Jak meditací posílit vliv magie

Zkuste si jakýkoli magický rituál a potom ho zopakujte třeba za týden, ale podruhé před rituálem udělejte kvalitní meditaci. Můžete tím urychlit a výrazně zesílit účinnost magického rituálu. Síla vašich energií a síla soustředění posiluje průběh i výsledek magického rituálu.

Co je meditace?

Hodně lidí nezná, co je meditace, jaké má účinky, ale mají o meditování zajímavé představy. Počínaje soustředěním se na létající koberec až po mnichy vznášející se metr nad zemí ve stavu hluboké meditace. Jiní to považují za nástroj pro vyvolené a někteří meditování považují za projev skrytého bláznovství, podobně jako rybaření. :-)

Řekněme si hned na začátku, že meditování není nic fuj. Je to skvělá technika, která trénuje náš mozek. Jedná se o mentální techniky, které mají trochu trénovat náš mozek, který chodí jen těmi cestičkami, které nás učí naše civilizace a výchovný systém. Tyto meditace mají za úkol otevřít naše vnitřní vnímání. Mohou posílit naši osobnost, mohou nás zbavit strachů, fóbií, traumatizujících přesvědčení.  Ve vyšších stupních poznání mohou meditace a koncentrace probudit umělecké sklony nebo mohou probudit jasnozřivost, posílit schopnost vcítit se do druhého člověka a tak dále. Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění, koncentrace a v indickém systému rádžajógy (v překladu „královská cesta“) i způsob, jak dosáhnout absolutního vnímání, tzv. kontemplace. Ačkoli se meditace obvykle považuje za součást východních náboženství s počátkem ve védském hinduismu, je součástí mnoha náboženských systémů a filozofických škol.

Její vysoce pozitivní účinky v procesu regenerace a uzdravení fyzického těla jsou nepopiratelné a dnes již potvrzené vědou. Avšak při meditaci jde o mnohem více. Meditací se může prudce zvýšit kvalita našeho života: objevíte uvnitř sebe úplně nový svět a vaše nová kvalita soucitu, laskavosti a vnitřního míru přispěje k tomu, že se vy sami, i lidé kolem nás, budou cítit lépe.

Pod pojem meditace řadíme několik činností, z nichž řada je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je ale zejména zklidnění mysli a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí). Někdy tento pojem označuje i prosté rozumové přemítání a v některých náboženstvích také určité druhy modlitby. Ta je podle indického mystika a učitele Osha jedním z typů meditace, stejně jako imaginace (denní snění). Různé školy praktikují meditaci různým způsobem a dosahují také různých výsledků. Některé používají pouze lidskou mysl, které nabízí primární meditační bod (theravádový buddhismus), jiné užívají externí pomůcky, jako jsou např. mandaly, což jsou geometrické vzorce působící pomocí svých tvarů a barev na psychiku člověka.

Meditací se obvykle míní
  • stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek
  • mentální otevření se „božskému“
  • soustředění mysli na jeden objekt (jako je dýchání nebo slovní mantra)
  • intuitivní vhled do náboženské doktríny (např. vipassaná v buddhismu)
  • absolutní prožívání v daném okamžiku (například nezvladatelný smích, celotělní orgasmus v tantře, nadšení z dokonalého tance nebo plné soucítění s druhými bytostmi)
Je meditace nebezpečná?

Při správné meditaci žádné nebezpečí nehrozí. Jde však o nástroj, který může mít obrovské dopady na naši psychiku. Stejně tak, jako se dají odblokovat v meditačním stavu například strach z nadřízeného, obava ze zkoušky, nebo potřeba vysvětlit při každém setkání s tchyní, že JÁ MÁM PRAVDU!! a ona se mýlí, tak je možné při nesprávném použití nástroje meditace hodně poškodit.

Chraňte se před manipulátory

Pokud vám někdo vloží do meditace negativní sugesce, pak vás vaše podvědomí samo ochrání. Například: Do smrti na mně budeš závislý. Nebo: Pokaždé, když uslyšíš to a to klíčové slovo, uděláš, co budu chtít já. Jsou lidé, kteří takovéto techniky ovládají a využívají. Jenže aby tato technika fungovala, musíte být v hypnotickém stavu – ne v meditativním.

