Probuďte svůj vnitřní magický zrak

Máte aktivované třetí oko (intuici)? Tak to můžete trénovat svůj vnitřní magický zrak a posilovat například svoji jasnozřivost.

Technika upřeného pohledu

Technika upřeného pohledu je důležité cvičení, které má za cíl nejen pročistit naše oči, ale uklidnit, upoutat a soustředit mysl a v určitých případech navíc usnadnit projevení modifikovaných stavů vědomí. Je to velmi stará metoda a znamená fixaci pohledu, nepřetržité zírání na určitý předmět. Má se provádět s jemnou pozorností, vážností a velmi pečlivě.

Dá se provádět různými způsoby a právě tak mnoho účinků má. Popisuje se jako upřený pohled na nějaký předmět. Může se provádět na černý nebo zelený kruh (průměr od 1 cm do 5 cm), na minci, na čtverec papíru (uvádí se rozměr 30 x 30 cm), rozsvícenou lampu nebo na svíčku. Lampa musí mít plamen – nikoli elektrické světlo! V Indii, v Číně, Japonsku či Tibetu se používají fotografie guru, krystalu, černého bodu na bílém pozadí. Cokoli však použijete pro fixaci pohledu, musí být umístěno v úrovni vašich očí. Za jeden z nejúčinnějších a nejoblíbenější se považuje cvičení na plamen svíčky. Pro účely probuzení vnitřních sil a schopností se dá použít jak svíčka, tak nákres, který je součástí tohoto textu.

Cvičíme v místnosti a dbáme na to, aby nebyl průvan a aby se plamen nechvěl. Svíčku, diagram, či jiný předmět umístíme 1,5 metru (některé prameny uvádějí vzdálenost 1,5 až 2 m) před sebe v rovině očí. Používáme-li svíčku, pak je lepší cvičit v tmavší místnosti, používáme-li nákres, je vhodnější dbát na dobré osvětlení nákresu či bodu.

Pro cvičení volíme takovou pozici, ve které vydržíme „bezbolestně“ alespoň deset minut. Pokud nezvládáte nic z jógy, usedněte na židli, aby páteř byla volná, rovná. Ted tak, aby hlava spočívala volně na krčních obratlích. Ideální je tzv. klekačka. Vyrovnáme páteř a zklidníme mysl. Svou pozornost odpoutáme ode všech dojmů vnějšího světa i od vlastních myšlenek. Je-li mysl naprosto ztišena, obemkneme jediným pohledem nejdříve celek:

a) plamen svíčky

Sledujeme předmět na němž je svícen postaven, tvar svíčky a měnící se plamen. Oči zůstávají široce otevřeny a NEMRKÁME. Pak přecházíme k uvědomování si detailů plamene, aniž ztrácíme ze zřetele celek. Ten pouze ustoupí do pozadí jako skála, z níž vystupuje vytesaná postava člověka. Soustředíme se na tvar plamene a na jeho temnější střed. Pomalu postupujeme k obvodu. Procházíme několika vrstvami různé intenzity světla až k záři, která se šíří kolem. Setrváme tak dlouho, dokud jsme schopni vydržet bez mrknutí. Necháme oči chvíli slzet a jemně je zavřeme. Pozorujeme jev při zavřených očích. Po celou dobu pohled nesmí uhnout ze sledovaného objektu. Ani když zjistíte, že kolem plamene vidíte slabou zář. Za úspěch se dá považovat, když přestanete vidět cokoli kromě světla ve směru, jímž se díváte.

V temném prostoru naší mysli vypluje za kratičkou chvíli malý, zářící bod. Pozorujeme toto světlé semínko podobné pšeničnímu zrnku. Zaznamenáváme jeho tvar i barvu, která se postupně mění. Záleží na stavu a uklidnění mysli, intenzitě pozornosti i na délce cvičení. Jestliže jsme předmět pozorovali nejméně 5 minut, bude semínko zářit více do červena. Byla-li to jen minuta, bude černé nebo bílé. Podařilo-li se nám mysl naprosto zklidnit a ustálit, bude zářící předmět po určitou obu stát, ne-li bude se zvolna pohybovat do stran. Pak se stane nejasný, až zmizí úplně. To vše se odehrává během jedné nebo několika málo minut. Až zmizí zářící semínko, ponecháme oči ještě uzavřeny a čekáme, až se objeví znovu. Když po několika vteřinách vypluje, pozorujeme opět – naprosto ztišeni – jeho barvu a tvar, které jsou trochu odlišné od prvního vidění. Opakujeme znovu – až semínko úplně zčerná a splyne s pozadím, otevřeme oči. Postup můžeme opakovat.

b) kresba (bod)

Tato kresba je vytvořena na základě tzv. „magické geometrie“. Položte kresbu před sebe a dbejte na dobré osvětlení nákresu. V tomto textu je vložena kresba, kterou můžete vytisknout a cvičit s ní. Je dobré si ji nechat zvětšit na A3 nebo dokonce na A2. Upřete pohled na bod v malém centrálním čtverečku. Oči jej nesmí opustit během celého cvičení fixace. Lehce vyvalte oči, ale nemrkejte – i když budou štípat. Je to normální jev. Dýchejte klidně a s plně soustředěným vědomím pozorujte celek obrazu. Pojednou se začnou objevovat úpravy“ obrazu: kříž, ovály, nepravidelnosti atd. Nezáleží na tom, co se vám objeví. Podstatné je trpělivě pozorovat modifikace obrazu, které se vám budou objevovat. Asi po minutě (nevšímat si hodinek!!) zavřete oči a zakryjte je dlaněmi, aby se vytvořila dostatečná tma. Reziduální negativní obraz se vám po chvíli objeví za zavřenýma očima. Je velmi přesný. Bude však mít překvapivě odlišné geometrické motivy od obrazu, který jste pozorovali otevřenýma očima. Pozorujte tento vnitřní obraz a všechny modifikace, které časem vystoupí. Jakmile se tento obraz téměř rozplyne, vzdalte ruce, ale ponechte zavřené oči, otočte se ke zdi nebo pohlédněte na strop a pozorujte nový reziduální obraz. Jestliže víčka byla přímo osvětlena lampou, obraz ihned zmizí. Při celém cvičení nezapomeňte sledovat svůj dech.

