Beltain, oslava života a lásky…

 

Magická noc, noc velkých ohňů. Velká oslava lásky, plodnosti a přírody. To je Beltain. Noc, kdy tma předává pomyslnou vládu světlu. Dávný keltský svátek, který u nás posléze nahradilo všem dobře známé „pálení čarodějnic“. Magický čas na pomezí 30. dubna a 1. května je také nazýván Valpružina noc či církevním pojmem Filipojakubská noc.

 

V symbolické rovině temná polovina roku odchází a vládu přebírá slunce, záře, teplo a světlo. Vše ožívá a začíná růst, pučet, radovat se… Cítíte ten vlahý tep života? Vzduch kolem se barví jemnou vůní květů, tělem projíždí záchvěvy touhy, spolu s čím dál teplejším počasím nemají stání i ostatní tvorové kolem. Samečkové předvádí své smyslné tance před samičkami a ty pečlivě volí to nej pro své budoucí potomky. Vše radostně volá do světa: právě teď je čas rozkvětu, růstu, lásky a plození! Kdo by odolal…? Tuto noc je třeba protančit, prozpívat, radovat se a promilovat. Skrze tmu se světlo a teplo dere napovrch, k oslavě života…

 

Beltain v překladu znamená jasný oheň. Tuto noc nejen u Keltů plály velké ohně. Proč vlastně? Oheň je mocný živel očisty a ochrany. Než půjdeme „dál“, do nového, světlého období, je dobré provést očistný rituál. Nechat za sebou vše nepotřebné, temné, nezdravé, vše, co by nás mohlo brzdit na cestě kupředu. Očistné rituály provedené právě v tuto noc, jsou velmi mocné a účinné. Zapalovali se dva velké ohně, kdy prostor mezi nimi symbolicky představoval hranici mezi temnou částí roku a tou plnou slunce. Procházením skrze tento prostor docházelo k hluboké energetické očistě a zároveň se tak zajistila silná ochrana daného člověka pro čas příští. Takto se zaopatřil i dobytek, což byl zpravidla úkol Druidů, vysoce vážných keltských duchovních, kteří vykonávali všechny posvátné obřady a rituály té doby v souladu s postavením a pohybem hvězd tak, aby byl co největší prospěch pro běžný život tehdejších lidí. O Druidech někdy příště…

 

A přichází další část noci, kdy se lidé začali postupně vytrácet do okolních lesů a hájů, kde se v panenské přírodě oddávali sexuálním hrátkám na počest Velké Matky a Rohatého Boha. Symbolicky šlo o posvátné spojení Slunce a Luny, propojení mužské a ženské tvůrčí energie jako oslavy života, lásky a mocné síly přírody. V tuto noc bylo možno uzavírat neoficiální svazky manželské a posléze je zase bez problémů zrušit, zůstat spolu na chvíli, na rok a den nebo navěky… Vzhledem k tomu, že každý muž se tu noc pomyslně stával (stává) Bohem a každá žena Bohyní, má prý dítě počaté dítě v tuto noc šťastný život. Znáte někoho takového…?

 

A proč se místo Beltainu v naší době spíše „pálí čarodějnice“? V tuto magickou noc podle mýtů získávaly čarodějnice velkou moc a sílu, slétaly se na kopcích, kde se oddávaly divokým sexuálním orgiím a temným rituálům. Nebylo radno jim zkřížit cestu. A proto na vyvýšených místech plály velké ochranné ohně. Věřilo se, že mocný živel oheň všechny temné bytosti zažene a nebudou moci uškodit lidem ani zvířatům. Tento zvyk se posléze přetransformoval v soudobého „pálení čarodějnic“, kam jsme jako děti chodily s velkou radostí, že můžeme být dlouho vzhůru… Obrat „pálení čarodějnic“ je však poněkud nešťastný, i vzhledem k dávným rejům inkvizitorů, kdy během čarodějnických procesů ve středověku bylo upáleno a umučeno nespočet nevinných žen jen kvůli hlouposti, zášti, strachu a nenávisti církevních hodnostářů, kteří si tak léčili své komplexy. Symbolicky je sice zvyk „pálení čarodějnic“ o vynášení zimy a vítání jara, ale bohužel právě s tímto inkvizitorským přídechem s mnohými z nás nikdy neladil…

 

A tak naštěstí… už nějaký čas v našich krajinách znovuvítáme Beltain, který je čirou oslavou radosti, lásky, života jako takového. A přírody, která se probouzí a dává nám všem naději, že vláda tmy a zimy se odebírá na půl roku do dálav. Je symbolem toho, jak moc všichni milujeme Slunce, jeho záři a vlídnou náruč…

 

Spatřili jste o Beltainské noci skřítky, strážce pokladů? Znamená to, že máte značnou schopnost mimosmyslového vnímání světa kolem nás. Dost možná někde blízko objevíte pospolu růst dub, jasan a hloh. Prý je to dobrý předpoklad pro zření jinak neviditelného, kdo ví… Možná vám skřítci chtějí něco sdělit. Nebo ukázat… Ale pro jistotu bude dobré mít u sebe větvičky jeřábu. Má ochrannou funkci. Kdyby něco…

 

Tip na Beltainský rituál

Na jeden papírek napište, co chcete pomyslně řečeno odevzdat, dát pryč, zbavit se a vhoďte do ohně. Na druhý papírek napište to, co chcete naopak získat a opět vhoďte do ohně. Nezapomeňte „duchu“ ohně poděkovat…

 

hm

 

 

Komentáře jsou vypnuty.