Jak se zbavit rodové karmy?

Věci karmického rázu bývají neobvykle složité. V době příchodu na tento svět si sebou duše obvykle nesou nálož zkušeností, starých přísah, kleteb a vtělením si je na sebe opět berou, jako staré montérky. K tomu všemu každá duše prahne po svém rozvoji. V období mezi jednotlivými vtěleními si obvykle sama vybírá úkoly, se kterými se chce protentokrát vypořádat. Uprostřed života mezi smrtí a novým zrozením má duše intenzivnější vědomí, než jaké je schopna mít na zemi. Je obklopena duchovními bytostmi božské podstaty. Tak, jako na zemi pracuje s materií a fyzickými věcmi, stejně tak v této dimenzi je součinnost mezi duší a bytostmi vyšších duchovních hiearchií. Na svém zadání tedy duše nepracuje sama, ale s celými zástupy božsky-duchovních bytostí.  Pracovní dobou pro splnění úkolu je potom život ve hmotě. Ať již vědomě, či nikoliv je přítomna touha přetvořit karmu. To se může, ale také nemusí zdařit. V tom prvním případě je to další krok vedoucí k osvícení. Ve druhém případě si dá duše opakování úkolu.

 Nic v životě se neděje náhodou. Karma, kterou je nutné zpracovat do života, přichází s celou škálou bodů, které je v životě potřeba přetransformovat. Člověk je obklopen známými kulisami, potřebnými pro realizaci tohoto úkolu a také lidmi, s nimiž jej pojilo spoustu věcí i v minulých životech. Rodiče, partneři, děti, přátelé – byli tu vždy, jenom v rozličných konstelacích. Dědeček mohl být synem, matka sokyní, dcera partnerem, manžel synem… Aby toho nebylo málo, jsou lidé, kteří mají tzv. staré duše a na jejich životní cestě nikdo není náhodou. Co je na tom zajímavé? Není tu k přepracování pouze vlastní karma, ale také vztahy se všemi těmito lidmi. Vztahy jsou věc jedna, ale také se lze, pokud se dívá komplexně, zaměřit i na jevy, které provázejí jednotlivé členy rodu už po několik generací, tedy karma rodu celého.

Třeba Janu podvodníci málem připravili o byt, kolegyně ji téměř připravily o firmu, její sestře jdou z podobného důvodu exekuce, její rodiče dvakrát přišli o vše, dědeček se na stará kolena musel vystěhovat z domu, kde to miloval a náhodou se dozvěděla, že pradědu jeho žena, její prababička, pravidelně vyhnala vždy po zplození dalšího potomka (celkem jich bylo třináct) … Co by měla Jana vzít v úvahu? Třeba kolektivní karmu rodu.  Začněme však postupně.

Každá rodina má mnoho vláken mezi svými členy. Spojují je rozmanité emoce a pocity. To je karma rodu. Bývá těžká. A většinu problémů lidé často hledají v dětství. Respektive jejich zdroj. K tomu všemu ještě je karma složená z jednotlivých karem a těch obecných, jež pojí členy rodiny a tvoří společnou karmu rodu. Opakující se vzorce chování, postoje, zažité názory. Je těžké vystoupit z rozjetého vozu. Jak přetvořit svůj životní úděl, přijmout lekci životní moudrosti, když rodiče a okolí neustále opakují, že je důležitá stabilita i kdyby to bylo pouhé životní minimum citově i materiálně a je hazard hledat štěstí jinde a jinak. A jak může utrpět veřejné mínění o rodině... Dobrou zprávou je to, že karmu je možné změnit. Lidé samotní mají vliv na to, co se svým životem udělají a jak daleko se jim podaří dostat.
.

Nejdříve je nutné uvědomění do hloubky ve smyslu toho, že největší odpovědnost za svůj osud držíme v rukou právě my. Rod, kam jsme se vtělili – je to snad náhoda? Duše si to vybrala i podle osnovy předchozích vtělení. A tento výběr je podle klíče ukovaného těmi předchozími vtěleními. Vše má za úkol zpracovat naší životní lekci.  Obklopovat vaší duši nemusí tedy duše podporující, vřelé, milující. Jsou to ty, které nás svými způsoby, založením i životním pohledem pohánějí dál k životnímu rozvoji a poznání i cestou prožitku. Cesta života vede k odhození těchto věcí, jako přežitých a pochopení toho, proč to muselo být tak a ne jinak. Tyto lekce se mohou lišit a úkol není jenom v tom, pochopit, co za karmu si neseme. To je jenom polovina úspěchu. Je to podobné, jako s psychoterapií. Dostat se ke zdroji problému je věc jedna, ale před sebou má člověk ještě spoustu práce s oproštěním se od mechanizmu, který jej celá léta ovládal. První věc je pochopení a vystoupení z roli oběti, druhý krok je pochopení a prožití toho, že odpovědnost za svůj osud má ve svých rukou pevně on.

