Karta: Čtyřka holí

Výklad karet online zdarma: Na základě synchronicity jste si přitáhli tuto magickou tarotovou kartu, jejiž astrologickým aspektem je Venuše v Beranu. Karta Čtyřka holí je o nových věcech, čistém stolu, tvořivosti a inteligentní komunikaci. Poukazuje na vztahy založené na vzájenmé důvěře a podpoře. Vztahy, kde probíhá spolupráce a výměna myšlenek. Ve své symbolice může poukazovat na vše, co je nové – nové plány, studia, obchody. Vše se točí více okolo lidí, kteří často mění půdu pod svýma nohama, mají volnější, či flexibilnější náplň práce, nebo jsou ze zahraničí.

Ve vztazích jde o takové, které se vyvinuly z dlouhodobější známosti, či přátelství. Vztahy vybudované i z rozumových důvodů. Napřed vládlo ego, aby jej rozpustila nesobeckost a poznání, že prožít něco společně přináší dvojnásobnou radost.

Ve sféře financí je skvělou předzvěstí v příznivém obchodu s nemovitostmi.

Pro Dobrou kartářku Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.