Psa ve snu viděti

Vybavil se vám z vašeho snu pes? Pes patří mezi tvory kteří, mají nejvyšší vibrace věrného přátelství a lásky. V psí duši můžete v poznat věrného ochránce, ale i společníka. Na cikánských kartách bývá pes namalován na kartě Věrnost. Pes je také na tarotové kartě Blázen. Ten bývá často uzavřený, byť ne zcela vědomě ve vlastním světě a nikoho do něj nechce pustit. Když padne Tarotová lama Blázen na otázku partnerství, více méně to ukazuje na pocit osamělosti. Ten přitom nemusí být na první pohled patrný.

 Člověk, na kterého tato kartu ve výkladu vytáhnete je na začátku cesty, která vede k hlubšímu poznání. Ačkoliv je společenský, může být poněkud svéhlavý a také mít problémy v komunikaci s ostatními.

Ve snu vidět smečku divokých psů je odrazem strachu z vlastních citů. Viděti psa hlídajícího dveře, nebo hlídajícího u hřbitova může být pozdrav z onoho světa. Sledujte své pocity a v jakých barvách takový sen byl. Egyptský strážce podsvětí byl právě bůh se psí hlavou.

 

Psi jsou o nepaměti považováni za průvodce lidí. Jsou symbolem věrnosti a loajality. V Africe a Americe byli považováni za pány ohňů a dešťů. Staří Egypťané vnímali psy jako strážce podsvětí a učiněné průvodce královstvím smrti. Jejich bůh Anubis měl lidské tělo, ale měl psí hlavu. U Řeků Orion, Mocný Lovec, měl své posvátné psy. Sirius, nejjasnější hvězda našeho nebe, je pojmenována po jednom z nich. Když si vzpomeneme na Kerbera, strážce antického podsvětí, vybaví se nám dokonce tři psí hlavy. Inkové při skonu pána zabili jeho psa a pohřbili je společně. Věřilo se, že pes chránil pánovu duši a doprovázel ji cestou do ráje. Na Aljašce si lidé zvykli vidět a uctívat psy jako své předky. To severoameričtí indiáni pro změnu psy obřadně pojídali, aby tak vstřebali jejich statečnost a ta se na válečníky přenesla. Většina indiánů chová psy dodnes pro svoji ochranu a jako strážce, kteří mohou varovat před nebezpečím. V Indii je pes symbolem systému kast.

 Podle čínského horoskopu, jangové znamení psa představuje citové, čestné a loajální osobnosti, ač se sklonem k nepružnosti a cynismu. Jinde je symbolem mateřství a rodičovství. Kdo si umí získat psího ducha, tomu tento duch prosvětlí celý život. Oddanost psa pánovi je neuvěřitelná. Pes je velmi silný a mocný totem věrnosti a kamarádství. Na nejslavnějším obraze holandského malíře Jana van Eycka s názvem Podobizna manželů Arnolfiniových je znázorněn i pes, jako symbol vzájemné věrnosti.

 

Když si přečtete anglické slovo dog zpětně, dostanete slovo god. To znamená bůh. Všimli jste si jak psi podobní svým majitelům povahou, duší a vyzařováním?

Opuštěný pes stále doufá a věří, že se majitel vrátí a stále ho miluje. Kočky nás nutí rozvíjet vlastní individualitu. U psa je to jinak. Pes ukazuje, jak spojit kolektiv, jak se začlenit. Potřebujeme jedno i druhé.

Majitelé psů mají za jednu z nejdůležitějších vlastností věrnost. Není to jenom o vztazích, je to životní filozofie. Jejich heslo je loajalita. Ti, kteří se ztotožňuji s vlky, obklopuje stejně jako psy pocit štěstí a pocit domova. Vnímají své já, ale přitom se vnímají, jako součást celku.

Helen Stanku

 

Komentáře jsou vypnuty.