Poslední fáze cvičení začíná, jakmile se vnitřní obraz zcela rozplyne. Znovu položte dlaně na oči (aby se obnovila tma) a potom si představujte – tedy obnovte v paměti – původní obraz takový, jaký jste pozorovali na začátku cvičení očima otevřenýma. Není to snadné.

Tento graf podle tradice probouzí vnitřní zrak, jasnozřivost a posiluje intuici. Jinak působí v pozitivním provedení a jinak v negativu. Stejně tak jeho jemné nepřesnosti (které jsou v něm záměrně) mají jiný účinek, když ho otočíte vzhůru nohama.

c) stín

Zajímavé je toto cvičení na vlastní stín. Provádíme jej ve volné přírodě na místě, kde můžeme zůstat chvíli nerušeni. Obloha musí být naprosto jasná a prostor před námi bez vysokých stromů a domů. Posadíme se opět do některé z meditačních poloh tak, abychom měli před sebou svůj vlastní stín, pokud možno ostrý. Nejdříve vnímáme svůj stín jako celek, pak se soustředíme na střed krku na stínu, kde je podle starověkých Mistrů umístěno důležité centrum (višuddha čakra). Setrváme opět tak dlouho, dokud vydržíme bez mrknutí. Když nám oči počínají slzet, zavřeme je. Po několika vteřinách je znovu otevřeme a podíváme se vzhůru do modré oblohy. Sledujeme pozorně obraz, který vidíme. Všímáme si jeho tvaru, barvy i pocitů, které náš vjem doprovázejí.

d) čelo

Jednou z nejsilnějších technik je upřený pohled na vlastní čelo (do zrcadla). Zprůchodňuje šestou čakru (adžná).

Dokonalého mistrovství lze dosáhnout tehdy, až budete cítit, že vy sami vyzařujete světlo. Toho však lze podle východních tradic dosáhnout jen s pomocí kvalifikovaného učitele.

Toto cvičení se dá provádět v jakémkoli okamžiku dne, ale nejlépe je cvičit večer před usnutím.  Technika upřeného pohledu dobře vyprazdňuje mysl od denních starostí a představuje účinnou hráz mezi bděním a spánkem, který bude tímto cvičením klidnější, hlubší a tím i velice osvěžující.  Rovněž představuje přípravu ke složitějším meditačním technikám. Také se osvědčilo jako součást přípravy před věštěním či před provedením magického rituálu.

Zdůrazňuji pravidelnost a vytrvalost jako ve všem ostatním. Od prvního pokusu s nákresem nebo se svíčkou se projeví lehce pozorovatelné výsledky. Výhoda tohoto cvičení je, že upoutává pozornost, aniž by působilo rozptylování mysli. Přináší ovoce nejen očím, ale ve všech směrech života, většího klidu, zlepšené paměti, zvýšené schopnosti k úspěšným meditacím, schopnosti vizualizovat, silnější magické rituály. Odstraňuje všechny defekty zraku a zároveň rozvíjí duševní síly, které velmi pomáhají koncentrovat mentální schopnosti. Zároveň účinně bojuje proti stresu moderního života. Náš civilizovaný svět nás ohrožuje po celý den ustavičným bombardováním smyslovými vjemy stále silnějšími a zřídka harmonickými: rámus, informace, televize, zprávy jakékoli odkudkoli atd. Cvičení upřeného pohledu je zázračný protijed proti nim. Pokuste se převzít ho definitivně do své každodenní praxe. Celé trvání obnáší 3 až 5 minut, i když nic nebrání v jeho prodlužování.

Podle zkušeností můžeme říci, že má psychické účinky a léčí oční nemoci. Vždy zlepšuje zrak jak u krátkozrakých, tak u vetchozrakých. Cvičí se zásadně BEZ BRÝLÍ.

Použijete-li k cvičení nákres, budou účinky trochu jiné než u cvičení na svíčku, bod či stín. Tentokrát je středem zájmu vnitřní obraz, než samotná fixace. Jde o psychické (paměťové) pocity, než fyzické cvičení nehybnosti očí. Účinky psychické a psychotronické tedy převládají v tomto případě nad fyzickými (které však rozhodně nejsou zanedbatelné, nebo sníženy!).

Cvičení upřeného pohledu pomáhá zvládat stavy roztěkanosti a usnadňuje kontrolu mysli. Posiluje vůli a pohledu dodává vnitřní sílu a stálost. Zklidňuje mysl a působí blahodárně na nervovou soustavu. Uvádí do hlubší koncentrace a probouzí jasnozřivou schopnost, posiluje magické schopnosti. Vnější cvičení posiluje zrak.

 

S přáním všeho dobrého Váš Mirek Musil 

Komentáře jsou vypnuty.