita

✔ Slabá – slaboduchost

✔ Červená – nepozornost

✔ Rovná – nadání pro přírodní vědy

✔ Nerovná – umělecké zaměření

✔ Zesílená – duševní bystrost

✔ Rozdvojená – všestrannost

 

Druhá čára života

 

Má zesilující zdravotní účinky na vlastnosti člověka.

Čára se táhne po celé délce linie života – chuť do života, pevné zdraví, neúnavnost.

 

Když je čára…

 

✔ Zcela chybí – odevzdanost, apatie, život bez radosti

✔ Dlouhá a čistá – bohatství, dědictví, šťastné manželství

✔ Zpřetrhaná a krátká – minulé i budoucí nehody

 

Čára Slunce:

 

Určuje kvalitu osobnosti, schopností a vloh, bývá nazývána také čarou cti. Většinou začíná v blízkosti prsteníčku a míří k zápěstí.

 

Když je čára…

 

✔ Dlouhá a rovná – dítě štěstěny

✔ Slabá a nejasná – člověk bez elánu a cíle

✔ Zdvojená – bezproblémové soužití s partnerem

✔ Chybí – nechuť k založení rodiny a domova

✔ Začíná na linii osudu – čeká vás viditelný úspěch

✔ Dlouhá a přerušovaná – žádné umělecké ambice

 

Čára života

 

Vypovídá o kvalitě života, zdraví, hlavních životních událostech. Obtáčí se přes dlaň kolem palce. Je-li vzniklý pahorek velký a vysoký, máte silnou sexualitu a sílu k životu. Pokud je menší, pracujete spíše mozkem a máte menší úspěšnost. Další čáry, které linii života přerušují, znamenají boje a potíže.

 

Když je čára…

 

✔ Výrazná – zdravotní problém

✔ Jemná a dobře značená – silná osobnost, dožijete se vysokého věku

✔ Přerušená – hrozí nebezpečí nebo těžká nemoc

✔ Dlouhá, jasná, dobře znatelná – hodně energie, dobrá nálada, upřímnost

✔ Zdvojená – obrovská psychická odolnost, vydržíte prakticky vše

✔ Slabě viditelná – nervozita, nerozhodnost, slabá životní síla

✔ Červený bod na linii – zranění, ohrožení života

 

Venušin pruh

 

Začíná mezi ukazováčkem a prostředníčkem a končí mezi prsteníčkem a malíčkem. Ovliňuje citovost a citlivost, přitažlivost pro opačné pohlaví.

 

Když je čára…

 

✔ Dlouhá a růžová – srdečný a milý charakter, přitažlivost, šarm

✔ Chybí – citovost potlačena

✔ Výrazná a rudá – sexualita se může vymknout kontrole

✔ Poloviční – opatrné a zdrženlivé vztahy

 

Čára srdce

 

Táhne se od hřbetu dlaně pod prsty a končí pod prostředníčkem, případně ukazováčkem. Vypovídá lásce, citech a přátelství. Důležitá je i barva. Červená vypovídá o žárlivé povaze, žlutá o velkém temperamentu, bílá značí potíže krevního oběhu. Pokud se čára srdce táhne až k ukazováčku, značí prý nešťastnou lásku.

 

Když je čára…

 

✔ Dvojitá – silná citlivost a oddanost

✔ Dlouhá a rovná – ukázněnost a mlčenlivost

✔ Krátká – nejste příliš citově založení

✔ S vidlicí na konci – srdečnost, upřímnost

✔ Dlouhá, obloukovitá – schopnost dávat a přijímat lásku, senzitivnost

✔ Spojená s čárou života – hrozí náhlý a možná násilný konec života

✔ Přerušení – zrada, nevěra, zlomené srdce, hrozí selhání srdce, orgánové poruchy, citová nestálost

✔ Chybí – špatná kondice, vážná nemoc

 

Čára osudu

 

Začíná na zápěstí a vede většinou k prostředníčku. Dlaň rozděluje na oblast instinktů (palcová strana) a oblast intuice (úderová strana).

 

Když je čára…

 

✔ Dlouhá, rovná, výrazná – spokojený život, štěstí, svědomitost

✔ Málo znatelná – nerovnováha rozumu a citů

✔ Přerušená – nepřízně, neočekávané změny

✔ Vypadá jako řetízek – problémy z vlastní viny, nemoci

✔ Tenké linky nahoru – příznivé náhody

✔ Tenké linky dolů – ztráty, nepřízeň

✔ Zdvojení – náhlá změna postavení, povolání

 

Čára zdraví (na obrázku bílou barvou)

 

Obvykle začíná ve spodní části dlaně a stoupá směrem k malíčku. Upozorňuje na nesoulad mezi vnitřními orgány a nervovým systémem.

 

Když je čára…

 

✔ Delší a výrazná – předchozí choroby jsou vyléčeny

✔ Hluboká a přerušovaná – značí možné vnitřní nemoci, zvláště problémy s játry

✔ Slabá a nejasná – příznak uzdravování

✔ Úplně chybí – dobré zdraví a silná konstituce

 

Základní čtení z ruky zvládne každý! Co vás v životě čeká?

 

Základy čtení z ruky

Umění čtení z čar na dlani je velmi starou magickou metodou. Ovládali ho už staří Egypťané a kromě předpokladů a potenciálu mají unikátní čáry na dlani každého z nás také schopnost, jak nás před některými věcmi varovat.

 

Chiromantie vychází z toho, že lidská dlaň je úzce propojena s nervovými zakončeními v mozku a mění se v souvislosti s věkem a zkušenostmi nositele. V dlaních se tak zrcadlí nejen vaše budoucnost a minulost, ale také například váš zdravotní stav, charakter nebo potenciál, o kterém možná ani sami nevíte.

http://horoskopy.blesk.cz/ascendent

Bylo by mylné se domnívat, že čtení z ruky se provádí pouze na jedné dlani. Ve skutečnosti totiž každá vaše dlaň prozradí něco jiného. Nejprve je důležité porovnat, zdali se cesty či křivky čar na obou dlaních shodují.

 

Pokud ano, jste jedincem, který si je dobře vědom svého talentu. Jste vyrovnaní a využíváte svého vrozeného potenciálu na cestě k životnímu štěstí.

 

Liší-li se vzhled vašich dlaní, pak se teprve hledáte a čekáte na impuls, který vám pomůže vydat se na správnou cestu vaším životem. Můžete také pociťovat vnitřní nespokojenost či neklid.

Redakce

Komentáře jsou vypnuty.