Vyhněte se negacím

Jak se tedy může stát, že v meditaci můžete mít nedobrý výsledek? To se může stát tehdy, když se zaměříte na negaci. Například se budete soustředit na svou nenávist vůči tomu, kdo vám v minulosti ublížil, budete-li meditovat na vyvolání choroby u druhého člověka nebo na přivolání neštěstí někomu jinému. Tyto stavy vědomí vás samotné mohou poškodit tak, že to, co přejete druhému, se s velkou pravděpodobností stane vám.

Jak tedy správně meditovat?

Pokud meditujete sami, pak se nikdy nedostanete do stavu dostatečného uvolnění. Pokud myslíte na to, co máte uvolnit (například v klasickém Schultzově autogenním tréninku), pak nemůžete ve vaší mysli dosáhnout hladiny alfa. Vaše pozornost, přesouvající se z jednoho místa v těle do druhého, se nemůže dostatečně uvolnit. Proto je nezbytné nechat se v kvalitní meditaci vést a to buď živým mluvčím, nebo si poslechnout záznam meditace. Vždy byste měli být v klidném, tichém, dostatečně teplém prostředí, kde by byly vyloučeny vnější ruchy. Meditovat v místnosti, kde je teplo, pohoda, voní vonné tyčinky, ale za rohem je výjezd houkajících sanitek záchranné služby, přes park trénují hasiči a naproti je discoklub, je práce poněkud zbytečná.

Vylaďte na nenásilné soustředění

Najděte si čisté, tiché, vzdušné, příjemné, uklizené místo. Vypněte telefon, zamkněte dveře, oblečte si pohodlný, volný a čistý oděv. Nejlépe se medituje vleže na zádech, ale postačí i pohodlný sed. Nenuťte svou mysl ke koncentraci. Udržujte ji v nenásilném soustředění. Když se vnucují jiné myšlenky, tak je nezahánějte, jen je přestaňte rozvíjet – ony po chvíli samy odejdou. Pak svoji spokojenou, klidnou mysl vraťte k bodu, na který se soustředíte bez ohledu na to, kolikrát unikne.

Nyní máte místo, kde se dá klidně jít „do limbu“ a nic vás nebude rušit, věnujte pozornost výběru namluvené meditace. Slyšel jsem meditace, kdy mluvčí špatně artikuloval, poslouchal jsem kazety, kdy si mluvčí „šlapal na jazyk“ – měl šišlavé sykavky či měl neznělé „r“. I kdyby téma takové meditace bylo naprosto dokonalé, pak vás tyto vady jednoduše nepustí do alfa stavu. Nejde to. A jedna velmi podstatná věc: pokud si poslechnete meditaci, než ji koupíte, věnujte pozornost tomu, zda je mezi jednotlivými sugescemi dostatek času. Pokud vám někdo čte meditaci bez mezer, nedá vaší mysli prostor, aby jednotlivé věty „zapadly“, pak jsou to pro vás jen vyhozené peníze a ztracený čas. Mezi jednotlivými větami musí být dost času, abyste mohli nechat meditativní téma působit.

Je dobré meditovat každý den v tutéž dobu – tělo i mysl si vytvoří návyk a prosvětlí vám to celý den. Ideální doba pro meditaci je ráno, po probuzení, ale meditovat se dá kdykoli během dne.

Dynamická meditace

Přesným opakem toho, co jste se až dosud dočetli v mém článku, je tak zvaná dynamická meditace. Jejím autorem je Osho Rajneesh. Osho tvrdí, že meditačního stavu lze dosáhnout vždy, když děláme něco stoprocentně, bez rezervy. Jeho cvičení, zvané dynamická meditace spočívá ve stoprocentním soustředění se na dech a pohyb v doprovodu dynamické hudby.  Tato meditace vás dokáže uvést do stavu rozšířeného prožívání, radosti, lépe se zkontaktujete sami se sebou, posílí vaši osobnost a stanete se méně manipulovatelnými svým okolím.

Čím začít?

Je to jednoduché. Zajděte do nějakého obchodu, který meditační nahrávky prodává, a nechte si poradit. Začněte s něčím jednoduchým, například s už zmíněným autogenním tréninkem.

Meditace v praxi

Zkusme si tedy zameditovat. Co potřebujeme? Hořící svíčka přispěje k vašemu klidu při meditaci. Vypněte mobil. Ze stavu uvolnění, někdy dokonce ze stavu velmi hlubokého uvolnění, není dobré přecházet do běžného bdělého stavu rychle, a šokem už vůbec ne. Probouzet tělo je třeba pomalu a jemně, aby se zbytečně nezatěžovalo vaše srdce a jiné orgány. Dále není dobré meditovat před jídlem, protože při meditaci se zpomaluje metabolismus a další tělesné funkce. Ani není vhodné před cvičením meditace pít kávu nebo jiné povzbuzující látky. Je dobré se přikrýt dekou, protože při hlubších meditativních stavech vám může klesnout tělesná teplota.

