Vidíte a slyšíte duchy zemřelých?

Z naší pošty:

Dobrý den Mirku, moje přítelkyně tvrdí, že se jí zjevují její dávno zemřelí předci a že s nimi má kontakty. Je to možné?

Zbyněk

Dobrý den, Zbyňku,

V běžném životě si příliš neuvědomujeme možnost prolínání různých dimenzí bytí. Určitě jste už někdy zažil, že jste cítil podobnou náladu, neopodstatněný strach nebo jiný pocit, jako někdo, kdo je vám blízký, i když byl v daném momentu daleko od vás. Se svými blízkými jsme „propojeni“. Většina parapsychologů a všichni věřící jsou přesvědčeni, že duše zemřelých lidí vstupují do jiného světa – do nebe, astrálu nebo spirituálu. Astrální cestování je podle některých Mistrů možné aktivovat v tomto životě stejně jako lucidní snění. V těchto světech je možné „potkat“ ducha zemřelých blízkých osob. Hodně často se tato brána mezi světy otevře po doteku smrti, některým lidem se tato schopnost aktivuje po klinické smrti, jiní podstupují náročná tělesná a duševní cvičení, aby toho dosáhli, dalším se může tato schopnost spustit spontánně.

Spiritistická seance

Podle okultistů nemusí být návštěva z „onoho světa“ vždy jen na pozvání nás, živých. Duše zemřelého se může sama rozhodnout a navštívit nás. Podle okultistické tradice, jak uvádí mystička Helena Blavatská, však není možné dát duši zemřelého příkaz k tomu, aby nás navštívila – duch se musí sám rozhodnout, zda pozvání přijme, nebo zda zůstane bez kontaktu.

Mnozí lidé mají kontakt s duší blízkého člověka krátce po jeho smrti. Pokud se vám to někdy přihodí, je dobré to přijmout jako fakt a příliš po ničem nepátrat. Na druhou stranu to vždy způsobí šok, kdy naše racionální a převážně materiální myšlení dostane informaci či zkušenost, která s materiálnem moc nesouvisí. A pokaždé to vzbudí zvědavost a potřebu kontaktovat se se zemřelými znovu. V takovém případě by bylo dobré spojit se s někým, kdo má s touto prací zkušenosti a bude ochoten vás v tomto směru poučit a vést. Vedení zkušeného je nezbytné proto, abyste se vyhnuli případnému „zbloudění“ do zamlžených spirituálních oblastí a abyste se vyhnuli probuzení či pozvání sil, s nimiž byste si nevěděli rady. Vytváření iluzí a představ je nejmenším problémem na této cestě.

Pokud máte vrozené schopnosti ke kontaktu se zemřelými, hovoříte s přírodou, vnímáte jiné bytosti kolem nás, pak by bylo možné kontaktovat nějakou spiritistickou společnost a pod vedením zkušeného média nebo učitele můžete pracovat na rozvoji svých schopností. Mlčení, meditativní cvičení a zastavení neodbytných myšlenek, které jsem popsal na Dobré kartářce, posílí vnímavost vůči proudům ve světě duchů. Rozvíjení jasnozřivosti (vidění do budoucna), jasnoslyšení až po jasnocit – to všechno hraje významnou roli při rozvíjení komunikace s duchy.

Úloha média

Pokud chcete otevřít bránu do „jiného světa“, je vhodné mít někoho citlivého se specifickými schopnostmi, tedy média. Úlohou média je zprostředkovávat kontakt s duchy zemřelých v astrálním nebo spirituálním světě. Většinou to probíhá na žádost lidí, kteří ztratili někoho ze svých blízkých.  Jedním z běžně používaných způsobů je zprostředkování kontaktu média přes své duchovní průvodce či ochránce, které znají a kterým důvěřují. Tito průvodci podle zprostředkovávají kontakt s vyžádanými duchy, ovšem jen za podmínky, že ti jsou ke komunikaci ochotní. Duch zemřelého se podle Heleny Blavatské může zjevit velmi živě a jasně, jakoby byl fyzicky přítomen, nebo se může zjevit jako nejasná mlhovina. V prvním případě může médium dost přesně popsat ducha zemřelého.

Jiným ze způsobů, jak se pokusit o kontakt se zemřelými, je použití desky OUIJA. Její název pochází ze složeniny dvou výrazů pro souhlas – francouzského oui a německého ja. Jsou na ní písmena a čísla a otáčivý segment pro hláskování odpovědí na položené otázky a vznikla v roce 1898 pravděpodobně okopírováním věštebných tabulek od starověkých Egypťanů. Velmi podobnými způsoby se vyvolávali duchové ve starověké Číně, Řecku či Římě. Přestože tato deska byla koncem XIX. století součástí společenské hry, její používání může být podle některých autorů nebezpečné. Může totiž přitahovat některé nižší entity duchů a způsobovat tak děsivé zážitky. O nich se říká, že zlomyslně podsouvají tazatelům znepokojivé vzkazy, nejčastěji se týkající zdraví či ohrožení života. Zkušení okultisté zdůrazňují, že nejbezpečnější používání desky Ouija je vyvolávání těch nejvyšších a nejshovívavějších duchů, kterým pak klademe otázky. Nejlepší a nejpříznivější atmosféru vytvoří podle některých Mistrů zbožná meditace před začátkem seance. Vyplatí se také nepoužívat tuto desku, pokud jste v nepříjemné náladě, jste ve společnosti lidí, kterým nedůvěřujete a nebo vás někdo do kontaktu nutí.

A pokud si  chcete desku Ouija vyrobit sami, pak stačí do kruhu vypsat celou abecedu, do vnitřního kruhu čísla, na spodní okraj napište ANO, NE, NEVÍM, vezměte malou skleničku dnem vzhůru (frťana) a nemusíte desku kupovat.

Mezi své přátele počítám sestry Podhrázské z Telče, které tuto desku používají už mnoho let pro kontakty s mimozemskou bytostí.

Někteří psychologové hovoří v souvislosti s deskou Ouija o kontaktu s naším podvědomím, duchovní činitelé varují před ďábelskými silami. Pokud si desku Ouija pořídíte nebo vyrobíte, pak s ní jako s každým jiným duchovním nástrojem zacházejte opatrně.

S přáním všeho dobrého váš Mirek Musil

Komentáře jsou vypnuty.