Z karmického hlediska na druhé lidi nemáme vliv. Nemůžeme za ně myslet, ani se rozhodovat. Vliv máme pouze na sebe. Pokud je manžel alkoholik, těžko jej manželka přinutí, aby pít přestal. Nelze jej kontrolovat, uhlídat, ani donutit se zbavit návyku. Je to jeho karma, jeho rozhodnutí. Manželka je ale zodpovědná za vlastní reakce. Jestli jej v alkoholu podpoří a bude si přebírat jeho pohled na svět, nebo začne hledat pomoc, nebo jej opustí. Věc karmy je plán soužití s alkoholikem. Zpracování lekce je o tom, jestli jej bude podporovat, nebo jej opustí. Nezpracování – podvolení se situaci a trpění vede k záruce dalších disfunkčních vztahů, dokud se karma nepřepracuje. Každý je zodpovědný za sebe a svoji karmu a své skutky. To jeho skutky se mu vrátí, jako ozvěna. To na něho reaguje, to je jeho osud.

Strach, smutek, zlost, pocit křivdy. Jako pavučinka mohou plíživě rozvracet rodinné štěstí. Kdo za to může? Lidé sami. Většinou díky vlastní slabosti podléhají tomu, že musí jednat tak, jak se od nich čeká. Ne tak, jak by chtěli oni. Výsledkem je frustrace. Každý od dítěte je zakleslý v této síti vzájemných vztahů. Má vliv na osobnost i náhled na svět. Ideální je pracovat s těmito rodinnými pojítky tak, aby to, co je spojuje, byla láska. Ne závislost, nebo očekávání. Vztahy se mohou vyčistit a posílit pomocí energií. Změna postojů v pojetí závazků na pojetí lásky. Naučit se čerpat sílu radosti a štěstí ze společně stráveného času.

A jak postupovat v případě patologických rodinných vztahů?

I tady může pomoci energetické očištění vazeb. Energie soucitu, či lásky pomůže s prosvětlením a očištěním nánosů. Když nic jiného, pomůže to lidem vnitřně se vypořádat a srovnat s negativními emocemi, které mohou kontakty s těmito členy rodiny vzbuzovat. Jde o to, že veškeré negativní emoce ve skutečnosti odebírají sílu. Budu mít léta pocit hněvu, strachu, zlosti, křivdy…a co mi to dá? Pouze tomu dávám svoji energii. A ne málo. Je dobré to zpracovat a zbavit se těchto pocitů. Je vcelku jedno, jestli u psychologa nebo mystika, ezoterika, kněze, nebo použijete rituál, ho´oponopono radikální odpuštění – možností je mnoho. Ta skutečná pouta přetrvají i nadále. Dají čistou lásku. Cizopasná pojiva zůstanou zpřetrhána. Může to být bolestivé, ale je to nezbytné. Rány se zahojí rychle. A pak je tu ještě jedna věc – nepřít se a přestat zabředávat do rodinných sporů. Někdy pomůže všetečné tetce vše odkývat, tak jako legendární Ivánek se slovy dobrá, dobrá a stejně si jet svoji osu, ale ani nerozpatlávat tetku. Není to váš boj. Přestat to živit i svojí energií.

Kolektivní rodová karma

Někdy se také stává, že se lidé jsou obětmi kolektivní rodinné karmy. Je to časté u starých rodů. Je těžké zjistit osudy všech jejich členů od úsvitu dějin. Větší riziko rodové karmy je, pokud jste nositeli hodně starého příjmení, někdo z předků byl aktivně účasten války, nebo měl výjimečně šokující traumatické zážitky, zabýval se ezoterikou, zvláště v tom negativním pojetí a hrál si s černou magií anebo jestli předka někdo proklel. To není zrovna dobrá situace. Na vašem životě pak může ulpívat tíže kletby, nesplněné přísahy a kouzla z minulosti. Co s tím? Tady by mohl pomoci rituál na očistu rodové vlastní karmy, uzamykající minulost.

Rituál na odpojení starých vazeb

Rituál se vykonává v sobotu, při ubývajícím měsíci, ideálně v Rybách. Začne se koupelí, nejlépe s bylinkami a solí (šalvěj, levandule, nebo bodlák verbena, či pačuli). Poté je potřeba vzít tři bílé svíce, ty potřít olejem z některé ze zmíněných bylin. Svíce se potřou palcem nejprve od středu dolů a potom od shora do středu. Palec mějte být při tom ve směru od sebe. V kadidelnici zapalte kadidlo s očistnými účinky a nakonec svíci. Do vázy dejte jako úlitbu bohům tři bílé květy. Poté si vizualizujte kouli plnou jasného světla. Až to budete tak cítit, proneste třikrát: „Zbavuji se nyní skrze rituál, který se vykonává při působení zloby. Navracím se božské lásce, aby všechny moje chyby zůstaly rozpuštěny a negativní karma má i mé rodiny byla očištěna.“ V případě kletby požádejte vyšší síly o zpětnou výměnu energií – energie, které byly vyslány vaším směrem, nechť se navrátí vysilateli a energie, které vám to odňalo, nechť se k vám vrátí od proklínajícího v očištěné formě. Zbytek svící zakopejte blízko domu.

S láskou Helen Stanku

Komentáře jsou vypnuty.