Hodíte se k sobě i podle krve?

Láska podle pudu krve.

Bylo vynalezeno hodně způsobů, jak vystihnout lidskou osobnost. Lidé jsou jedineční a proto žádný z nich není stoprocentní. Vždy je to o nějaké škatulce. Citliví indiánští šamané mají mezi svými technikami jednu, která je mimořádně přesná. Dokážou se zkontaktovat na člověka pomocí jeho krve. Neděste se. Dneska k tomu kontakt se skutečnou krví nepotřebují. Je k tomu však zapotřebí neskutečná citlivost a krev jim potom prozradí vše. Proudí celým tělem a zásobuje jej blahodárným kyslíkem. Krev- je tekutina a z hlediska naší magie jsou to city. ( Tarot – poháry) Vzduch nese informace a i ve starých mýtech Herm, jako posel bohů létal. V Tarotu  nesou informace Mečové karty a ty přináleží východní straně, odkud proudí inspirace. V Japonsku se hledí na horoskop, podle jednotlivých krevních skupin. Znáte tu svou? Podle tohoto horoskopu má každá z těchto krevních skupin svoje predispozice a určuje tím povahové rysy jedince. Ještě zajímavější je, že se takto dá určit, jestli se k vám hodí váš nový objev  a nebo bude vhodnější se poohlédnout jinde. Zeptali jste se už svého partnera, jaká že mu to koluje krev v žilách?

Skupina 0

Podle japonských vědců, se jedná o nejstarší krevní skupinu. Tato krev proudila v žilách již prvním lidem. Od ní se odvíjí zbylé krevní skupiny. Lidé s touto krevní skupinou bývají živelní, hlasití a hlavně nesmírně odvážní. Dovedou si poradit se vším a se všemi. Jsou rozenými vůdci. Jejich ambice je ženou stále kupředu. Dokážou si poradit s nepřízní osudu. Vědí si rady v každé situaci. Malé neúspěchy je ženou k ještě větší píli. Z vytrvalosti a silné vůle „nulek“ si často berou příklad druzí lidé. Jsou tvrdí v nárocích na druhé, ale především na sebe. Vědí, že pokud chtějí být úspěšní, je to nutné.

Lidé s krevní skupinou 0 jsou přátelští a bezprostřední. Ale nedejte se tím mást, oni dovedou vcelku přesně odhadnout druhé lidi. Jsou znalci lidí a těžko je kdo oblafne. Jsou přirozeně průbojní a to je vede vždy ve svém okolí do čela. Vedení přebírají přirozeně a stávají se duší party. Rozhodně odvahu nepostrádají a tak mohou někdy provádět i věci, které hraničí s nebezpečím. Milují tanec na ostří hrany. Za svým cílem jdou často bez okolků, někdy téměř bez ohledu, co okolí na to. Rivalita je pro ně výzvou. Rádi protivníka pokoří,  a je jedno, jestli už je skutečný, či imaginární. V negativních aspektech mohou být nepříjemní, až agresivní. Jejich sklon k rizikovému jednání z nich dělá milovníky extrémních sportů, kaskadéry a hazardéry.

Lidé s krevní skupinou 0 se těší skvělému zdraví. Dbají o svoji životosprávu a ještě k tomu provozují sport. Ačkoliv jdou fyzicky zdraví mají jednu nevýhodu. Jsou více náchylní podlehnout vlivům bakterií a virů. Tady mají sníženou odolnost. Hůře snášejí nakažlivé nemoci a rekonvalescence jim trvá poněkud déle, než ostatním lidem.

Krevní skupina A

Lidé jímž koluje v žilách krevní skupina A se hodí spíše pro usedlejší způsob života. Chybí jim ta touha která žene druhé objevovat a vynalézat nové světy. Cítí se lépe ve svých zdech a stabilních základech. Uprostřed lidí podobně smýšlejících se budou cítit bezpečně. Skupina lidí jim dává pocit jistoty. Tuto stabilitu umí ocenit a jsou pilíři rodin. Nejenom,že jsou rodinnými typy, ale také mívají spoustu přátel a přátelské vztahy umějí pilovat. Nemají problém s navazováním kontaktů, jak v osobní, tak v přátelské,či obchodní rovině. Věří tomu,že nejlepší investice jsou ty, které jsou vynaložené pro budoucnost. Do tohoto konání se dovedou ponořit cele. Lidé s Áčkem v krvi, jsou skvělými organizátory. Vše musí sednout do posledního milimetru. Náhodě neponechávají vcelku nic. Nic je neotráví víc, než náhlá změna plánů. Potřebují mít kontrolu nad vším, co s v jejich okolí i s nimi děje. Náhlá změna okolností, znamená ztrátu kontroly.
Lidé s touto krevní skupinou jsou skvělými přáteli, také však dovedou být zarytými nepřáteli. Je pro ně velmi důležité dodržování nejrůznějších zásad a pravidel. Každá příručka se hodí. Nejvíce se však musí (i jejich okolí) řídit těmi vlastními. Umějí se perfektně ovládat a je kumšt je vyvést z rovnováhy. Je jen tak nevyprovokujete, ale pokuste se o to a můžete čekat promyšlenou odvetu ve chvíli, kdy se vám to bude nejméně hodit. Áčkaři jsou rozenými diplomaty a vždy najdou cestu, jak dosáhnout svého cíle. Pro dobro svých blízkých jsou schopni šplhat se nahoru po hřbetech ostatních lidí.
Jejich přísná sebekontrola si však také často vybírá svoji daň. Platí se zdravím. Trpí depresemi, mají problémy s nervy i psychosomatického charakteru, trápí je nemoci srdce, a   odnášejí to vše často i ledviny. Proto je pro ně velmi důležité dbát na duševní rovnováhu. Vybírat si sporty více relaxační, než dynamické povahy. Opatrně na krevní tlak, mrtvice a civilizační onemocnění. Alergie  si u áčkařů také přijde na své. Často trpí atopickým ekzémem, nebo se jsou schopni osypat z maličkosti.

