Umění druidů 

Jaro bylo, je a bude obdobím, kdy se už naši předkové před tisíci lety intenzivně věnovali přírodní magii. Obzvláště zkušení a mocní byli vždy druidové. Nejen jejich rituály, ale i samotný původ slova „druid“ je tajemný. Pochází nejspíš ze slova drys neboli dub. Právě tento stromu hraje v náboženství Keltů velkou a důležitou roli. Zásadní je ale pro mnoho kultur, včetně nás Slovanů. Právě z něj bylo sbíráno jmelí a byl také dominantou posvátných hájů, v nichž druidové prováděli své rituály.

Druidové měli v keltské společnosti nesmírně mocné postavení. Byli to rádci vládců a panovníků, věštci, lékaři, kněží, učitelé i politici. Jejich vliv byl nesmírně silný a jejich znalosti hluboké. Jak by také ne, jejich výuka trvala i 20 let a jejich znalosti rozsáhlé. Podle všeho ti nejlepší z nejlepších žili v dnešní Velké Británii. Působili i jako historici, soudci a zákonodárci, znalci mýtů, lékaři a chirurgové, mistři zpěvu a zaklínání, čarovní hráči na harfu, a dokonce i něco jako královští číšníci a znalci lektvarů a nápojů.

Druidové měli i temnou stránku. Jsou jim připisovány lidské oběti. Jasné důkazy proto nejsou, je možné, že je jen chtěli poškodit Římané, kteří z jejich schopností měli velké obavy. Ostatně – asi každý zná příběhy o Asterixovi a Obelixovi…

V keltském náboženství hrálo velkou roli číslo tři a jeho násobky, šest a devět. Trojka dokonce ovlivňovala učení druidů, protože jejich výuka probíhala v učení se nazpaměť triádám. Triáda je malý útvar o třech větách, ve kterém byla schována moudrost druidů. Druidové věřili v nesmrtelnost duše a v její nové zrození po smrti. Díky tomu se například válečníci neobávali smrti, tudíž i díky tomu měli lepší válečné výsledky. Keltové měli i kněží ženského pohlaví. Ty se staraly hlavně o věštění a provozování rituálů. Při rituálu plodnosti měl druid s kněžkou pohlavní styk buď pouze předstíraný, nebo opravdový. A právě některé kněžky prý dokonce sloužily při rituálu jako krvavá oběť.

A právě kněžky se hodně věnovaly léčitelství a čarodějnickým praktikám. Měly obrovské znalosti, co se bylin týče. Už jsme se zmiňovali o jmelí, které bylo univerzálním lékem. Z posvátného dubu ho druidové odřezávali zlatými srpy, protože nesmělo přijít do styku se železem. Jmelí se přisuzovala moc prostředníka mezi bohy. Rostlo tak vysoko, že se dotýkalo nebe, ale díky svému spojení se stromem se zároveň dotýkalo země.

Druidské rituály:

Rituály síly se většinou provádějí na jaře. Příroda je plná energie a připravuje se na světlou polovinu roku. Energie je čerstvá, silná. Mějte na paměti, že nikdy nesmíte provádět rituál s cílem někomu uškodit. Vezměte si na sebe něco bílého. Najděte si místo, kde cítíte dobrou energii, v přírodě, ideálně blízko dubového stromu a tam, kde je nějaký starý kámen. Pokud vás bude víc, postavte se do kruhu a na kámen postavte svíci. Vždy ale musí být ve svícnu, vosk nesmí přijít do kontaktu s kamenem a poškodit ho! V misce zapalte bylinky, které máte rádi – doporučená je třeba šalvěj, nebo jehličí. Opakujte si triádu, je na vás, jaké tři věty si zvolíte. Výsledek se dostaví rychle. Z místa rituálu budete odcházet nabití energií a pročištěnou myslí.

Pro Dobrakartarka.CZ Hel

Komentáře jsou vypnuty.