Výklady snů aneb onoiromantie

vera-kubistovaNauka, která se sny celkově zabývá, se nazývá – onoiromantie. Autorka Věra Kubištová se onoiromantií a seriózními výklady snů i analýzou různých snových vidění dlouhodobě zabývá.

Samotné vykládání snů je také odedávna považováno za jednu z nejstarších věšteckých činností. V této spojitosti si hned každý vzpomene, že za tímto účelem vzniklo také mnoho snářů. Jednalo se však vždy o knihy většinou hodně poplatné době svého vzniku a právě tak přitom šlo i o díla různé kvality. Navíc zdaleka ne všichni si umíme i podle toho nejlepšího snáře svůj sen vždy na základě přesného vydělení jeho nejdůležitějších jednotlivostí správně jednak promítnout, vydělit jeho nejdůležitější jednotlivosti, a tím si ho správně vyložit.

Kdo také z nás dnes bezpečně ví, kdy a proč se člověku, žijícímu na Zemi, začaly vůbec zdát sny?
Co je to sen a spánek?

Teorií u obojích existuje nepřeberně mnoho. Laikovi snad ta nejpochopitelnější označuje spánek za útlum unavených buněk šedé kůry mozkové, které se proto, že si samy nedovedou již vytvořit nové látkové rezervy, musejí regenerovat formou odpočinku, jehož viditelným projevem je zmíněný útlum, známý jako spánek. A právě během spaní se nám začínají nejčastěji znát sny.

Pokud bychom se však vskutku domnívali, že sny přicházejí právě během hloubky našeho spánku, pravý opak zde je pravdou. Snít člověk totiž začíná právě ve chvílích usínání a přestává snít v okamžiku, kdy jeho organismus upadá skutečně do tvrdého spaní. Sen k nám však ve skutečnosti přichází i v době postupného probouzení, kdy útlum je již na ústupu.

Jak sny svou fantastičností působí na lidský charakter a jaký vliv má naopak na tvorbu snů a na jejich obrazové děje samotná povaha člověka? I to je již dnes dostatečně probádanou věcí a přináší to při nejmenším zajímavé poznatky. Tak není například tajemstvím, že lidem klidným až lhostejným se často zdává o skutečných věcech pozemského charakteru a jejich sny se vyznačují logičností.

Pomalejšímu člověku s vyrovnaným způsobem života bez větších vzruchů a změn se často zdává o vodě a věcech, které s ní úzce jakkoliv souvisejí.

Lidem povahově zlostným a v jednání nerozvážným, osobám sršícím energií, se zdává o světle, ohni a blescích. Jejich sny je také vynášejí vysoko až k oblakům. To platí dál rovněž i pro lidi veselé až bezstarostné povahy, které jejich sny dokážou přenášet i přes největší potíže v reálném životě, přes skutečné mrzutosti. Ve snech se hravě vznášejí a právě tak bezproblémově dovedou opět přistávat. Zdávají se jim mimo jiné sny o letadlech, o balónech a o ptácích.

Povaha člověka se také dál pozná podle jeho oblíbené polohy ve spánku. A není bez zajímavosti, že v podstatě signalizuje rovněž něco o našem zdraví a sklonu k nemoci.

Podle polohy při spaní člověk energické a náruživé povahy spává nejčastěji na zádech, zatímco spánek na levém boku nebývá celkově nejzdravější, protože poukazuje na člověka při nejmenším se sklonem k onemocněním, jinak též dále na člověka, který hovoří ze spaní (trpí somnilogií), je štvám životem a trpí vnitřní rozervaností.

Spaní na pravém boku je považováno jak za nejzdravější, tak zároveň i za nejpřirozenější. Je to poloha typická pro lidi bystré a sdílné, kteří sice nemívají zvlášť pěkné sny, ale také si je často ani vůbec nepamatují, proto o nich taky nemohou souvisle ani hovořit.

A co pro změnu ti, kteří s oblibou spávají na břiše? Jsou to většinou optimisté, osoby s vyzrálou, málokdy i trochu dětinskou, povahou. V životě mívají vždy dostatek rozvahy i klidu a na své sny si většinou naopak velmi dobře pamatují.

Jsou různé druhy snů a zvláštní zastoupení zde potom mají sny reinkarnační. Jsou to takové sny, které nás uvádějí do našich minulých existencí.

Byl to D. Scott Rogo, narozený 1. 2. 1950 v Los Angeles v Kalifornii, úkladně zavražděný tamtéž 18. 8. 1990, který mimo jiné zjistll, že lidé se na svoje minulé životy „rozpomínají“ během takzvané REM fáze spánku. A na tomto základě poté též úspěšně vytypoval pro tento druh snů souborně určité charakterizující znaky. Rozhodně však platí, že sny, ty nejfantastičtější z nočních obrazů, představují bránu do jiných světů. Jsou tak pramenem informací o duševním životě a zejména poselstvím našeho podvědomí v obraze skutečnosti.

 

 

autor: https://www.dobrakartarka.cz/katalog-kartarek-cr/1499/vera/

Komentáře jsou vypnuty.