JAK VNÍMÁTE AURU?

JAK TO BYLO S AUROU DŘÍV?

Již v dávné minulosti bylo známo, že člověk má kolem sebe určitý světelný obal – auru. Tu však mohlo vidět jen několik lidí, majících tuto schopnost, nebo ji snad viděl každý a postupně jsme tuto vlastnost ztratili.

Toto dokazuje mnoho skalních kreseb, ale i křesťanské obrazy, zobrazující auru jako světelný kruh nebo záření kolem člověka. O auře najdeme zmínky i v různých svatých knihách.

Ve středověku byla aura rozlišována na: NIMBUS, SVATOZÁŘ, AUREOLU A GLORIOLU. Nimbus a svatozář obklopovaly hlavu, aureola celé tělo a gloriola byla kombinace tří posledních. Zatímco na Východě byla aura známá a prozkoumaná (Třetí oko), z hlediska vědy se v naší kultuře o ni zajímalo jen pár jedinců.

Byl to například PARACELSUS (15-16. stol.), který byl přesvědčen, že existuje životní síla, která tvoří kolem bytosti zářící obal. Považoval ji za magnetismus. V 18 stol. FRANZ MESMER byl přesvědčen, že síla podobná magnetismu sídlí v lidském těle. V běhu času bylo jistě více lidí, kteří se o auru zajímali a poskytli cenné zkušenosti pro její zkoumání, proto se omlouvám, pokud Vám zde nějaké jméno chybí.

O AURU SE ZAJÍMAL I TESLA

Prvním, kdo auru vyfotografoval byl NIKOLA TESLA v roce 1891. V roce 1908 Dr. WALTER KILNER objevil způsob, jak auru vidět. V jeho knize Lidská aura vyjádřil názor, že lidskou auru bude možné fotografovat. Jeho zařízení pro vidění aury spočívalo ve stínítku ze dvou skleněných desek, vzdálených od sebe 3 mm. Mezera mezi nimi byla vyplněna roztokem dycianinu. Skrze skla bylo možné auru vidět.

Ke konci 30. let ruský vědec SEMJON KIRLIAN náhodou objevil způsob fotografování aury. Pozoroval slabé světelné výboje mezi kůží pacienta a elektrodou v době, kdy se lékaři snažili léčit pacienta elektrošokem. Přes 20 let se snažil se svojí manželkou fotografování zdokonalit. Ale až v 60. letech, letech určitého politického uvolnění, se mu dostalo podpory ze strany ministerstva zdravotnictví. Snad nejznámější jeho fotografií je fotografie ruky, objevující se na začátku seriálu AKTA X.

AURA V ČESKU

Od roku 1975 různé univerzity po celém světě měřily auru s velikou přesností. Česká republika nebyla výjimkou. Například detekování aury VKV monitorem v rozsahu MHz. V roce 1980 obhájil Aleš Rumler před lékařskou komisí svoji studii nazvanou výzkum poruch aury lidského těla k včasné diagnostice. Po prokázání, že lze podle aury diagnostikovat, projevilo o ni zájem několik lékařů. Jakmile však zjistili, že k tomu potřebují mít určité schopnosti, přestali se o ni zajímat.

V 90. letech vyvinula Aura Imaging fotokameru, která je schopna vyfotografovat toto elektromagnetické pole, auru, kolem člověka. Tato kamera byla testována na 15000 lidí a její pravdivost prokázána před lékařským konziliem. Z důvodu přesnosti, kvality fotografie znázorňuje auru člověka od pasu nahoru. Současný vývoj se ubírá směrem vyfotografovat auru kolem celého těla. Problémem však je přesnost, kvalita zobrazení, potřebná pro správný výklad aury.

Samozřejmě existuje ještě jiná cesta, známá od nepaměti – naučit se auru vidět sám.

JAK SE PROJEVUJÍ BYTOSTI Z JINÝCH SVĚTŮ

Trošku jinak je to s bytostmi z jiných světů, které, pokud nás navštíví, vnímáme jako mlhu, dým. Vyšší energie jsou proměnlivé a mohou už na sebe brát nejrůznější tvary . Někdy lidského těla, jindy anděla, ale také zvířete… Nejčastěji však připomínají světelné koule, nebo se vlní a probleskávají jako jemný deštík. O jejich povaze toho nejvíce prozradí jejich barva.

Nízké energie jsou temné, šeré, či černé. Přebírají tvary lidských postav. Nejčastěji přicházejí ze zvědavosti, nebo pro pomoc. Mají tak nízké vibrace, že se v jejich přítomnosti necítíme dobře. A proto se jich hodně lidí bojí.

Pokud to jsou zvířata je to naopak. Černá kočka, nebo pes jsou naopak ochránci, kteří někdy doprovází vysoké energie.

S vyššími energiemi je to zase jinak. Ty přicházejí z vyšších světů, vyzařují čistou lásku a jsou tu pro to, aby nám pomohly. Nepřicházejí  však ke všem.