Skupina B

Lidé s krevní skupinou B jsou nespoutané volné duše. Nejvíce si cení svobody a lidské individuality. Všechny snahy o vymezení hranic jim přistřihuje jejich křídla. Mezi lidmi s krevní skupinou B se vyskytuje hodně samotářů, protože nestojí o navazování plytkých kontaktů. Mají svoji skupinku přátel, kde jsou však upřímní. Jejich přátelství vydrží na celý život. Člověk s Béčkem dá pro své přátele ruku do ohně.

Skupina B  je skupinou opravdových individualistů. Mají pestrobarevné zájmy ze zcela odlišných oblastí. Každou tuto svojí zálibu provozují s vyčerpávajícím zápalem. Pokud ale uznají, že v jistém bodě obsáhli již v dané činnosti vše a ví že již více v tomto dosáhnout nemohou, vrhnou se bez větších slz do vln něčeho dalšího. Tito lidé milují cesty. Cestování po celém světě, poznávání nových věcí i kultur je pro ně nesmírně vzrušující. Je pro ně spíše výkon, zůstávat déle na jednom místě. Jejich duše jsou neklidné, když je toho na světě ještě tolik k vidění, co oni nepoznali.

Jsou přirozeně inteligentní a sečtělí. Své zkušenosti dovedou zúročit. Jsou velmi citliví a dovedou se vcítit do kůže druhých pokud je něco trápí. To jim však samotným příliš na náladě nepřidá a proto se raději drží v ústraní, než by se příliš angažovali. Volí raději pragmatický postoj a proto mohou být okolím často vnímáni, jako chladní, či egocentričtí. Nestojí o poměřování sil a soutěže je odpuzují. V lásce nebudou ti na kolbišti, co bojují o svojí se svým sokem o srdce vyvolené. Problémy se snaží řešit systematicky. Jsou zastánci harmonie celého světa a hlásají hesla o všeobjímající lásce.  Ačkoliv se mezi nimi najde pár aktivistů, většina lidí s krevní skupinou B si vystačí s hlásáním hesel.

Jsou silní, jsou vytrvalí, jsou přirozeně odolní. A to jim umožňuje život v pohybu. Jsou aktivní a skrze vlastní pocity potřebují okoušet nová poznání. Mají však dispozice k virovým onemocněním, a často až chronickým zánětům, či katarům.

Skupina AB

Tito lidé v sobě pojí vlastnosti lídrů obou krevních skupin. Mohou být poněkud chaotičtější. Je v nich větší kus vizionáře, než hospodáře. Rychle se pro něco nadchnou, ale věci málo kdy dotahují do konce. Mohou e druhým též jevit, jako povrchní. A také se tak v mezilidských vztazích projevují. Těžko mohou navázat plnohodnotné dlouhodobé vztahy. Bez hloubky citů se mohou druhým jevit, jako povrchní. Milují senzace, klípky, avantýry. Dokážou být dobrými herci v předstírání, jak je jejich práce baví a kolik jí obětují. A protože jsou v hrané zaangažovanosti dobří a umí se rychle přizpůsobovat novým okolnostem , mívají skvělou kariéru. Když chtějí, umí být baviči a zářit osobním kouzlem a být prostě k sežrání. Ve stresových situacích ale těžko udrží chladnou hlavu a začnou panikařit. Umí být tak dojemní, že se v okolí vždy najde nějaká dobrá duše, která jim přispěchá na pomoc.

V lásce jsou lidé s touto krevní skupinou obvykle velmi šťastní. Umí vytvořit zdání ideálního vztahu tak dokonale, že ani manželé těchto lidí se v tom těžko vyznají. Jsou kouzelní, mají spoustu aktivit, přátel a společenských povinností. Zvou shodně přátel, pořádají různé akce a jejich dům je vždy otevřen druhým. Ale běda, pokud se někomu podaří rozhněvat AB. Výbuch hněvu je tam potom věc vcelku charakteristická. V hněvu dovedou být krutí. Naštěstí, jak rychle hněv přišel zase odejde a oni bleskově přehodí výhybku. Jejich prudká povaha jim způsobuje zdravotní problémy se srdcem. Jsou náchylní k vyčerpání a k omdlívání.  Zato mají skvělou imunitu.

A co s láskou?

Skvěle si budou rozumět:

On   0 –   Ona 0
Ona A –  On A
Ona B –   On A
Ona A –   On B
Ona AB – On B
Ona AB – On AB

Silnou vášeň slibuje spojení:

Ona  B  – On 0
Ona  0  –  On A
Ona  0  –  On B
Ona  0  –  On AB

Silné třecí plochy nastanou ve spojení:

Ona  AB  –  On 0
Ona  B     – On B

Průšvih věští:

Ona  A    – On 0
Ona  AB – On A
Ona A     – On AB
Ona  AB – On 0

S láskou Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.