Polohy pro běžnou meditaci není třeba nijak zvlášť určovat, hlavní pravidlo zní: „je třeba cítit se pohodlně“. Dále je potřeba dbát na to, aby vás po cvičení nic nebolelo, zejména bolest zad může nastat při nevhodném sezení. Velmi vhodná je pozice vleže na zádech. V nouzi může posloužit i sed. Pokud u meditování zpočátku usnete, nevadí. Bývá to ze začátku častý efekt.

Zklidněte se, pomalu se zhluboka nadechněte a vydechněte. Zavřete oči a ještě jednou se zhluboka nadechněte a s výdechem se začněte uvolňovat. Za zavřenými víčky můžete oči zvednout lehce nahoru, usnadní to vaše zklidnění a uvolnění. Postupně se uvolňujte od shora dolů, k uvolnění vám pomůže, když se budete uvolňovat s výdechem. Uvolněte postupně oční víčka, obličej, krk, ramena, hrudník, ruce, bederní páteř, hýždě, stehna, kolena, lýtka, chodila. Po uvolnění chodidel pravděpodobně zjistíte, že v horních částech těla, která jste před chvíli uvolnili, je opět napětí. To ničemu nevadí, začněte opět s uvolňováním odshora dolů. Až dojdete k chodidlům, potřetí opět uvolněte celé tělo a začněte se věnovat meditaci.

Dýchejte pomalu, přirozeně a zlehka. Soustředění na váš dech vám pomůže zůstat v klidu. Uvědomujte si, jak je vaše tělo relaxované, uvolněné a jak lehce dýchá. Ze začátku bude vaše mysl roztěkaná a bude vám předhazovat různé myšlenky, nebraňte se jim, jenom je pozorujte. Můžete si ve vaší mysli vytvořit odkládací krabici nebo truhlu a do ní rušivé myšlenky jednoduše vložit a zavřít je tam, už vás rušit nebudou. Také je potřeba vytvořit si ochranný štít proti nežádoucím vlivům, představte si sami sebe v průhledném vejci, nejlépe zlatém nebo bílém, nebo si sami sebe představte v bílém světle. Všímejte si vašeho uvolněného těla a uvolněného dechu. Vytvořte si představu, že s nádechem se vaše tělo lehce ohřeje, s výdechem lehounko ochladí. Nechte tak dodýchávat a ohřívat a ochlazovat postupně svůj obličej, pak pravou paži, levou paži, krk, ramena, plíce, jednotlivé orgány, páteř od hlavy až po kostrč, pánev, pohlavní orgány, hýždě, stehna, kolena, lýtka, plosky nohou.

Během meditace můžete usnout, časem a cvičením se ale riziko usnutí minimalizuje, trénovaní lidé vydrží v meditativním stavu hodiny. Nám ale postačí 10 až 20 minut.

Z meditace do bdělého stavu je třeba přecházet pozvolna a pomalu se probouzet. Soustřeďte se odspodu nahoru na vaše tělo, uvědomte si chodidla, lýtka, stehna, záda, ruce, hlavu, v duchu si říkejte „probouzím své tělo“, můžete několikrát zahýbat palci u nohou a na rukou, pokud budete cítit, že vám to pomůže se probrat. Pomalu otevřete oči, pomalu vstaňte a udělejte několik pomalých kroků. Po meditaci se napijte, nejlépe čisté vody – proces meditace spouští očištění organismu, proto je potřeba pít.

Dá se meditovat na představy, na pocity nebo upřeným pohledem. Jednou z vynikajících meditačních technik je vnější a vnitřní meditace na plamen svíčky. Má skvělé účinky při probouzení vyšších schopností. Pokud jste prodělali rituál probuzení třetího oka, pak vám meditace na plamen svíčky může dát obrovské možnosti v oblasti tvůrčí energie, jasnozřivosti, intuice či posílení charisma osobnosti. Bez rituálu probuzení třetího oka vám meditace na plamen svíčky může dát jen zhruba 10% účinnosti, přesto je to úžasná technika, která zvyšuje vaši vnitřní i vnější citlivost.

 

S přáním všeho dobrého váš Mirek Musil :-)

Komentáře jsou vypnuty.