Tady je předpokladem  otevřenost.  Nepřicházívají  nepozvány, čí  nevolány.  Těžko se na ně vyladí vzteklý a nenávistný jedinec. Pokud jsme rozladění a vzteklí,  vyšší  energie prostě nemají šanci… na rozdíl od těch, které si tou dobou hýčkáme.

Pokud jsme ve vyšších energiích, tzn. netvoříme negativními myšlenkami spojení na  nižší energie, potom si ty vyšší můžeme přivolat a to ještě nemusí znamenat, že je nutně musíme vidět.

Někdy ty energie můžeme zahlédnout. Je to nádherný vizuální i citový prožitek. To je opravdu dotek štěstí. A to je ten hlavní rozpoznávací znak.

Cítíte velmi silné pohnutí v srdeční oblasti, euforii a přitom klid. Otvírá se srdeční čakra a pozor,  může to s vámi pěkně zamávat.

Prožili jste dotek. Tuto energii můžete třeba také nazvat  Andělem.

Jejich barvy jsou pastelové, intenzivní, se škálou, jež na zemi vidíme málo kde, pokud vůbec.

Každá barva barevného spektra poukazuje na různé vlastnosti a kvality. Následující popisy barev podávají základní informaci o jejich významu. Zvažte prosím přitom, že hraje roli nejen barva aury, ale také tvar, právě tak rozdílné výpovědi levé a pravé strany. V pravé se ukazuje mužská – aktivní, extrovertní kvalita, vlevo pak ženská – pasivní, introvertní. Velký význam z hlediska interpretace snímku aury má také její šířka a výška, jakož i povaha jednotlivých barev v ní. Světlé a jasné odstíny obvykle znamenají pozitivní energie, zatímco tmavé a rozmazané svědčí o přítomnosti negativních sil či nemocí.

BARVY AURY

Barvy jednotlivých energetických míst v těle, neboli čaker známe snad všichni. Na toto téma je skutečně mnoho literatury a každý určitě zná barvy jednotlivých čaker- červenou-oranžovou-žlutou-zelenou-modrou – fialovou a zlatou. Lidé,  kteří jsou jasnovidní je při své práci s lidmi vidí.

ČERVENÁ

Červená barva je pohonnou silou tohoto pozemského života. Vyjadřuje vitalitu, sílu vůle a snahu prosadit se. Je v ní energičnost. Její hnací silou pro nové zkušenosti ve fyzickém prožívání jsou elementární instinkty. V závislosti na odstínu je v ní vyjádřena z jedné strany hezká dětská otevřenost, radost ze života, stejně tak i hněv, zloba, vyzývavost, která vede až do agresivity. Stejně tak poukazuje na materialismus, pokud není v červené jiná barva i na dominantnost, egocentrismus, připoutanost ke hmotě a sex.

ORANŽOVÁ

K základní dynamické energii červené barvy se přidružila myšlenka, která poukazuje na porovnávání fyzické síly přežití s rozumem, který mění hmotu, tedy volná energie s duchovním impulsem. Oranžová více méně poukazuje na pocity a emoce a vitální sílu člověka. Oranžová vypovídá o připravenosti přijímat, odvaze vpouštět nové, a toto realizovat v životě. Je také výrazem tvořivosti člověka, ale současně i individualizace. Lidé s oranžovou barvou jsou lidé, kteří potřebují vidět či znát smysl počínání. Uvědomují si, že nechtějí jen měnit věci kolem, ale začínají chtít měnit sami sebe. Tato barva je barva umělců. Malíři a sochaři, hudebníci svou světle oranžovou se realizují nápaditostí, nadšením a smyslem pro umění. Jsou to lidé přirozeně intuitivní. Kalné odstíny, zaprané či tmavší v různých variacích poukazují na zahledění se do sebe, sobeckost, závislost, úzkostlivost či pýchu. Oranžová se zelenou khaki poukazuje na svárlivost.

ŽLUTÁ

Tato barva se vztahuje k intelektuálnímu myšlení, rozumu, k mentálnímu aspektu našeho bytí. V této barvě je zakomponováno racionální i intelektuální poznání. Čím je žlutá světlejší, tím jasněji a čistěji, tedy nesobečtěji jsou myšlenky řízeny. Čistě světlá žlutá nechává usuzovat na vyšší duchovní rozum. Zde jsou již emoce povýšeny na city, jež jsou prvotní duchovně projevenou kvalitou, jež ze své podstaty je obsažena v ženství.

Čím tmavěji je žlutá projevena, tím více poukazuje na logiku, rozumovost, analogičnost a racionalitu, která se dotýká fyzické roviny bytí.V kalných odstínech a ve spojení s šedou, hnědou či červenou, poukazuje na lstivost až zákeřnost. Zářivější odstíny poukazují zase na prožívání citových energií, chápavost, otevřenost a představivost, která otevírá vnitro člověka pro radostné tvořivé energie, jež svou intelektuální schopností a tvořivým přístupem zprostředkovává pro ostatní.

