Ryby

PISCES (19. ÚNOR – 20. BŘEZEN)

Tito lidé mají velmi bohatý vnitřní život, jsou to idealisté schopní sebeobětování. Povahou bývají vysoce senzitivní, obdaření mimořádnou intuicí a rozvinutým uměleckým cítěním. Ke svému okolí se chovají přátelsky a pohostinně. Ryby se vyhýbají konfliktům, neboť je pro ně důležité zachovat klid a mír. Pokud je třeba, neváhají druhým lidem pomoci v nesnázích.

Ryby si uvědomují, že svět není takový, jaký by si ho přáli ve svých vysněných představách, což vede k jejich občasné sklíčenosti a rozpolcenosti. Z těchto důvodů mohou až příliš často unikat mimo realitu, do své fantazie. Ryby mají sklon vidět věci spíše černě, což vede k nespokojenosti. Pečují více o druhé nežli sami o sebe, dělat si starosti patří k jejich povaze.

Věštírna Dobrá kartářka radí

Povolání: na Ryby je v práci vždy spolehnutí. Mezi Rybami nejdeme mnoho spisovatelů, básníků i herců. Uplatnění nalézají v profesích, které pomáhají, jako například duchovní, lékař nebo pečovatel.

Láska a vztahy: jelikož jsou Ryby velmi citlivé, budou trpět s druhem poněkud bezohledným. V lásce si často nasazují „růžové brýle“, což přináší trpká zklamání.

Zdraví: zrozenci v tomto znamení by se měli vyhýbat alkoholu a jiným drogám, které na jejich zdraví působí obzvláště zničujícím účinkem. Jejich tělesná konstituce je slabší, často trpí plicními chorobami, onemocněním lymfatického systému a depresemi.

Co říkají karty?
Zeptejte se kartářek věštírny Dobrá kartářka.
Kartářky jsou online na telefonu právě teď.
Věštírna>>

Komentáře jsou vypnuty.