Démoni v naších životech

Tak, jako nás chrání andělé, stejně se nám snaží škodit démoni. Jistě jste se kolikrát přistihli, že děláte věci, kterým vlastně sami nerozumíte a za normálních okolností je odsuzujete. Může to být práce padlých andělů, kteří na nás mají špatný vliv. A jací nás pokoušejí nejčastěji? Asi vás nepřekvapí, že jsou to ti, kteří jsou zároveň zodpovědní za smrtelné hříchy, kterých se dopouštíme. Tak kdo po nás tedy jde:
Lucifer pokouší pýchou
Lucifer byl svého času krásný a vznešený anděl. Jenže který také nesmírně pyšný. Až tak, že měl drzost zpochybňovat boží záměry. A protože se Bohu postavil, způsobil chaos. Přišel kvůli tomu o svá křídla a s dalšími povstalci skončil v pekle. Od té doby Lucifer lidstvu našeptává, že není potřeba respektovat žádná pravidla, že se všechno bude řídit vůlí naší a ne Boží. Mimochodem – právě kvůli Luciferovi se říká, že pýcha předchází pád.
Mamon ztělesňuje lakotu
Kdybyste si otevřeli nějakou příručku o démonologii, případně Bestiář, zjistili byste Mamon je synonymem lakotnosti, chamtivosti, ale nespravedlnosti a přílišného bohatství. Osoby posedlé tímhle démonem jsou hrabivý a posedlí shromažďováním majetku. A tenhle lump popichuje i ke zradám, loupežím, krádežím, a jiným formám obohacování ve vlastní prospěch.
Leviathan je závistivec
Další princ pekla, kterému dal Bůh co proto. Říká se, že je nesmírně krutý a ty, kteří uvíznou v jeho osidlech závisti se mají na co těšit. Nemá s nimi slitování, ale zároveň dělá všechno proto, abychom se závistí nechali otrávit. Navíc koná s vědomím toho, že od závisti je jen krůček k násilí.  přemožené Bohem. Od té doby je Leviathan pasován na jednoho z hlavních princů pekla. Je velmi krutým knížetem závisti a nemá slitování s těmi, kteří se proviní tímto smrtelným hříchem. Na druhou stranu Leviathan k závisti velice rád svádí. Tento démon totiž dobře ví, že od ní je jen krůček k nenávisti a k násilí. Asi se mu daří, protože závisti je všude až moc.
Asmodeus navádí ke smilnění
Chlípník, nemrava a sexem posedlý čuňák. Prý napálil krále Šalamouna a následně si velice užíval v jeho harému. Kdybyste hledali jeho obrázek, nejspíše narazíte na monstrum se třemi hlavami: býčí, lidskou a beraní. Aby toho nebylo málo, má navíc hadí ocas, husí nohy a dost ohnivý dech. Z mordy mu totiž šlehají obrovské plameny. Buď jak buď, ženské na něj letí. Kromě toho, že svádí ke smilnění má ve své kompetenci ještě lhaní a žárlivost. Byl to právě on, kvůli kterému byli vyhnáni z ráje Adam a Eva.
Satan je hněvivý
Satan má obrovský vliv. Také on je padlý anděl a také on byl Bohem svržený z nebes a také on to opravdu nesnáší dobře. Svádí lidi ke lhaní, aroganci, namyšlenosti, a řadě dalších hříchů. On sám vládne celé řadě dalších démonů. Ti mu zdatně sekundují ve vyvolávání svárů mezi veškerou populací. Říká se mu také kníže Zloby a je představitelem hněvu a zla. Lže, podvádí a tahá do toho nás všechny.
Belzebub reprezentuje obžerství
Víte, že Belzebubovi se jinak říká také Pán much, nebo Pán hnojiště. Bere na sebe podobu černého hmyzu a tak pak proniká do našich  a nutí nás k nezřízenosti, především v oblasti jídla a pití. I tady můžeme připomenout rčení, které kvůli démonovi vzniklo – jistě jste už slyšeli, že má někdo švába na mozku. Tvrdí se, že Belzebub má specifickou cílovou skupinu – politiky, diktátory, bankéře nebo i úspěšnými obchodníky. Právě on vede ruku při důležitých rozhodnutích, ovšem až tehdy, když se mu zmiňování upíšou svou duší.
Belphegor je líný
Tento mizera
Tento démon své potenciální oběti láká na jejich lenost, slibuje rychlé zbohatnutí, mezi lidmi zasévá sváry, neshody, závist i hněv ve věcech týkajících se moci a bohatství. Prý má největší sílu v dubnu, objevuje se v podobě krásné ženy, ale i obrovského vousatého démona se zakřivenými rohy a špičatými drápy. A škodí a škodí… Tak pozor na něj!
Hell

Komentáře jsou vypnuty.