ZELENÁ

Zelená se vztahuje ke přirozenosti a ke schopnosti se přizpůsobit. Je to barva středu, jež přináší do našeho pozemského života kvalitu, která dělá život radostným a hodnotným. Je zde schopnost vciťovat se, soucítění a pomáhání druhým.

Jsou to mírumilovní lidé a přirození léčitelé, kteří prožívají harmonii s přírodou a jejími zákony. Jasně zelené odstíny poukazují na blahovůli a citovou otevřenost, ztrátu ega, otevřenost pro přirozené a pravdivé a vykazuje schopnost úsudku srdcem – skrze vnitřní vědění.

Naopak kalně zelené odstíny mnohdy slizovité a nečisté poukazují na klamaní, vychytralost, neupřímnost, sebelásku, podlézavost až po zradu, přičemž osoba může realizovat sama sebe, své vlastní já.

MODRÁ

Modrá se vztahuje k spirituálnímu aspektu našeho bytí. Je to barva vnitřního klidu, vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké lásky. Zde je obsaženo objektivní poznání souvislostí, že naše myšlenky jíž nejsou jen odrazem našich pocitů a fyzických stavů, ale začíná spojení se svým původem. Jasně modré odstíny až k oblakově modré vypovídají, že člověk se nechá vést svou intuicí a důvěřuje tomuto vedení. Vypovídá o trpělivosti, vyrovnanosti, pocitu jistoty skrze sebevědomí.

Naopak mlhavé, obláčkovitě šedomodré čí špinavě tmavé odstíny poukazují na nejistotu, sobeckou víru, náboženský fanatismus, jakož i ovlivnitelnost zvenčí, což je mnohdy zapříčiněno malým sebevědomím, nejistotou ve své schopnosti.

Lidé se světle modrou mnohdy působí i nejistě. Dotyčný potřebuje mít jistotu, že ho při práci nic nezaskočí, Taktéž lidé s tmavě modrou bývají prodchnuti elánem aktivity na počátku tvorby, ale při dlouhodobější realizaci prvopočáteční nadšení opadává a bývá problém s dokončováním. V takovémto případě chybí spojení se zemí a člověk hodně vnímá bytí skrze iluze. A v takovémto případě je většinou blokována 2. sakrální čakra.

INDIGO

Indigová je znakem duchovního probuzení. Je znakem vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání. Jasná, tmavě indigová poukazuje na intuici, skrze níž jsou zprostředkovány informace duchovní kvality. A tato informační hladina je projevována skrze frekvenci energií, kterou vyzařuje 6.čkara, jež skrze třetí oko je zdrojem poznání skutečnosti. V této informační hladině se však nacházejí úskalí, kterému říkáme duchovní práh, které jsou skrze jejich překonání i předpokladem dalšího duchovního růstu.

METALICKÁ

Metalická barva je barvou lásky a přináší s sebou parapsychologické vlastnosti.  Znamená spojení  země – nebe a tělo- duše.  Má velkou sílu.

ZLATÁ

Zlatá barva po meditaci a pod. je známkou transformace, jíž se vám dostalo.

STŘÍBRNÁ

Stříbrnou nejčastěji vyzařují zemřelí příbuzní. Sledují, hlídají a chrání.Objevují se tehdy, když se s nimi chcete spojit.

BARVA DRAHOKAMŮ

znamená dary, kterých se vám dostalo.  Smaragdová je barva srdce a ukazuje mi city, klid i radost léčí srdce. I růžová je barvou srdce a srdeční čakry, dává klid a radost . Přináší chuť žít. Je taktéž známkou značné vyspělosti. Tyrkysově modrá je barva energií  klidu míru a porozumění.

UMÍTE S AUROU PRACOVAT?

První fáze práce s aurou spočívá ve vědomí, že jsme na duchovní cestě dosáhli určitého stupně, které je nepatrně vyšší než poznání osob v našem okolí. Tento stav nás ukolébává do nečinnosti, již tím dochází ke stagnaci, trvá-li tento stav déle k poklesu.

Druhá fáze spočívá v uvědomění si toho, že není možné se zastavit, a že veškeré doposud nabyté poznání, které je víceméně v teoretické rovině (v mentální rovině) musíme oživit svým vlastním projevem bytí. Zde se však nachází ono druhé úskalí, jež se projeví vyčleněním z doposud zažívaných postojů. Právě duchovním projevováním ve většině případů dochází k odlišení od běžně zažitých postojů a názorů společnosti. A právě našim duchovním postojem narušujeme její zažité životní stereotypy a narušujeme tak rovnováhu jejich pohodlnosti. A právě tímto duchovním postojem budeme zcela zákonitě narážet na zcela protichůdné pohledy, logické a racionální postoje, které nás budou odrazovat od této cesty. Budeme ponižováni, zesměšňováni, ale zde se právě ukáže síla přesvědčení, která je nutná pro další cestu. A nemějme nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat či se nám vysmívat. To vše je nutné průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním. A zde v této kvalitě poznání, skrze tento duchovní práh se ukáže kvalita vaší víry, jež je jen dalším předělem k celkové obrodě člověka – novému zrození.

S láskou

Vaše kartářka

Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.